Meny

Kvinnorna bakom din kaffekopp

Sedan mitten på 1800-talet har Nicaragua varit en stor producent av kaffe, vilket numera utgör 20 procent av landets jordbruksexport. Vi reser till Nicaragua för att få veta mer om kaffeproduktionen och tredjepartsmärkningar, skriver Coops hållbarhetschef Louise König i dagens blogg.

Vi befinner oss i Nicaragua i Centralamerikas mitt för att lära oss om kaffeproduktionen och dess utmaningar. I en 30-gradig värme lämnar vi huvudstaden Managua för att ta oss upp i bergen på hög höjd till områdena Jinotega och Matagalpa i landets kaffetäta region.

Nicaragua producerar i dag cirka en procent av världens kaffe. Många små samhällen och byar i Nicaragua försörjer sig fortfarande nästan enbart på sin kaffeodling, som därmed har en stor betydelse för många människor.

 

Hållbarhetschef Louise König från Coop i Nicaragua

Hållbarhetschef Louise König från Coop besöker kaffekooperativ i Nicaragua. Foto: Ariel Flores.

Kooperativ ger fördelar och gemenskap

Vi åker till kaffekooperativet Soppexcca i Jinotega, där kaffe odlas både som ekologiskt och Fairtrade. Kooperativet har runt 600 medlemmar varav en tredjedel är kvinnor. Fairtrade-certifieringen bidrar till att de allra fattigaste får en betalning som täcker produktionskostnaden i form av ett minimipris. En Fairtrade-premie delas även ut till kooperativet. Den ökar ju mer som säljs av varan. Dessa pengar bestämmer kooperativets medlemmar själva över och kan välja att investera i exempelvis utbildning, sjukvård, vägar eller jordbruksmaskiner för att utöka produktionen.

Styrkan i kooperativet är gemenskapen för små odlare. Dona Fatima är vd för Soppexcca sedan tio år och berättar:

”Certifieringar spelar roll då de ger oss extra betalt, i synnerhet gör det skillnad för små odlare. Vi måste långsiktigt även ha en bättre dialog mellan köpare och säljare, för att alla ska tjäna pengar från böna till kaffekopp”.

 

Dona Glora, kaffe-odlare i Nicaragua.

Dona Fatima, vd för kaffekooperativet Soppexcca i Nicaragua. Foto: Ariel Flores.

”Certifieringar spelar roll då de ger oss extra betalt, i synnerhet gör det skillnad för små odlare. Vi måste långsiktigt även ha en bättre dialog mellan köpare och säljare, för att alla ska tjäna pengar från böna till kaffekopp”

Klimatförändringarna påverkar odlarna

Vi lämnar Soppexcca och far vidare till nästa Fairtrade-certifierade farm högre upp i bergen, där vi träffar Dona Gloria. De senaste 15 åren har hon, tillsammans med sin familj, odlat kaffe på sin odling på två hektar. Gården har cirka 1 500 kaffeplantor och är en del av ett mindre kaffekooperativ på 45 gårdar, där hälften av gårdarna ägs av kvinnor. Dona Gloria berättar att inkomsterna från kaffeodlingen går till familjen och de äldre barnens universitetsstudier – högre studier är dock ganska ovanligt i de flesta byar.

Alla vi möter nämner att klimatförändringarna är något som märks tydligt. Det handlar om ett föränderligt väder, mer oregelbundet regn och torkperioder som också skapar ohyra och missväxt. Dessa förändringar påverkar på olika sätt kaffeskörden till det sämre vilket betyder minskade inkomster för kooperativets många medlemmar.

 

Dona Fatima, Vd för kaffekooperativet Soppexcca i Nicaragua. Foto: Ariel Flores.

Dona Gloria driver en Fairtrade-certifierad kaffeodling, högt uppe i bergen i Nicaragua. Foto: Ariel Flores.

Olika märkningar i kafferegionerna

I Nicaragua verkar många olika certifieringar sida vid sida, för att göra skillnad för kaffeodlarna. Många konsumenter kanske undrar, spelar det egentligen någon roll att kaffet är certifierat med en tredjepartsmärkning såsom Fairtrade, EU-ekologisk, KRAV, eller Rainforest Alliance? Mitt svar är ja.

När vi går runt och tittar på dessa odlingar kan vi se hur certifieringarna verkligen gör skillnad. Med de extra pengarna som producenterna får, kan de investera i en hållbar framtid genom kooperativa verksamheter. Det i sin tur bidrar till möjligheten att till exempel bygga skolor, vägar och brunnar, ge teknisk support och prova nya typer av grödor. Vi behöver framåt ha en bättre dialog mellan de små kaffeodlarna, kooperativet och köparna, för att utveckla ett bra och hållbart kaffe för framtiden som alla tjänar på även den lilla bonden.

 

Kaffebär, Nicaragua.

Klimatförändringarna påverkar kaffeskörden till det sämre vilket betyder minskade inkomster. Foto: Ariel Flores.

 

Certifieringarna ställer krav på hur man odlar och på att minska eller helt utesluta användning av kemikalier. Fairtrade-certifieringen är unik med sitt fokus att stärka odlare, deras inflytande och deras position på världsmarknaden. En viktig aspekt är också att kvinnorna prioriteras och får betalt för sitt kaffe. Ett certifierat kaffe gör att odlarna kan vara säkra att de har mat på bordet och kan skicka sina barn till skolan. Det handlar om möjligheten att kunna utveckla sin verksamhet för att ta sig ur fattigdom eller investera i framtiden.

Till sist några tips – på hur du kan göra mer hållbara val och påverka kaffeodlarnas situation:

  1. Köp kaffe med en tredjepartscertifiering
  2. Brygg aldrig mer kaffe än du/ni dricker upp
  3. Fundera på vilken peng du lägger på en Caffè Latte vs ett paket kaffe (som ger 40-60 koppar) – ett paket hållbart kaffe är värt några extra kronor

 

Louise König, hållbarhetschef på Coop

 

Dela