Meny

Nytt kaffe från Eguale kännetecknas av kvalitet och kvinnors rättigheter

I höstas lanserades Sackeus Eguale Women’s Rights Coffee, odlat och framtaget av kvinnor i Peru. Här berättar marknadsansvarig Pia Hagman om den långa satsningen på rättvis handel och om kvinnokaffet som äntligen kommit ut på marknaden.

På internationella kvinnodagen i torsdags belyste vi den ofta hårda situationen för kvinnor inom jordbrukssektorn. Fokus låg särskilt på kvinnliga kaffeodlare, som ofta sliter mest på kaffeplantagen men trots det utesluts från beslutsfattande och högre positioner.

Bilden bekräftas av marknadsansvarig på Sackeus, Pia Hagman, som berättar att företagets satsning är en del av det större initiativet Coffee Grown by Women.

Det är ett initiativ som uppmärksammar att kvinnor gör mycket av arbetet på gårdarna, ofta mer än männen, men får väldigt lite tillbaka.

Kvinnor sorterar kaffebönor i en kvarn i El Salvador. Foto: Sean Hawkey

Kvinnor sorterar kaffebönor i en kvarn i El Salvador. Foto: Sean Hawkey

Första Fairtrade-märkta produkten

Sackeus, som grundades 1976, är en av de äldsta spelarna inom rättvis handel i Sverige. De var också först i Sverige med både KRAV-märkning och Fairtrade-märkning på sina produkter.

Det tog ett tag innan resten av landet hakade på idén om rättvist handlade produkter, men när det väl hände kom konkurrensen igång ordentligt – något som Pia och resten av Sackeusgänget ser positivt på.

Det är välkommet från vår sida eftersom det går helt i linje med vår ambition om en värld där all handel sker på rättvisa villkor. I den bästa av världar skulle ju inte Fairtrade behövas!

Samtidigt har Sackeus bespetsat sig på marknaden genom att hela tiden sträva efter ett brett, kompromisslöst sortiment av rättvist handlade produkter. Och kronan i juvelen får nog anses vara Eguale-kollektionen, till vilken Women’s Rights Coffee är det senaste tillskottet.

Det var helt självklart för oss att vi skulle erbjuda ett kvinnokaffe! Idén har funnits länge och det känns väldigt kul och viktigt att det nu finns på marknaden, säger Pia.

Förpackning med kaffe, Eguale

Eguale Women’s Rights Coffee finns som hela bönor och bryggmalet. Bildrättigheter: Sackeus AB

Kvinnorna delaktiga i hela processen

Kaffebönorna kommer från det peruanska kaffekooperativet Unicafec. Inom Unicafec har man bildat en kvinnokommitté, som arbetar med att höja kvinnors röster och få fler kvinnor att bli fullvärdiga kooperativmedlemmar. Kvinnorna i kooperativet är med i alla led av processen, även i det slutgiltiga så kallade ”koppandet” av kaffet: där det provas och graderas efter kvalitet och arom.

Att köpa ett paket Eguale Women’s Rights Coffee innebär också att odlarna, utöver den vanliga Fairtrade-premien, får en extra social premie som går specifikt till jämställdhetsprojektet. Pengarna kan till exempel användas till teknisk assistans eller utbildning och ökar möjlighet för kvinnorna att ta emot mikrokrediter.

 

Flor Merino, ordförande för kvinnokommittén i Unicafec

Flor Merino är ordförande för kvinnokommittén i Unicafec. Bildrättigheter: Sackeus AB

Fördelar för både män och kvinnor

Vidare driver kvinnokommittén ett program som syftar till att uppmärksamma både män och kvinnor på frågan om jämställdhet. Många inom kooperativet identifierar sig starkt med sin könstillhörighet och trivs i de traditionella rollerna. Idén är inte att säga åt dem hur de ska agera annorlunda, menar Pia, utan snarare att skapa förståelse för vad ökad jämställdhet kan leda till.

Tanken är ju att både män och kvinnor ska kunna se fördelarna med att ändra på vissa beteenden. Utbildningen är tänkt att göra det mer tydligt för alla inblandade hur situationen ser ut idag och på vilket sätt den i framtiden skulle kunna bli bättre för alla.

Gynnsam satsning

Satsningen har visat sig vara gynnsam för kooperativet, som på många håll ökat både sin produktionstakt och kaffets kvalitet. Dessutom har kvinnor genom satsningen fått större inflytande i beslut som fattas även utanför arbetet, till exempel i sådant som rör hushållet. Det i sin tur gör att pengar oftare prioriteras till exempelvis sjukvård och utbildning – eftersom kvinnor i större utsträckning än män tenderar att investera i sådant som gynnar hela familjen.

På frågan om ifall jämställdhet och rättvis handel hör ihop svarar Pia genast:

Alla gånger! För oss handlar det helt enkelt om jämlikhet inom handel såväl som mellan människor. Det är därför kaffet heter just Eguale.

(Eguale betyder jämlikhet på italienska.)

Dela