fbpx
Meny

Så mäter vi Fairtrades framgång

Det är en sak att ha en storslagen vision om en bättre framtid för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Det är en helt annan sak att förverkliga den. Hur vet vi om vi lyckas?

Fairtrade verkar för att motverka fattigdom och stärka odlare och anställda runt om i världen. Det är en del av Fairtrades vision. Odlare och anställda på Fairtrade-certifierade plantager ska kunna leva på sitt hårda arbete, ha kontroll över sin egen framtid och ges förutsättningar att uppfylla sin fulla potential. Men hur vet vi att Fairtrades arbete verkligen fungerar? Stärker Fairtrade odlare och anställda? Bidrar verksamheten till mer hållbara jordbruksmetoder och motståndskraftiga samhällen?

Skapar vi förutsättningar för en rättvisare världshandel?

Att besvara dessa frågor är inte lätt, men helt nödvändigt för att fortsätta utveckla Fairtrades verksamhet. Det är avgörande för vår trovärdighet att ha tydliga metoder för att mäta hur vi gör skillnad och vad som kan göras bättre.

Därför finns Fairtrades MEL-grupp (Monitoring, Evaluation and Learning). Gruppen jobbar med att samla in och analysera data från Fairtrade-certifierade kooperativ och plantager. Om informationen visar att något behöver förändras tas förslaget vidare till andra delar av Fairtrade-systemet för att besluta om nästa steg.

Ökad förståelse för odlares upplevelser

Mellan 2016 och 2018 har MEL-gruppen intervjuat medlemmar från 67 olika kooperativ i tio länder – främst inom kaffe, kakao och banan. Det har gett en ökad förståelse för odlares personliga upplevelser och deras tankar om handelsrelationer, demokrati och jämställdhet. Den insamlade informationen ska fungera som en fingervisning för Fairtrades väg framåt. Det är särskilt användbart för producentnätverken, alltså de nätverk som representerar odlarna och de anställda på respektive kontinent (i Asien, Afrika och Latinamerika). När nätverken får en tydligare och mer övergripande bild av odlarnas vardag kan de bättre utveckla verksamheten i sina regioner.

Oroväckande låga inkomster för kakaoodlare

Fairtrade beställer också oberoende utvärderingar som kan ge oss ytterligare förståelse för odlarnas utmaningar. Det gäller särskilt när vi vill lära oss mer om enskilda problem. Ett exempel är en nylig studie från Elfenbenskusten om gapet mellan en så kallad levnadsinkomst och den genomsnittliga inkomsten för kakaoodlare. I den framgår att endast tolv procent av kakaoodlare i Elfenbenskusten tjänar en levnadsinkomst i dag. Arbetet med att närma sig en levnadsinkomst för kakaoodlare världen över har därför fått ny kraft. Åtgärder har satts i rullning. Fairtrade arbetar nu med en ny kakaostrategi som bland annat ska se över möjligheten att höja minimipriset på kakao. Fairtrade vill och kan vara en del av lösningen för dessa odlare, men inte utan ett tätt samarbete med andra internationella organisationer, regeringar och företag. Här kan du läsa mer om arbetet i Elfenbenskusten.

Olika vägar till samma mål

Fairtrades vision ger oss alla inom Fairtrade-systemet möjlighet att arbeta för en mer hållbar framtid för odlare och anställda. Transparens är en viktig del i vårt arbete. Vi mäter kontinuerligt vår framgång, ser hur vi behöver förbättras och känner samtidigt stolthet i det vi åstadkommer. På så sätt är vi med och driver på för en rättvisare världshandel. Men vi är inte klara förrän alla odlare kan leva på sitt arbete, känna tilltro till framtiden och får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda.

Dela