fbpx
Meny
Ditt företag kan göra skillnad för världens odlare

Ditt företag kan göra skillnad för världens odlare

Människorna som producerar råvarorna i maten vi äter, måste själva kunna äta sig mätta. Men de senaste åren har antalet människor som går hungriga ökat. Sveriges företag kan vara med och göra skillnad.

Vi lever i en tid där undernäring och osäker tillgång till mat är växande problem. Anledningarna är många och komplexa, men beror till stor del på klimatförändringar och på fattigdom. Det är en oroväckande utveckling – särskilt med tanke på att det är elva år kvar tills de globala målen i Agenda 2030 ska vara uppnådda.

Men genom att välja att handla med Fairtrade kan ditt företag vara del i den kraft som driver på omställningen till en mer hållbar värld. Ni är med och tar oss ytterligare ett steg mot att uppfylla målen om en värld fri från fattigdom, hunger och eskalerande klimatförändringar.

Fairtrade innebär höjda inkomster

Försäljningen av Fairtrade-märkta råvaror ökar, vilket gör att den betalning som odlare får vid försäljning blir allt större. Bland annat skapar Fairtrade-certifieringen en inkomstökning med 30 procent på utvalda kooperativ i Uganda, samtidigt som den minskar sannolikheten att leva i fattigdom med 50 procent. Även rosodlare i Tanzania har sett en 30-procentig inkomstökning efter att Fairtrade infört lägstalöner i kriterierna för blommor.

År 2017 innebar den svenska försäljningen av Fairtrade-märkta produkter att över 75 miljoner kronor i Fairtrade-premier delades ut till världens odlare och anställda. Globalt kom siffran upp i över 150 miljoner euro. De senaste 25 åren beräknas den totala Fairtrade-premien ha uppgått till en miljard euro. Det är pengar som kan göra verklig skillnad för odlare i länder med utbredd fattigdom.

Demokratiskt arbete för att öka livsmedelsäkerheten

Alltför ofta är det människorna som odlar råvarorna i maten vi äter, som själva går hungriga. Det är därför glädjande att över 50 procent av den totala premiesumman år 2016 användes till att på olika sätt främja livsmedelsäkerheten i odlarnas lokalsamhällen.

Fairtrade-premien är det extra prispåslag som odlare får vid försäljningen av råvaran. Den investeras efter beslut i kommittéer där utvalda odlare ska representera hela organisationens intressen. När medlemmar samsas om vart pengarna från premien ska gå tenderar de att investera i projekt som gynnar hela organisationen – och ofta hela samhället. När det gäller att tackla den osäkra tillgången till mat handlar det bland annat om att rusta upp infrastruktur och investera i ett mer hållbart jordbruk.

Skyddsnät vid klimatförändringar

Med den struktur som följer av Fairtrade-certifieringen får odlare och anställda också ett stabilare socialt skyddsnät. Ta till exempel världens kaffeodlare, som ofta är småskaliga. Ibland producerar en enskild kaffeodlare bara några få kaffesäckar om året. Men genom kooperativen kan de hjälpas åt med skörden och sälja större volymer på en bredare marknad. Medlemmarna äger och driver då verksamheten tillsammans och fördelar vinsten emellan sig. Det ger dem ökat inflytande i situationer där de tidigare kunnat förbises av större aktörer. Dessutom minskar det den enskilda odlarens sårbarhet vid plötsliga väderförändringar.

Även tillgång till utbildning ökar möjligheten att bemöta klimatförändringar, menar Zeddy Rotich, kaffeodlare och medlem i kooperativet Kabnegetuny Women i Kenya:

– Genom Fairtrade har vi fått ökad kunskap om klimatförändringarna och kan agera. Jag och 300 andra kvinnor har utbildats i jordbruk där vi exempelvis lärt oss hur vi kan bredda våra möjligheter till inkomst och vår tillgång till mat genom att odla fler grödor såsom bönor och bananer. På våra kaffeodlingar planterar vi också träd som kan erbjuda skugga åt kaffeträden under torkan och tillföra bördighet till jorden, säger Zeddy Rotich.

Gör verklig skillnad med Fairtrade

Genom att välja att handla med Fairtrade tar ert företag tydlig ställning mot att människor cementeras i fattigdom och går hungriga. Ni bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Dessutom ökar odlarnas möjligheter att möta klimatförändringarna och att ställa om till mer hållbara jordbruk. Att som företag välja att arbeta med Fairtrade är att göra påtaglig och verklig skillnad för de människor som dagligen arbetar med att producera råvarorna i maten vi äter.

Det kan aldrig bli för mycket Fairtrade.

Dela