fbpx
Meny

Vin

Odling av vindruvor kräver mycket mer arbetskraft under skördetiden än under andra delar av året. Det gör att det finns en stor mängd tillfälligt anställda på vinodlingarna.

Strax över en femtedel av de anställda på Sydafrikanska vinplantage är fast anställda, resten är säsongsanställda. De som inte är fast anställda har vanligtvis inte alls samma nivå på anställningsvillkoren som de med fast anställning, och de lever ofta under mer otrygga förhållanden.

Utmaningar i branschen

I Sydafrika var det från början vanligt med slavarbete inom vinindustrin. När slavarbete förbjöds under slutet av 1800-talet fortsatte dock arbetsförhållandena att vara dåliga för de anställda. Först på 1990-talet, då apartheidsystemet föll, lagstiftades det för att skydda plantagearbetare och ge dem organisationsrätt. Sedan dess har förhållandena förbättrats, men det finns fortfarande många problem.

Anställda på vinodlingar har väldigt sällan något inflytande på beslutsfattande och får dåliga löner, ingen hälsovård eller möjlighet till vidareutbildning. Det förekommer också många sociala problem inom vinproduktionen, där alkoholmissbruk är ett exempel och som leder till stora hälsoproblem och våld.

Vad gör Fairtrade?

Vindruvor är en av de produktgrupper där det finns Fairtrade-kriterier för såväl anställd arbetskraft på plantage som för odlare inom familjejordbruk.

Nästan 4,4 miljoner kronor i Fairtrade-Premie genererades av den svenska vinförsäljningen
under år 2015

Kriterier för märkning av vin

  • Uttryckliga begränsningar för kemikalieanvändning samt hälsofrämjande åtgärder.
  • Krav på långsiktiga handelsrelationer.
  • Demokratiutveckling, till exempel att varje odlare/medlem har rätt att uttrycka sina åsiker och vara delaktig i beslutsfattande inom producentorganisationen.
  • På plantage med anställd arbetskraft gäller krav på minimilöner som lägst, organisationsrätt och förbud mot barnarbete.
  • Speciella riktlinjer för hur kriterierna ska bidra till Sydafrikanska lagar kring B-BBEE, Broad Based Black Economic Empowerment.
  • Angivelser för ett minimipris som alltid ligger över produktionskostnaden. Minimipriset för vindruvor är satt per kilo druvor.
  • Vid försäljningen av vindruvorna betalas en premie ut till ett konto som odlarna/de anställa förfogar över. Premien används till investeringar i lokalsamhället eller i verksamheten. Producentorganisationens medlemmar och/eller de anställda bestämmer själva vad de vill använda premien till, så länge beslutet inte strider mot kriterierna. Ofta investeras premien i till exempel skolor, skolmaterial, sjukvård och vattenrening.

Sverige är bäst i världen på (konsumtion av) Fairtrade-märkt vin per capita

Vill du veta vilka Fairtrade-märkta produkter som finns på den svenska marknaden så kan du söka efter dem här.

Mer information:

Film om Fairtrade-märkt vin

Dela