fbpx
Meny

5 skäl till varför du ska välja Fairtrade-märkt kaffe

Att kaffebönan har magiska krafter kan många skriva under på, den kan pigga upp även den mest morgontrötta människa. Idag är det Kaffets dag, och dagen till ära listar vi 5 skäl till varför du ska lägga Fairtrade-märkt kaffe i din kundkorg:

1. Odlare och anställda får bättre ekonomiska villkor

Ett stort problem inom kaffeindustrin är den stora prispressen. Den gör att odlarna inte får tillräckligt betalt för att täcka de kostnader som krävs för att odla kaffet överhuvudtaget. Köper du Fairtrade-märkt kaffe vet du att odlaren har fått ett pris som minst överstiger dessa kostnader. Detta kallas för ett minimipris och är inte ett fast pris, utan ett lägsta pris som inte får underskridas. I förhandlingen mellan köpare och odlaren av en Fairtrade-certifierad råvara sätts ofta priset ovan eller långt ovan minimipriset, utifrån faktorer som sort, kvalitet, ursprung och volym.

Kaffeodlare från kooperativet KNCU (Kilimanjaro Native Cooperative Union). Foto: Tineke D'haese

Kaffeodlare från kooperativet KNCU (Kilimanjaro Native Cooperative Union) i Tanzania.
Foto: Tineke D’haese

2. Barnarbete motverkas

En schysst kopp kaffe ska inte göras av barn! Barn under 15 år får inte vara anställda eller arbeta hos en Fairtrade-certifierad organisation. Inget barn under 18 år får heller vara involverad i arbete som är farligt eller skadligt för hälsan eller som påverkar deras utbildning eller utveckling negativt. Om barnarbete upptäcks finns ett åtgärdssystem som omedelbart vidtas för att skydda barnet i fråga. I allvarliga fall kan Fairtrade-certifieringen dras tillbaka från producentorganisationen. Läs mer om Fairtrades arbete mot barnarbete här.

3. Odlarna får möjlighet att utveckla lokalsamhället

När kaffeodlarna fått en betalning som täcker de viktigaste kostnaderna ökar förutsättningarna för att bidra till utveckling av lokalsamhället. Som hjälp på vägen för detta får Fairtrade-certifierade producenter vid försäljningen även en premie. För kaffeodlarna innebär det att ju större volymer Fairtrade-certifierat kaffe som köps/säljs, desto högre blir premien. Hur Fairtrade-premien ska användas beslutas demokratiskt och många gånger används den till att utveckla lokalsamhället, som till exempel till att starta en ny skola, bygga nya bostäder eller till investeringar i produktionen.

Kaffeodlaren Alfred Wincheslaus Katare från kooperativet Kagera Co-Operative Union i Tanzania. Foto: Matt Crossick

Kaffeodlaren Alfred Wincheslaus Katare från kooperativet Kagera Co-Operative Union i Tanzania. Foto: Matt Crossick

4. Odlarna får stöd i att hantera klimatförändringarna

De som drabbas hårdast av klimatförändringarna är människor som lever i fattigdom eftersom de sällan har resurser till att hantera dem. Kaffeplantan är särskilt känslig mot förändringarna, vilket har påverkat kaffeodlarna på ett mycket märkbart sätt. Därför är det viktigt att odlarna får råd och stöd i hur man arbetar mot dessa negativa effekter. Genom Fairtrade får odlarna större medvetenhet om klimatfrågan och den egna påverkan på miljön. Odlarna får även tillgång till teknisk kunskap.

5. Ekologiska jordbruksmetoder uppmuntras

Fairtrades kriterier hjälper odlarna att ställa om till miljövänliga odlingstekniker för att kunna minska sin miljöpåverkan, såsom utveckling av näringsrika jordar, vilket minskar användningen av kemikalier. Dessutom betalas det ut en ekologisk prisdifferential som innebär att de producenter som har en ekologisk odling får ett påslag utöver minimipriset. Detta är särskilt viktigt eftersom många odlare inte har ekonomiska resurser nog att kunna tänka på miljöhänsyn. Så genom den ekologiska prisdifferentialen kan fler producenter arbeta med en miljömässigt hållbar odling!

 

Dela