fbpx
Meny

Kooperativ främjar demokratiska strukturer

Demokrati kan inte tas för givet. För att främja demokratiska strukturer på nationella och globala nivåer krävs småskalig demokrati även lokalt. Därför är 75 procent av Fairtrade-certifierade producenter organiserade i kooperativ.

Trots att vi i Sverige har bland världens högsta valdeltagande, arbetar människor runtom i landet för att främja demokratin och höja deltagandet ytterligare. Vi tar inte demokratin för givet, för vi vet att den inte är självklar. Passande nog infaller internationella dagen för demokrati den 15 september – bara en knapp vecka efter det svenska valet.

Men demokrati är inte bara viktigt att upprätthålla på riksnivå. Det måste också ske på lokal nivå: som i kommuner, skolor och på arbetsplatser. Kanske är den småskaliga demokratin rentav en förutsättning för att större demokratiska system ska fungera? Därför ställer Fairtrade krav på demokratisk organisering hos de odlare som väljer att certifiera sig.

Kooperativ som demokratisk ägarform

Fairtrade har kriterier för att odlare och anställda ska få ta del av lokaldemokratin och ha visst inflytande över sin egen arbetsplats. Det innefattar rätten att organisera sig fackligt och förhandla med sin arbetsgivare, samt rätten att säga ifrån om någon blir illa behandlad. Men för att småskaliga odlare ens ska kunna ansluta sig till Fairtrade krävs redan ett visst mått av demokratisk organisering. Fairtrade certifierar nämligen inte enskilda odlare, utan endast dem som är organiserade i kooperativ.

Ett exempel är världens kaffeodlare, som ofta är småskaliga. Ibland producerar en enskild kaffeodlare bara några få kaffesäckar om året. Men genom kooperativen kan de hjälpas åt med skörden och sälja större volymer på en bredare marknad. Medlemmarna äger och driver då verksamheten tillsammans och fördelar vinsten emellan sig. Det ger dem ökat inflytande i situationer där de tidigare kunnat förbises av större aktörer. Dessutom kan de då alltså välja att ansluta sig till Fairtrade och på det viset säkra en stabilare inkomst över tid.

Premiepengar till gemensamma intressen

När ett kooperativ säljer sina råvaror som Fairtrade genereras en extra premie utöver minimipriset. I den så kallade premiekommittén sitter utvalda odlare som ska representera hela kooperativets intressen när pengarna placeras i olika projekt. När medlemmarna samsas om vart pengarna från premien ska gå, tenderar de att investera i projekt som gynnar hela kooperativet – och ofta även hela samhället. År 2016 gick till exempel över 50 procent av den totala premiesumman till att på olika sätt främja matsäkerheten i odlarnas lokalsamhällen. De valde bland annat att rusta upp infrastruktur och investera i hållbart odlande, för att se till att klara sig vid oförutsägbara händelser som monsunregn eller torka.

Global jämlikhet genom demokrati

En nylig rapport från Oxfam visar att den högst betalda chefen på en brittisk livsmedelskedja tjänar lika mycket på fem dagar som en sydafrikansk druvplockerska gör under sin livstid. Ojämlikheterna i världshandeln kan aldrig förändras om inte grundläggande demokratiska strukturer finns på plats, både inom kooperativen och inom hela handelskedjan. Därför äger odlarna 50 procent av Fairtrade International. På så vis har de direkt inflytande i hur certifieringen ska utvecklas. Det är ett sätt att minimera risken att avståndet mellan fattiga produktionsländer och rika konsumtionsländer cementeras ytterligare.

Stöd odlarkooperativen i din dagliga konsumtion

Hur vi väljer att spendera våra pengar är i slutändan symboliskt för hur vi vill att världen ska se ut. När vi stödjer småskaliga odlarkooperativ uttrycker vi inför ekonomiskt starka multinationella företag att vi vill se en rättvis och demokratisk handelskedja. Det innefattar att människorna som odlar vår mat själva ska ha mat på sina bord – och inflytande över sina egna liv.

Att handla Fairtrade är att markera sitt stöd för en handelsmodell baserad på jämlikhet och demokrati.

Dela