Meny
Nyskördade kaffebär
Foto: Nathalie Bertrams

Så lever världens kaffeodlare

Runt 80 procent av världens kaffe produceras i dag av cirka 18 miljoner småskaliga kaffeodlare. Kaffeindustrin strävar efter att vara ledande inom hållbarhet, men en pilotstudie som gjorts av Fairtrade International och förtaget True Price visar att de flesta kaffeodlare kämpar för att kunna överleva på sitt arbete.

Kaffe tillhör en av världens allra viktigaste och största handelsvaror och odlas i cirka 80 länder, många av dem med utbredd fattigdom. Kaffe odlas på varierande sätt beroende på region och klimat och skapar därmed olika förutsättningar för odlare att faktiskt kunna leva på sitt arbete.

Forskningsstudien ”Assessing Coffee Farmer Household Income”, som gjorts av företaget True Price, visar hur mycket kaffeodlare egentligen tjänar och hur Fairtrade kan påverka odlarnas hushållsinkomst. Hög konkurrens på kaffemarknaden, spekulation om framtida kaffepriser, dålig infrastruktur och låg försäljning av Fairtrade-kaffe för Fairtrade-certifierade odlare är bidragande orsaker till att det är svårt för vissa odlare att försörja sig på sin kaffeodling.

Låga inkomster från kaffet leder i sin tur till att odlarna inte kan göra nödvändiga investeringar i sitt jordbruk för att öka produktiviteten. Om inkomsterna uteblir på grund av ovan nämnda faktorer, ökar dessutom riskerna för barnarbete.

Forskning ger viktig kunskap

Det allra första steget är att bygga bättre kunskap kring levnadsstandarder i länder med utbredd fattigdom där Fairtrade-certifierat kaffe odlas. Länderna som berörs i rapporten är Kenya, Indien, Indonesien, Rwanda, Tanzania, Uganda och Vietnam. Uppgifter har samlats in av fältpersonal hos Fairtrades producentnätverk.

En inkomst att leva på

I Fairtrade Internationals strategi Changing Trade, Changing Lives 2016-2020, finns ett uttalat mål att fler småskaliga odlare måste öka sin andel av Fairtrade-certifierat kaffe. Detta för att kunna uppnå en levnadsinkomst.

Fairtrades minimipris och premie har visat sig vara effektiva verktyg för att skydda odlarna från kraftigt svängande världsmarknadspriser och för att kunna hantera effekterna av klimatförändringar som har stor inverkan på skördar och odlarnas förtjänst.

Men vad är egentligen en levnadsinkomst? Begreppet definieras som en tillräckligt stor inkomst som räcker till att kunna sörja för en dräglig levnadsstandard för alla hushållets medlemmar. En levnadsinkomst är en inkomst som täcker mat, husrum, sjukvård, skolgång för eventuella barn och ett litet sparande för oväntade utgifter. Men än så länge finns inga fastslagna branschstandarder för vad en levnadsinkomst är för dessa odlare.

Kaffeodlares verklighet skiljer sig åt

Studien visar bland annat att de indiska, indonesiska och vietnamesiska kaffeodlarna har de bästa förutsättningarna att leva på sin inkomst, främst beroende på hög kaffeproduktion och låga produktionskostnader.

Drygt hälften av de indonesiska odlarna tjänar i dag en tillräcklig inkomst att leva på. Dessa är de enda av deltagarna i studien från de sju länderna som kan leva enbart från sin kaffeproduktion. I Vietnam och Indien tjänar kaffeodlarna generellt sett också en dräglig inkomst, men denna är även beroende av annat arbete än kaffeproduktionen.

I samtliga av de afrikanska länderna Tanzania, Uganda, Kenya och Rwanda tjänar kaffeodlarna i dag inte en tillräcklig inkomst, varken på sitt kaffe eller från andra eventuella intäkter och arbeten. Det är tydligt att det finns stora utmaningar i de utsatta områden där kaffeodlarna arbetar.

”Vi har ett starkt engagemang för att arbeta med Fairtrades producentorganisationer och handelspartner för att ta itu med frågan om levnadsinkomst för odlarna. Men Fairtrade kan inte hantera den här frågan ensam. Kaffeodling är ofta inte den viktigaste källan för hushållsinkomsten och många bönder säljer bara lite kaffe som Fairtrade. Samarbete och stöd från regeringar, det civila samhället och hela kaffesektorn är avgörande för att leverera bättre liv för odlarna”, säger Dario Soto Abril, VD för Fairtrade International.

Vill du läsa mer från rapporten, då hittar du den här.

Läs mer om Fairtrades arbete med levnadslön här!

Dela