fbpx
Meny

Te

Med en konsumtion på ungefär 70 000 koppar te per sekund är te den mest populära drycken efter vatten. Uppskattningsvis är fler än 50 miljoner människor sysselsatta inom teindustrin, många av dessa bor i världens fattigaste länder.

Det finns fler än 30 teproducerande länder i världen, framförallt i Asien och Afrika. Drygt 74 procent av världens te kommer från Kina, Kenya och Indonesien, men även Indien och Sri Lanka är stora teproducerande länder.

75 procent av allt Fairtrade-märkt te säljs på den engelska marknaden.

Utmaningar i branschen

Te odlas i regel på stora plantager med ett stort antal anställda men produceras också av småskaliga kooperativ i vissa delar av världen. I produktionslandet plockas och torkas bladen, vilket ger mindre pengar än i den process där teet förädlas. På grund av höga tullar sker förädlingen oftast i Europa eller Nordamerika. Teodlarna i länder med utbredd fattigdom har därför ofta låg årsinkomst och saknar därmed möjlighet att investera i och utveckla sin produktion, vilket minskar deras produktivitet och sänker årsinkomsten ytterligare.

Levnads- och arbetsförhållanden för de anställda på teplantagen har vid ett flertal tillfällen dokumenterats som mycket dåliga. Många av de anställda har visat sig vara säsongsanställda eller minderåriga, med små möjligheter att hävda sina intressen gentemot arbetsgivaren. Låga löner som inte går att leva på, frånvaro av adekvat arbetsutrustning och inskränkande av organisationsrätten är andra faktorer som belyser behovet av ett omfattande förändringsarbete gällande arbetsförhållandena inom teindustrin.

Vad gör Fairtrade?

Idag finns det ett hundratal Fairtrade-certifierade plantage i Asien och Afrika, med Kenya, Indien och Sri Lanka som några av de största producentländer.

Det finns ett antal hinder för att höja lönerna inom te-industrin som har att göra med en brist på förståelse för lönesättningsprocesser, ineffektiva kollektiva förhandlingar, och komplicerade strukturer inom te-industrin och de nationella regeringarna. Därför är Fairtrade en del av en internationell sammanslutning som adresserar problematiken kring låga löner inom te-industrin. Fairtrade samarbetar med en rad organisationer för att ta fram riktmärken för levnadslöner i de olika regionerna där det odlas te. Läs mer om detta här.

Fairtrade-premien på te är 0,50 USD/kg. Försäljningen av Fairtrade-märkt te genererade under 2014 en premie på 4 563 0000 EUR. På teplantage har arbetarna under denna period valt att spendera 46 % av Fairtrade-premien på service för de anställda och deras familjer i form av utbildning, sjukvård, byggnation av bostäder och tillgång till lån. Ytterligare 48 % har använts till projekt inom närsamhället – bland annat för att förbättra den lokala infrastrukturen i form av vägar och broar, hälsovård och utbildning.

Vill du veta hur du kan hitta Fairtrade-märkt te på den svenska marknaden så kan du söka efter det här.

Kriterier för märkning av Te

  • Uttryckliga regler för kemikaliehantering inklusive hälsofrämjande åtgärder.
  • Regler för långsiktiga handelsrelationer.
  • Krav på minimilöner som lägst, organisationsrätt och förbud mot barnarbete.
  • Angivelser för ett minimipris som lägst ska täcka kostnaden för hållbar produktion.
  • En Fairtrade-premie per sålt kilo (cirka 0,5–1,10 USD/kg) betalas ut till producenten för investeringar i lokalsamhället. De anställda bestämmer gemensamt vad de vill använda premien till, så länge beslutet inte strider mot kriterierna. Det är till exempel inte tillåtet att använda premien till att förbättra plantagens infrastruktur eller att höja de anställdas löner då detta alltid ska ingå i arbetsgivaransvaret.

Mer information:

Film om Fairtrade-märkt te

Dela