fbpx
Meny

Fairtrade-märkta produkter såldes globalt för 81,9 miljarder kronor 2017

Den globala försäljningen av Fairtrade-märkta produkter fortsätter att öka till förmån för över 1,6 miljoner odlare världen över. Under 2017 ökade försäljningen med nio procent vilket har genererat en Fairtrade-premie på 1,7 miljarder kronor.

Globala försäljningssiffror. I en tid då alltför låga världsmarknadspriser hotar världens kaffe- och kakaoodlare, har den globala försäljningen av Fairtrade-märkta produkter slagit nya rekord. Under 2017 såldes Fairtrade-märkta produkter för 81,9 miljarder kronor världen över. Produktgrupperna kakao och socker tillhör de som ökat extra mycket. I Sverige ligger försäljningen på cirka 3,8 miljarder kronor, en ökning med sex procent från föregående år.

Fairtrade-premie på 1,7 miljarder kronor

Under året mottog fler än 1,6 miljoner odlare och arbetare från 75 länder över 1,7 miljarder kronor i Fairtrade-premie totalt. Det är en ökning med 19 procent jämfört med föregående år. Fairtrade-premien används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt. Den kan till exempel investeras i utbildning, bostäder, sjukvård eller utvecklandet av ett mer hållbart jordbruk.

Fairtrade Internationals rapport för år 2017–2018 visar också hur arbetet med social och ekonomisk hållbar utveckling fortsätter att göra skillnad för odlare runt om i världen som valt att certifiera sig som Fairtrade. Fairtrades kriterier verkar för att driva positiv hållbar utveckling i lokalsamhällen. Det innefattar att stärka odlares inflytande och deras motståndskraft mot klimatförändringar, främja jämställdhet mellan män och kvinnor samt sikta mot en lön som går att leva på – allt i enlighet med arbetet med Agenda 2030 och de globala målen.

Fairtrade-märkt kakao tar plats på marknaden

Flera av Fairtrades produktgrupper har sett en ökad försäljningstillväxt på den internationella marknaden. Kakao tillhör den produktgrupp som ökat allra mest med 57 procent. Även försäljningen av Fairtrade-märkt socker har ökat med 30 procent. Kaffe och bananer, som är de två största produktergrupperna inom Fairtrade, har ökat med 15, respektive 11 procent.

Över 30 000 Fairtrade-märkta produkter finns nu tillgängliga i 150 länder världen över. Storbritannien har i dag den största försäljningen av Fairtrade-märkta produkter följt av Tyskland och USA. Sverige är den sjätte största Fairtrade-marknaden i världen och den största i Norden.

Fler insatser behövs

 Även om dessa siffror visar en positiv riktning, behövs fler insatser för att skapa hållbara jordbruk med goda arbetsförhållanden i länder med utbredd fattigdom.

–  Alla odlare ska kunna leva på sitt hårda arbete. Vi ser hur fallande världsmarknadspriser på råvaror fortsätter att påverka odlare negativt. Vi arbetar för att stärka odlare och ge dem ökat inflytande. Därför måste både utbud och efterfrågan av Fairtrade-märkta varor fortsätta öka.  Här spelar både företag och konsumenter en viktig roll för att skapa en positiv förändring i världens handel. Det säger Cecilia Ceder, vd för Fairtrade Sverige.

Siktar mot levnadslön

 Ett viktigt arbete som pågår inom Fairtrade är att införa levnadslön för anställda på Fairtrade-certifierade plantager och levnadsinkomst för Fairtrade-certifierade odlare. I första hand kartlägger Fairtrade behovet och möjliga lösningar inom produktområdena bananer, kakao och rosor. Att införa levnadslön är ett gemensamt arbete tillsammans med många parter såsom regeringar, civilsamhällen, företag, producentnätverk, odlare och konsumenter – med syfte att skapa hållbara inkomster för världens odlare.

Lär mer i Fairtrade Internationals Annual Report 2017-2018.

Dela