fbpx
Meny
Anställda på vinplantager ska kunna leva på sitt arbete

Anställda på vinplantager ska kunna leva på sitt arbete

Sverige är det land som konsumerar mest Fairtrade-märkt vin i världen. En stor del kommer från Sydafrika som ses som ett av de hetaste vinländerna. Samtidigt är Sydafrika enligt Världsbanken världens mest ojämlika land, där anställda på vinplantager har svårt att få ekonomin att gå runt.

Förra året utgjorde sydafrikanskt vin över tio procent av Systembolagets totala vinförsäljning. Vinindustrin i Sydafrika sysselsätter i dag över 250 000 människor varav cirka 60 000 av dem anställda på vinplantager. Många arbetar långa timmar för en mycket låg lön, rädda för att hävda sina rättigheter med risk för att förlora sina jobb. Ofta saknas formella anställningsavtal, föreningsfrihet, grundläggande hälso- och sjukvård, försäkringar och rättvisa löner. Endast runt en femtedel av de anställda har fast anställning, resten är säsongsanställda. Kvinnor är extra utsatta och får ofta en sämre lön än män.

Prispressen på marknaden innebär låga löner

Dagens vinmarknad är mycket konkurrensutsatt där vinproducenter ständigt utsätts för prispress. Denna prispress förs vidare genom handelskedjan, vilket i slutändan leder till mycket låga löner för anställda på plantager i ursprungsländerna, som befinner sig längst ner i handelskedjan. För att påverka situationen för dessa lantarbetare, började Fairtrade att certifiera vinproducenter i Sydafrika redan 2003.

Fairtrade gör skillnad på vinplantager

Fairtrade strävar efter att de mest utsatta ska få förbättrade arbets- och levnadsvillkor. Genom en garanterad minimilön (som successivt ska höjas mot en levnadslön), en Fairtrade-premie som oftast används för att utveckla lokalsamhället (såsom bygga skolor, utbilda vårdpersonal eller ha en gratis sjukförsäkring) samt att ILO:s kärnkonventioner efterlevs på arbetsplatsen. Fairtrade-certifierade producenter kontrolleras av kontrollorganet Flocert så att strikta kriterier kring föreningsfrihet, löner, hälsa och säkerhet, icke-diskriminering, och andra rättigheter efterlevs.

Kriterier för levnadslön ett steg i rätt riktning

En annan viktig fråga är att arbeta mot levnadslön för de anställda. Fairtrade arbetar med tydliga kriterier för anställd arbetskraft som ställer krav på att plantagen successivt ökar de anställdas löner så att gapet till en levnadslön slutligen försvinner. En levnadslön innebär en lön som täcker alla människans basbehov.
Det finns flera utmaningar i detta arbete. I flertalet länder finns det i dag inte en fastställd nivå för levnadslön. Därför har Fairtrade tillsammans med ett antal andra certifieringar börjat ta fram riktmärken för levnadslön i de länder och regioner där Fairtrade verkar. Detta har gjorts i Sydafrika 2013 och studien har även uppdaterats 2018, och ger en tydlig bild av hur situationen ser ut i Sydafrika. Den genomsnittliga lönen för vinodlare i Sydafrika ligger i dag på 78 procent av en levnadslön.

Här spelar fackförbunden en viktig roll att genom Fairtrades kriterier driva arbetet framåt. Men en enskild plantage kan inte ensam höja lönerna och samtidigt vara konkurrenskraftig. Då riskerar de anställda att förlora sina jobb och hamna i en än värre situation.

Levnadsinkomst-frågan fortsätter att vara en av Fairtrades viktigaste frågor. Med en levnadsinkomst kan odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom få sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda. Det är också en förutsättning för att nå de globala målen i Agenda 2030.

Gemensamma krafttag för förändring

Situationen på vinplantager, både i Sydafrika och i andra länder, har inga enkla och snabba lösningar på de problem som anställda möter. Fairtrade är ett verktyg för en förändring men för att kunna skapa långsiktiga förbättringar behövs gemensamma krafttag från flera olika aktörer. Producenter, importörer, företag och regeringar måste samarbeta för att anställda på vinplantager ska få det bättre.

Dela