Meny

Så arbetar Fairtrade med mänskliga rättigheter

I dag är det Mänskliga Rättigheternas Dag och 70 års dagen av FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Att arbeta för jämlikhet och rättvisa fortsätter att vara ett av vår tids allra viktigaste uppdrag.

För 70 år sedan antogs FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Den allmänna förklaringen har numera översatts till över 370 språk – det innebär att även den som tillhör en liten språkgrupp kan ta del av sina rättigheter. Att göra förklaringen tillgänglig för alla är även det en mänsklig rättighet. Arbetet med mänskliga rättigheter är även en stor del i arbetet med de globala målen. Fairtrade arbetar på flera sätt med att stärka odlare och anställdas och öka deras rättigheter. Nedan finner ni sex punkter hur Fairtrade verkar för att göra skillnad för de människor som är allra mest utsatta i handelskedjan.

1. Fairtrade ser till att odlare och anställda får ökat inflytande.

”Fairtrade är frihet; det handlar om dialog, hållbarhet och empowerment. Det betyder allt för oss i en värld i ständig konkurrens”, säger Diomedes Rodriguez, medlem i Coobana banana cooperative från Panama.

2. Fairtrade kriterier verkar för att skydda och stärka odlare och anställda och ge dem verktyg att skapa hållbara organisationer och ge dem en starkare position på världsmarknaden. Kriterierna innebär bland annat inget barnarbete, ingen diskriminering, förbud mot farliga bekämpningsmedel och rätten för fri organisering.

3. Fairtrade arbetar för att inför levandslön och levnadsinkomst. Alla odlare och anställda ska kunna leva på sitt hårda arbete. Tillsammans med många andra aktörer har vi ett stort arbete framför oss för att utrota världens fattigdom.

4. Fairtrade verkar för att stärka odlare och anställda och öka deras kunskap om sina rättigheter. Under en allt för lång tid har världens odlare varit marginaliserade. Det är något som Fairtrade vill förändra.

5. Fairtrade arbetar mot barnarbete i länder med utbredd fattigdom. Vi tillåter inte barnarbete och har tydliga kriterier och tillvägagångssätt för att arbeta mot ett av världens största problem i länder med utbredd fattigdom.

6. Fairtrade verkar för att stärka kvinnor och utmanar stereotypiska könsroller. Med Fairtrades Gender Strategy arbetar Fairtrade med tydliga mål för att öka kvinnors deltagande i jordbrukssektorn runt om i världen.
“Det här programmet är så viktigt. Kvinnor spelar en stor roll i samhällsutvecklingen. Kvinnor var inte bara gjorda för att arbeta i jordbruket eller föda barn. Nu får vi kvinnor att förstå att de kan lyckas med vad som helst, precis som män”, säger Traoré Awa Batiba, kakao-odlare och chef för CAYAT-kooperativet, Elfenbenskusten.

Dela