fbpx
Meny

Utbildning är skapandet av möjligheter och framtidshopp

Det ligger sommarkänslor i luften, de sista proven är skrivna och skåpen håller på att städas ur. Skolsalarna fylls med förväntansfulla elever som räknar dagarna tills det äntligen är dags för sommarlov!

Samtidigt sliter uppemot 168 miljoner barn runtom i världen, främst i jordbruket, men även i fabriker, som hemhjälp eller i andra arbeten. Barn som inte får gå i skolan, utan tvingas arbeta för att hjälpa familjen med försörjningen. För det är just försörjning som det handlar om, att familjer helt enkelt inte har råd att låta sina barn få utbildning. Den smala inkomst familjen får in måste gå till mat, och i bästa fall hälsovård. Den konventionella handeln bygger på att vi ska få choklad, kaffe, bananer och andra livsmedel till ett billigt pris. Det är inte rimligt att barn ska arbeta istället för att gå i skolan för att vi ska få dricka obegränsat med kaffe.

Skolbarn.

Foto: Didier Gentilhomme

En ond cirkel av barnarbete

Brist på utbildning håller kvar barn och unga i barnarbete, eftersom möjligheten till ordentliga och regelrätta arbeten minskar. Samtidigt håller barnarbete barn och unga borta från utbildning. Hur tar man ur ett barn ur denna onda cirkel för att bryta den? Det måste börja med en förbättring av den ekonomiska förutsättningen för familjen. Därefter skapas möjligheter för barn – och vuxna – att utbilda sig.

Utbildning gör mer än att öka kunskap och förbättra framtidsvisionerna, det stärker människor och ökar både den personliga och samhälleliga utvecklingen. Det gäller barn såväl som vuxna som inte hade möjligheten att gå i skolan under sin barndom. För vuxna spelar kurser i ämnen som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimatfrågor och effektivisering av produktionen en stor roll. Med ökad kunskap kommer stärkt egenmakt.

Att barn inte kan gå i grundskolan är ett brott mot FN:s barnkonvention

263 miljoner barn går inte i skolan. Och grundskoleutbildningen ska vara gratis, vilket inte reflekterar verkligheten idag. Men även om skolavgifterna har slopats så innebär det inte att alla barn kan gå dit. Det visar på utsattheten som familjer som inte kan låta sina barn gå i skolan lever i. Skoluniformer, luncher och andra skolaktiviteter är exempel på sådant som medför kostnader för familjerna. Att avståndet till skolan är långt, eller att vägarna dit är bristfälliga, icke existerande eller otrygga är också stora bidragande faktorer till att barnen inte kan gå i skolan. Få föräldrar vill inte att sina barn ska utbilda sig – men de har inget val.

All form av arbete som hindrar ett barns skolgång klassas som barnarbete. Barnarbete kan bero på flera olika faktorer, till exempel exploatering eller billig (och lättstyrd) arbetskraft, men grundorsaken är alltid fattigdom.

Utbildning betyder också engagemang. Genom att kunna, veta och förstå stärks självkänslan och viljan att delta. Framförallt höjer det självständigheten, att kunna läsa och skriva gör att risken för att utnyttjas eller vara beroende av någon annan minskar markant.

Möjliggörande av utbildning genom Fairtrade-certifieringen

Fairtrade fungerar som ett stöd i utvecklingen av utbildning. I många fall används till exempel Fairtrade-premien till just utbildning. Genom att kunna bygga skolor, investera i resurser som ordentliga skrivböcker och servera luncher under skoltid underlättas vardagen för barn och dess familjer som lever under fattiga förhållanden.

Kvinna som skriver.

Foto: Ola Höiden

Tack vare ett bestämt minimipris, som gör att produktionskostnaderna täcks och familjen inte går back på sitt arbete, kan föräldrar låta sina barn gå i skolan.  Tillsammans med Fairtrade-premien får odlaren ökade försörjningsmöjligheter och förutsättningar för effektivisering av arbetet och produktionen.

Ryggsäckar och datorer

I odlarkooperativet El Guabo i Ecuador har medlemmarna använt premie-pengar till bland annat skolryggsäckar till barnen och datorer till skolorna. Pengarna har även gått till att finansiera stipendier för vidareutbildning så unga kan fortsätta sina studier på universitet.

Investering i utbildning

På bananplantagen Monstesol i Colombia har investeringar gjorts för både högre utbildning för unga, eftersom de flesta allmänna universitet låg 50 mil bort. Men också för de vuxna som arbetar på plantagen, då de kunnat gå kurser i ekonomi, konflikthantering, familjeplanering och hushållsbudget.

Ett mobilt bibliotek

Ett annat exempel på användning av Fairtrade-premien är ett mobilt bibliotek i Sydafrika.  Biblioteket med böcker och e-böcker, datorer, pedagogiska leksaker och spel besökte ett flertal skolor i området.

Dela