fbpx
Meny
En blomstrande framtid för Etiopien

En blomstrande framtid för Etiopien

Etiopien är ett land som det senaste året genomgått stora förändringar. Här stöttar Fairtrade Sverige tillsammans med Postkodlotteriet, Fairtrade Finland och Fairtrade Foundation ett projekt för att stärka anställda på sju rosplantager.

Del 1. Med en ny premiärminister som många etiopier kallar Etiopiens Obama, nya moderna reformer och Afrikas första folkvalda kvinnliga president, står Etiopien inför ett nytt historiskt kapitel.  Med sina över 100 miljoner invånare är landet ett av de största på kontinenten, men också ett av de fattigaste. Etiopien har länge varit beroende av sin kaffeexport men de senaste 20 åren har man också satsat rejält på exporten av blommor, främst rosor.

Klimatet i Etiopien är gynnsamt för blomodling och industrin ger arbete åt tusentals människor. Men att arbeta på blomplantager är ett hårt arbete i extrem värme, där lönen är väldigt låg. Diskriminering, sexuella trakasserier och risk för farliga kemikalier är för många anställa en del av vardagen. Mänskliga rättigheter respekteras inte. Det är något som Fairtrade arbetar för att förändra.

I Etiopien finns det i dag runt 100 blomplantager, de flesta belägna några timmar söderut från huvudstaden Addis Abeba nära staden Ziway. Sju av dessa är i dag Fairtrade-certifierade och följer Fairtrades kriterier för social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling.

Treårigt projekt för att stärka anställda på sju rosplantager

rosmässan Hortiflora i Addis Abeba raddar Etiopiens blomleverantörer upp sig en efter en. Vackra rosor i alla dess varma färger trängs bredvid varandra. I flera av stånden syns Fairtrade-loggan tydligt. Det är här projektet ”Ensuring dignified livelihood opportunities for flower farm workers in the seven Fairtrade certified flower farms in Ethiopia” ska invigas. Projektet finansieras av Fairtrade Finland, Fairtrade Sverige genom Postkodlotteriet samt Fairtrade Foundation i Storbritannien. Det ska pågå i tre år till förmån för cirka 20 000 anställda, varav cirka 15 000 kvinnor och 5 000 män. Projektet är tänkt att stärka anställda och fackföreningar, förbättra arbetsförhållanden samt verka för inkludering, jämställdhet och utbildning.

Jämställdheten har länge varit bristande på Etiopiens blomplantager och många kvinnor har haft svårt att nå högre positioner. Det har inte funnits tydligt arbete mot sexuella trakasserier och diskriminering. Projektet innehåller därför även programmet ”Women’s School of Leadership” som verkar för att stärka kvinnor, ge dem ledarskapsutbildning och bistå de jämställdhetskommittéer som redan finns upprättade på vissa plantager. Kvinnorna som väljs ut att delta i projektet kommer delta i tio utbildningstillfällen under året. De kommer i sin tur hålla utbildningen vidare för andra anställda, för att på sätt föra kunskapen vidare. Samtliga kvinnor kommer att ges möjlighet till en mer kvalificerad tjänst.

Utsatt blomsektor i Etiopien

Att de anställda på många av världens blomplantager har extremt låga löner är ingen nyhet. På etiopiska blomplantager är situationen dessutom särskilt utsatt, då landet inte har någon nationell lagstadgad minimilön för anställda inom jordbruk. Som ett första steg för att adressera detta, har Fairtrade just reviderat standarden för blommor och växter. De nya kraven förbättrar nu lönerna för tusentals anställda i flertalet länder – där ibland Etiopien.

Genom Fairtrade-certifieringen har utvecklingen på blomplantagerna i Etiopien förbättrats på flera sätt. Här får de anställda riktiga arbetskontrakt, något som fortfarande är ovanligt på icke-certifierade plantager. Det ger de anställda mer trygghet. Anställda får större kunskap om sina rättigheter och möjlighet till utveckling och utbildning.

Medan användningen av bekämpningsmedel är ett faktum i all världens blomindustri, förbjuder Fairtrades kriterier användningen av den värsta typen av bekämpningsmedel. Anställda bär vid behov skyddsutrustning, utbildas i kemikaliehantering och får regelbundet läkarkontroller.

Håll utkik

Nästa vecka kan du läsa om vårt besök hos världens största rosplantage! Bloggen hittar du på vår hemsida.

Här kan du läsa mer om Fairtrades blomkriterier.

Här kan du läsa mer om hur Fairtrade gör skillnad för anställda på världens blomplantager. 

Dela