fbpx
Meny

Klimatkompensation genom Fairtrade Carbon Credits nu på svenska marknaden

Fairtrade Carbon Credits ger odlare i småskaligt jordbruk möjlighet att investera i och driva projekt för att minska sin egen klimatpåverkan och öka sin motståndskraft mot effekterna av klimatförändringarna. Nu introduceras klimatkompensationen på den svenska marknaden.

– Att Fairtrade Carbon Credits nu kommer till den svenska marknaden är goda nyheter för samhällen som har små resurser och redan är drabbade av klimatförändringarna. Genom dessa Fairtrade-märkta utsläppskrediter ges odlarna verktyg att minska sin egen klimatpåverkan på ett ekonomiskt hållbart sätt, säger Maria Granefelt, tf generalsekreterare för Fairtrade Sverige.

De Fairtrade-märkta utsläppskrediterna lanserades internationellt år 2015 och regleras genom Fairtrades klimatkriterier. Klimatkompensationen har tagits fram tillsammans med Gold Standard, som är en av de ledande organisationerna inom utsläppskrediter och hållbar utveckling.

Fairtrade-märkta utsläppskrediter finansierar klimatkompenserande projekt

Utsläppskrediterna skapas genom projekt inom energieffektivisering, förnybar energi eller återplantering av skog och säljs sedan på den frivilliga marknaden för klimatkompensation. Initialt används utsläppskrediterna som handlas på den svenska marknaden till ett spisprojekt i Indien.

Precis som för Fairtrade-certifierade råvaror finns ett minimipris för krediterna, för att projekten ska vara ekonomiskt hållbara för producenterna. Utöver minimipriset generar krediterna också en extra Fairtrade-premie, som används för investeringar som minskar producenternas och lokalsamhällets klimatpåverkan.

Det svenska företaget ZeroMission blir den första distributören av Fairtrade-märkta utsläppskrediter i Sverige och kompletterar därmed sitt breda erbjudande av klimatkompensation med fokus på social utveckling.

Genom att köpa Fairtrade-certifierade utsläppskrediter åtar sig företag att göra upp en plan för att minska sina egna utsläpp. De kompenserar sedan för den koldioxid som de behöver fortsätta släppa ut för att kunna bedriva sin verksamhet. ZeroMission hjälper företaget att se till att de uppfyller de krav som Fairtrades klimatkriterier ställer, och ser sedan till att kompensationen genomförs.

Läs mer på Fairtrade Internationals sida om Fairtrade Carbon Credits.

För mer information

  • Mer information om Fairtrade: Cecilia Corfitsen, pressansvarig Fairtrade, telefon 08-12 20 89 18, mail press@fairtrade.se
  • Mer information om Fairtrade Carbon Credits: Jenny Blomberg, klimatstrateg ZeroMission, telefon 070-734 50 45, mail jenny.blomberg@zeromission.se
Dela