fbpx
Meny

Örebro kommun blir årets Fairtrade City 2017

Fairtrade Sverige har, utifrån en samlad bedömning av Sveriges Fairtrade City-diplomerade kommuner, utsett Örebro till årets Fairtrade City 2017.

– Fairtrade City Örebro är ett föredöme i sin konsumtion och strategiska arbete med upphandling av rättvis handlade produkter. Genom denna utmärkelse vill vi uppmärksamma och uppmuntra Fairtrade City Örebros arbete för en rättvis handel och etisk konsumtion som gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom, säger Anneli Örtqvist, projektledare för Fairtrade City på Fairtrade Sverige.

Örebro kommun diplomerades till en Fairtrade City 2007 som nummer fyra i Sverige och har sedan dess satsat stort på hållbarhet i sin upphandling i enlighet med Agenda 2030 och mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Kommunen har ett tydligt och utvecklat arbetssätt för att säkerställa att deras konsumtion inte leder till brott mot mänskliga rättigheter i produktionsländer, något som de nu får pris för.

Motiveringen lyder: ”Fairtrade City Örebros engagemang är ett föredöme vad gäller det strategiska arbetet i den offentlig upphandling och konsumtion av rättvist handlade produkter. I arbetet med offentlig upphandling finns det särskilda rutiner för att säkerställa att inköp av varor inte leder till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det sker också ett ambitiöst arbete med informationsaktiviteter som riktar sig både internt inom kommunen, till civilsamhället och näringslivet.”

– Örebro har varit en Fairtrade City kommun i många år och det är glädjande att ta emot detta pris. Det är viktigt för oss att vi som kommun tar vårt ansvar och genom upphandling och inköp kan vi medverka till att producenter i andra delar av världen får bättre arbets- och levnadsvillkor, säger Lennart Bondeson (KD), politiskt ansvarig för hållbarhetsfrågor och mänskliga rättigheter i kommunen.

 

Örebro Fairtrade City 2917

Örebro – Årets Fairtrade City 2017

En kommun med tydlig klimatstrategi

Under 2017 har Örebro kommun även visat på en positiv förändring av ökat inköp av rättvist handlade produkter: bananer har ökat från 42 procent till cirka 79 procent, kaffe från 55 procent till cirka 91 procent, te från 11 procent till 69 procent, kakao från 92 till 97 procent. Örebro kommun har även en tydlig klimatstrategi med mål att alla inköp av kaffe, te, kakao och bananer ska vara etiskt märkta senast år 2020.

Fairtrade City – en diplomering till engagerade kommuner

Fairtrade City är en diplomering från Fairtrade Sverige till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör rättvis handel-krav i offentlig upphandling, bedriver ett aktivt informationsarbete samt erbjuder ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butik, på serveringsställen och på arbetsplatser. Varje år utnämns Årets Fairtrade City till den kommun som särskilt utmärkt sig i strategiskt arbete och informationsarbete.

I Sverige finns det i dag 70 Fairtrade Citys från norr till söder samt fyra diplomerade regioner. Samtliga av dessa har lämnat in en förnyelseansökan där samtliga kommuner och regioner har godkänts. Det tyder på ett fortsatt engagemang och aktivt arbete hos Sveriges kommuner och regioner för en hållbar och rättvis global handel.

Fairtrade City-konceptet startade i Garstang, Storbritannien 2001 och finns i dag i mer än 2000 städer.London, Bryssel, Rom, Madrid, Paris och Köpenhamn är några av de internationella Fairtrade City-diplomerade städerna. Malmö blev den första Fairtrade City-diplomerade kommunen i Sverige 2006.

 

 

Dela