fbpx
Meny

Jämställdhetsdriv i banansektorn

Banansatsning: Kvinnor i banansektorn riskerar i högre grad än män att drabbas av missförhållanden på jobbet. Det säger Silvia Campos, global produktchef för bananer på Fairtrade International och medlem i jämställdhetsgruppen på World Banana Forum.

Likt andra sektorer av jordbruket har kvinnor i banansektorn ofta lägre lön och större utsatthet på arbetsplatsen – bland annat på grund av risken för sexuella trakasserier, avsked vid graviditet eller att förnekas rätten till mammaledighet före och efter förlossning.

Arbetsgrupp för jämställdhet

Inom Fairtrade-certifierade banankooperativ är villkoren i regel mer jämställda, men även här finns stora utmaningar – särskilt om man ser till det låga antalet kvinnor i ledarpositioner.

Nu krävs att aktörer inom banansektorn arbetar tillsammans för att främja kvinnors deltagande och välmående. Det gäller såväl företag och myndigheter som fackföreningar och civilsamhället.

En given plattformar för sådant samarbete är World Banana Forum: ett forum för diskussion och beslutsfattande om bananindustrin, i regi av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

Silvia Campos är global produktchef för bananer på Fairtrade International och ingår i arbetsgruppen för jämställdhet på World Banana Forum. Här berättar hon mer.

Vilka sitter med i jämställdhetsgruppen och varför finns den?

Vi är sju representanter från fackföreningar, återförsäljare, importörer, företag och civilsamhället. Vi har tre huvudsakliga syften: att dela med oss av tips och erfarenheter, identifiera hinder för jämställdhet och komma fram till vilka insatser som kan öka kvinnors handlingskraft.

Jag tror att självorganisering av kvinnor är nyckeln till förändring.

Har du exempel på sådana insatser?

Vi har just publicerat en broschyr där vi lyfter fram bananaktörer som på olika sätt har lyckats i arbetet med att främja kvinnors medbestämmande. Ett återkommande sätt har varit att uppmuntra kvinnor att själva organisera sig, så att de enklare kan påverka sina egna situationer – på jobbet, i hemmet och i lokalsamhället.

Jag tror att självorganisering av kvinnor är nyckeln till förändring. Först när kvinnorna organiserat sig kan utbildning och trainee-program om jämställdhet göra verklig skillnad. Utbytet av idéer och tips är också avgörande för att kvinnor ska kunna lära sig av varandra.

Det verkar som att problemen med jämställdhet återfinns även på Fairtrade-certifierade plantager och kooperativ?

Ja, så är det. Jämställdhet är ett utbrett problem som även påverkar Fairtrade-certifierade organisationer – där majoriteten av både den anställda arbetskraften och kooperativmedlemmarna är män. En Fairtrade-studie från 2015 bekräftar att kvinnor på Fairtrade-certifierade organisationer ofta stöter på hinder för medlemskap och ledarskap. Delvis på grund av att män förfördelas på arbetsplatsen men också på grund av att obetalt hemarbete tar stor del av kvinnornas fritid. De får då inte samma möjlighet till återhämtning. Men studien visar också att Fairtrade-kooperativen kan åstadkomma positiva förändringar, i form av exempelvis utbildningsaktiviteter som ökar känslan av ägarskap. Det finns också studier som visat att kvinnor i småskaliga Fairtrade-certifierade organisationer har högre grad av deltagande än kvinnor i andra småskaliga organisationer.

Med det sagt har vi fortfarande en lång väg kvar att gå för att öka deltagande och välbefinnande för kvinnor i banansektorn. Och vi måste vara realistiska. Fairtrade kan inte ensamt åstadkomma förändringen. Vi måste gå ihop med andra aktörer för att tillsammans arbeta för långsiktig positiv förändring. Därför är jämställdhetsgruppen så viktig.

Den här artikeln är en översättning och publiceras som del av vår banansatsning i samband med fruktens dag den 5 juni.

Dela