fbpx
Meny

Fair Trade Towns – en internationell rörelse som fortsätter att växa

I dag finns fler än 2 000 Fair Trade Towns i ett 30-tal länder i Europa, Nord- och Latinamerika, Afrika, Asien och Australien. Fairtrade Sveriges projektledare för Fairtrade City och Fairtrade region har åkt till Madrid för att ta tempen på världens städer som alla arbetar för en hållbar och rättvis handel globalt.

”Sustainable consumption, caring for life” var temat för årets International Fair Trade Towns Conference. Konferensen är en mötesplats för den internationella Fair Trade Towns-rörelse som diplomeringarna Fairtrade City och Fairtrade region i Sverige är del av.

Årets konferens hölls i Madrid och anordnades av den spanska rättvis handel-organisationen IDEAS Comercio Justo och City Hall of Madrid. I Spanien finns nära 20 Fair Trade Towns, eller Ciudades por el Comercio Justo som diplomeringen benämns där. En av dessa är Madrid. På plats var vi två representanter från Fairtrade Sverige, tillsammans med ett par hundra deltagare från olika delar av världen. Alla samlades vi kring hur vi på den lokala nivån kan verka för en hållbar och rättvis handel globalt.

Fair Trade Towns växer globalt

I dag finns fler än 2 000 Fair Trade Towns i ett 30-tal länder i Europa, Nord- och Latinamerika, Afrika, Asien och Australien. Flest finns i Europa, där både Storbritannien och Tyskland har runt 600 diplomerade städer vardera. Berlin är på gång och ansluter snart till en rad europeiska huvudstäder som är diplomerade – däribland London, Bryssel, Paris, Madrid, Helsingfors, Stockholm och Oslo. I Sverige lanserades konceptet Fairtrade City år 2006. I dag finns det här 72 diplomerade kommuner och 4 diplomerade regioner.

Även i andra delar av världen växer rörelsen. Exempelvis diplomerades Seoul i somras och tog då platsen som världens hittills största Fair Trade Town. Los Angeles är på gång och jobbar för att snart bli den största i USA. Även i producentländer finns Fair Trade Towns, med en spännande utveckling i Latinamerika och städer som tillkommit senaste åren i Afrika.

Utmaningar och möjligheter

Under dessa dagar i Madrid har vi diskuterat gemensamma utmaningar och utbytt erfarenheter. Vi har också blivit inspirerade av goda exempel från andra länder och samtalat kring den fortsatta utvecklingen av arbetet på lokal, nationell och global nivå. Den nyligen lanserade Fair Trade Charter, som hundratals aktörer ställt sig bakom, lyftes som en viktig gemensam plattform för det som Fair Trade Towns handlar om: visionen om en världshandel som sätter människor och planeten först.

Världens första Fair Trade Town

Konceptet Fair Trade Towns är det internationella samlingsnamnet för Fairtrade City-diplomeringen och dess motsvarigheter. Namnet kommer ursprungligen från Garstang i Storbritannien, där ideella krafter inom den engelska biståndsorganisationen Oxfam tog initiativet. Lokalt utsåg man Garstang till världens första Fair Trade Town år 2000. Staden diplomerades officiellt året därpå av Fairtrade Foundation, Fairtrade Sveriges motsvarighet i Storbritannien. Fairtrade Foundation plockade sedan upp konceptet och lanserade en nationell Fair Trade Town-diplomering, som nu spridit sig världen över.

”När vi lanserade Fairtrade Towns var vårt mål helt enkelt att få folk att bidra till en mer rättvis handel för jordbrukare i utvecklingsländer. Vi föreställde oss aldrig att vi skulle inspirera människor världen över att göra detsamma och att denna kampanj skulle få fäste världen över”. Det säger Bruce Crowther, som var med och grundade internationella Fair Trade Towns-rörelsen.

Samarbete över gränser

Fair Trade Towns är unika verktyg för samverkan mellan kommun, näringsliv och civilsamhället lokalt. Det handlar om att tillsammans verka för en handel som sker med respekt för mänskliga rättigheter och för att nå de globala hållbarhetsmålen som fastställts i Agenda 2030. Många kommuner och regioner i Sverige och övriga världen är genom detta med och driver utvecklingen framåt för att temat för årets konferens ska bli verklighet: en hållbar konsumtion, med omsorg om liv.

Läs mer om Fair Trade Towns internationellt på www.fairtradetowns.org

Information om Fairtrade City och Fairtrade region i Sverige finns här: www.fairtrade.se/kommun

Läs mer om rättvis handels-plattformen Fair Trade Charter på: www.fairtrade.se/debatt-den-globala-handeln-ska-varna-om-manskliga-rattigheter

Dela