fbpx
Meny

4 anledningar till varför Fairtrade behövs

Idag går startskottet för Fairtrade Fokus! Vi vill visa hur enkelt det är att göra skillnad för människor som lever i fattigdom genom att lägga #fairtradeivarjekundkorg. Men, varför just Fairtrade? Här listar vi 4 anledningar till varför Fairtrade behövs:

1. Världshandeln är inte rättvis

Det finns en stor obalans i jordbrukets leverantörskedja. Vinsten för en produkt stannar ofta hos återförsäljare, grossister, tillverkare av varumärkesprodukter och processorer/förädlare. De som odlar råvaran får däremot sällan ta del av vinsten. Denna obalans får allvarliga konsekvenser längs med hela leverantörskedjan, eftersom den håller kvar människor i fattigdom. Det har i sin tur stor påverkan på social och miljömässig utveckling.

Fairtrade handlar om att öppna upp för en internationell handel som baseras på respekt för mänskliga rättigheter och omtanke om miljön – en hållbar handel som framförallt syftar till att gynna första ledet av handelskedjan, där villkoren ofta är sämst. Genom Fairtrade får certifierade odlare tillgång till en större internationell marknad och möjlighet till ökad försäljning, vilket ger en tryggare försörjning.

Foto: James Robinson

Foto: James Robinson

2. 766 miljoner människor lever i fattigdom

Fairtrade handlar i grund och botten om fattigdomsbekämpning. I september 2015 beslutade FN och världens ledare om 17 nya hållbarhetsmål för att utrota fattigdom i världen. Fairtrade är ett viktigt verktyg för att nå dit.

Genom en rättvis handel – där en hård prispress inte påverkar människors livssituation negativt – kan människor som lever i fattigdom få förbättrade arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade bidrar till att odlare och anställda får bättre kunskap om sina rättigheter. De får också större försörjningsmöjligheter och en stärkt position på världsmarknaden genom bland annat utbildning, kriterier och kontroller. Fairtrade-systemet bygger på internationella kriterier, som producentorganisationer måste uppfylla. De handlar bland annat om minimipris och minimilön, organisationsfrihet, demokratiutveckling och förbud mot tvångs- och barnarbete.

3. 168 miljoner barn arbetar istället för att gå i skolan

Grundorsaken till barnarbete är fattigdom. När lönen är så pass låg att man knappt har mat på bordet tvingas barn att arbeta istället för att gå i skolan — inte för att föräldrarna vill, utan för att de helt enkelt inte har något val.

Fairtrade genomför ett omfattande arbete för att motverka barnarbete, både genom att ge förutsättningar till att odlaren har en inkomst som går att leva på men också genom att låta odlare, lokala samhällen och unga människor själva få en aktiv roll i arbetet med att bekämpa barnarbete.

För att en produkt ska kunna Fairtrade-certifieras måste all barnarbete i produktionen avskaffas och särskilda rutiner för kontroll och förebyggande arbete finnas på plats. De internationella Fairtrade-kriterierna som styr odling och tillverkning av alla Fairtrade-märkta produkter innehåller också flera punkter för att särskilt stärka och skydda barn i de fall då barnarbete förekommer eller när barn finns i produktion som ställer om till Fairtrade-certifierad produktion.

4. Klimatförändringarna påverkar den hållbara utvecklingen

Effekterna av den globala uppvärmningen slår hårdast mot dem som redan lever under svåra förhållanden. Länder med utbredd fattigdom är de mest utsatta av extrema väderfenomen och förändrade mönster för nederbörd och årstider, trots att de bidragit minst till att problemen har uppkommit. Dessutom har många odlare som lever i fattigdom sällan ekonomiska förutsättningar för, eller kunskap kring, hantering av förändringarna i klimatet och än mindre möjligheter att minska sin egen klimatpåverkan.

Fairtrade bidrar till att producenter, genom utbildning och ökade ekonomiska resurser, kan minska sin klimat- och miljöpåverkan på olika sätt. Till exempel genom att tillämpa hållbara jordbruksmetoder, återplantera träd och hantera sitt avfall, minska användningen av bekämpningsmedel samt energi- och vattenresurser. Genom en ekologisk prisdifferential får producenterna även starkare ekonomiska resurser att möta klimatförändringarna.

#fairtradeivarjekundkorg

Höstens stora Fairtrade-kampanj är igång. Det betyder att butiker, kommuner och engagerade runtom i landet anordnar aktiviteter för att uppmuntra och informera om Fairtrades arbete och vad Fairtrade betyder för odlare och anställda som lever i länder med utbredd fattigdom. På våra sociala medier pågår även en bildtävling men chansen att vinna en bunt schyssta Fairtrade-märkta produkter! Det enda du behöver göra är att ta ett foto av dig själv tillsammans med din Fairtrade-märkta favoritprodukt och tagga med #fairtradeivarjekundkorg. Läs mer om tävlingen här!

Dela