fbpx
Meny

Biodlare Ana Laura: ”Vi har mycket att lära från världens olika odlingar”

Bees for Hope är ett honungsprojekt från Argentina som verkar för att bevara lokala och småskaliga bioodlingar och stärka odlares position på världsmarknaden. ”Det finns flera miljö-fördelar med att odla småskaligt”, säger Ana Laura Sayago, ung biodlare från kooperativet COOPSOL.

I de torra bergen i Santiago del Estero-provinsen i norra Argentina ligger biodlarkooperativet COOPSOL. Provinsen har till stor del tagits över av konventionellt och storskaligt jordbruk, men närområdet runt COOPSOL har hittills lämnats oberört av industriella odlingsmetoder. Det har bidragit till en fördelaktig miljö för bin att frodas i. Biodlarna i området tillhör Argentinas ursprungsbefolkning, som under många år kämpat för att kunna fortsätta odla med sina egna metoder, utan påtryckningar från större konventionella jordbruk. Ana Laura Sayago är dotter till en av grundarna till kooperativet och engagerad i projektet Bees for Hope, som syftar till att bevara lokala och småskaliga biodlingar – för både odlarna och miljöns skull.

Kan du berätta lite om projektet Bees for Hope?

– Bees for Hope hamnade i vår famn år 2016 i samband med ett besök av grundaren av projektet. Vi har länge arbetat för att småskaliga producenter ska kunna försörja sig på ekologisk biodling. Bees for Hope vill skydda just småskaligas biodlingar för odlarnas och deras familjers skull, men också för att de småskaliga metoderna är bättre för miljön, säger Ana Laura Sayago.

I många år har kooperativet satsat på ekologisk honung där de fokuserat på god kvalitet och smakvariation.

– Unden en lång tid producerade vi honung på vårt sätt utan att tjäna särskilt mycket pengar på våra skördar. De större biodlingarna använde sig av andra, mer industriella tekniker som skadade den biologiska mångfalden. I dag är vi stolta för att vi höll fast vid våra värderingar.

Ohållbart låga priser

En stor del av världens honung odlas av biodlare i länder med utbredd fattigdom. Honungspriset varierar mycket beroende på faktorer som produktionskostnader, klimat, vegetation och avkastningen på biodlingen och pressas ofta till ohållbart låga priser. Många av världens odlare är beroende av olika mellanhänder för att kunna sälja sin honung. Det kan skapa ojämlika beroendesituationer, vilket är något som Fairtrade-certifieringen verkar för att förändra. Bees for Hope och COOPSOL:s mål är att låta konsumenten komma närmare biodlaren och ta del av honung producerad på schyssta villkor.

– Tidigare exporterade vi endast honung i stora tunnor. Det gav en stabil och bra betalning, men det fanns inget som säkerställde att betalningen nådde oss biodlare. Istället hamnade pengarna hos diverse mellanhänder, berättar Ana Laura Sayago.

Genom att börja sälja produkten i mindre flaskor har kooperativet ökat vinsten till förmån för odlarna.

– Bees for Hopes egna honung är den enda från Argentina som lyckats med att anlända direkt till konsumenten i Europa, utan att vara beroende av mellanhänder.

Vad betyder Bees for Hope för dig?

– Det kan låta lite romantiserande, men Bees for Hope har möjliggjort för mig att växa i det jag håller på med. Jag får jobba med transparens, värderingar och solidaritet i nära symbios med lokalsamhället. Bees for Hope har väckt hopp som gör att vi biodlare orkar arbeta även på lång sikt, även fast det fortfarande är en tuff bransch. Att vara organiserade i kooperativ som COOPSOL gör det också möjligt att ta mycket större steg i en hållbar riktning än vad jag som ensam biodlare hade kunnat göra.

Hur är det att vara ung kvinna och arbeta i Argentina?

– Det är definitivt knepigare som ung kvinna i dagens Argentina. Jag tror att jag ofta arbetar dubbelt så hårt som andra för att uppnå respekt och lika villkor. Men det är värt det, särskilt om det bidrar till synliggörandet av marginaliserade grupper i arbetslivet. Vi behöver fler röster från marginaliserade grupper inom jordbruket!

Hur ser du på framtiden?

– Vi måste bygga tydligare bryggor mellan nu och framtiden och tänka på att det vi gör i dag påverkar vår framtid. Jag skulle önska att social och miljömässig hållbarhet får större utrymme. Det finns mycket att lära från världens olika odlingar, om omvärlden bara lyssnar, säger Ana Laura Sayago.

Dela