fbpx
Meny

”Det handlar om ett samarbete över gränserna”

I början på veckan tilldelades Örebro kommun priset Årets Fairtrade City 2017 för sitt strategiska arbete inom hållbarhet och upphandling. Nu fortsätter kommunens arbete för långsiktig hållbarhet i kommunen. ”Vi vill gå i frontlinjen och visa på en aktiv klimatpolitik som kan ge långsiktig hållbar utveckling på alla plan”, säger Lennart Bondeson, Kommunalråd i Örebro.

Att bli Årets Fairtrade City är inte något som händer varje dag. För Örebro kommun är det något av ett kvitto på att de gör saker rätt. Det säger Lennart Bondeson, Kommunalråd (KD) och politiskt ansvarig för hållbarhetsfrågor och mänskliga rättigheter i kommunen.

– Det är mycket hedrande att vi som kommun blir uppmärksammade på detta sätt. Örebro har arbetat länge med strategiska mål för att nå dit vi är i dag och detta pris blir ett tecken på att vi är på väg åt rätt håll. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra, som kan bli ännu bättre, säger Lennart Bondeson.

 

Örebro Fairtrade City 2017Örebro är en kommun som ligger i framkant när det gäller hållbarhet. Foto: Flickr.com

Verktyg för Agenda 2030

Örebro är en kommun som har tagit Agenda 2030 på största allvar. De har en tydlig klimatstrategi som bygger på en klimatplan som antogs 2010. Under våren 2015 har en arbetsgrupp med deltagare från kommunala förvaltningar och bolag samt flera externa aktörer arbetat fram strategin som antogs sommaren 2016.

Klimatstrategin ger en samlad bild av klimatfrågan i Örebro och vad kommunen planerar att göra för att nå mål, delmål och förslag på möjliga åtgärder till år 2020 samt 2030. Den handlar även om invånarnas konsumtion och dess konsekvenser.

– Kommunen vill främja det som är socialt hållbart. Vi har arbetat mycket med samarbeten med civilsamhället, föreningar och kyrkor för att få fler involverade i detta arbete. Det är viktigt för oss att vi som kommun tar vårt ansvar och genom upphandling och inköp kan medverka till att producenter i andra delar av världen får bättre arbets- och levnadsvillkor.

Lennart Bondeson

Lennart Bondeson, Kommunalråd i Örebro.

En aktiv klimatplan

Det långsiktiga övergripande målet för Örebro kommuns klimatarbete handlar om att klimatbelastningen per person ska vara på en nivå som, om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Vissa av dessa mål ska säkerställas redan till år 2020.
– Vi vill gå i frontlinjen och visa på en aktiv klimatpolitik som kan ge långsiktig hållbar utveckling på alla plan. Det är möjligt!

Vad har du för tips till andra kommuner för att få dem att arbeta tydligare med hållbarhet och just rättvis handel?

– Upphandling är något av en resa där varje steg framåt är viktigt. Generellt sett handlar det om att ha en bred samverkan mellan de olika partierna och en gemensam vilja. Det handlar om att skapa möjlighet för en långsiktig hållbarhet i kommunen. Och att lära sig mer om vad rättvis handel verkligen handlar om, avslutar Lennart Bondeson.

Vill du läsa mer om Örebros klimatstrategi med delmål för 2020 och 2030? Läs mer här!

Dela