fbpx
Meny
Gröna fördelar med rosor från Kenya
Fler butiker säljer enbart Fairtrade-rosor. Foto: Fairtrade Sverige

Gröna fördelar med rosor från Kenya

Kenya exporter i dag fler rosor än något annat land i Afrika. Nu visar en studie att rosor producerade i Kenya har fler gröna fördelar än rosor producerade i Nederländerna.

Kenya tillhör i dag en av världens tio största blomproducenter och exporterar fler rosor än något annat land i Afrika. På över 40 Fairtrade-certifierade plantager verkar Fairtrades kriterier för att göra skillnad för de anställda. År 2017 exporterade Kenya över 400 miljoner Fairtrade-märkta blommor som genererade en Fairtrade-premie på cirka 41 miljoner kronor till de anställda.

Ny studie visar på fördelar med rosor producerade i Kenya

En studie från analysföretaget Treeze, visar att det finns flera gröna fördelar med rosor producerade i Kenya i jämförelse med rosor från Nederländerna. Studien visar att den kenyanska rosproduktionen är grönast: hela produktionen och processen beräknas ge fem gånger mindre koldioxidutsläpp i jämförelse med rosor producerade i Nederländerna, trots sin export. Uppvärmningen av växthus i Nederländerna beräknas alltså vara betydligt mer kostsam för klimatet. Även en äldre studie från Cranfield University visar liknande fakta.

Kriterier till för att skydda de anställda

Sedan 2001 har Fairtrade arbetat hårt för att förbättra villkoren för anställda på blomplantager. Fairtrade har bland annat arbetat för att höja de anställdas löner med målet att uppnå en levnadslön. Förra året lyckades anställda höja minimilönen i Kenya, tack vare fackliga förhandlingar.

Fairtrades kriterier verkar även för att skapa en säker arbetsmiljö, organisationsfrihet, socialförsäkringsförmåner, satsning mot levnadslön och minimilön, en Fairtrade-premie som de anställda demokratiskt bestämmer om hur den ska användas samt förbud mot barnarbete.

En rapport från Ceval visar också hur blomplantagerna och närbelägna samhälle gynnats av certifieringen, bland annat med utökat utbildningsstöd finansierat av Fairtrade-premien. Studien visar även hur Fairtrades kriterier verkar för att skapa effektiva metoder för att skydda miljö och människa.

Hållbar utveckling kräver säker vattenhantering

En stor del av blomplantagerna i Kenya är belägna i närheten av den stora sjön Lake Naivasha, som i dag utsätts för stora påfrestningar. I denna region har antalet människor ökat från 30 000 människor 1969 till i dag runt 300 000. Samtidigt som den oreglerade vattenförsörjningen riskerar att sina sjön, påverkar även sjön av både rosodlingarna samt skogsavverkningen av de närbelägna skogarna Mau-Mau forest och Aberdare Range.

Fairtrade verkar för att skapa hållbara alternativ: produktionen måste utformas på sådant sätt att det sparas på vatten i största möjliga mån med hjälp av vattenbesparande produktionstekniker. I flertalet fall kan man se hur Fairtrade-premien används för att införskaffa effektivare vattensystem – så kallad hydroponisk produktionsteknik. Vissa projekt som att främja våtmarker, utbildningsinsatser och skogsplantering finansieras delvis med Fairtrade-premien.

I dag finns det även stora problem på konventionella odlingar med bekämpningsmedel som riskerar att göra de anställda sjuka. Detta är något som Fairtrade som certifiering ser mycket allvarligt på. Växtskyddsmedel kan inte tas bort helt för rosor som odlas i växthus. Fairtrades Hazardous Materials List fastställer vilka substanser som förbjuds och vilka som får användas på ett begränsat sätt. Överskottsvatten som kan innehålla växtskyddsmedel eller gödningsmedel, samlas, behandlas och återanvänds och släpps inte ut tillbaka i sjön.

Fairtrade-märkta blommor – ett bättre alternativ

Under 2017 såldes över 834 miljoner Fairtrade märkta blommor i världen. De genererade en Fairtrade-premie på 62,5 miljoner kronor till förmån för de anställda. Bara i Sverige såldes 55 miljoner Fairtrade-märkta blommor 2017, en ökning på tre procent från föregående år. Varannan ros som säljs i Sverige är i dag Fairtrade-märkt.

– Blombranschen har fortfarande ett jobb att göra. Dagligvaruhandeln var först men om du som konsument vill köpa Fairtrade-märkta blommor är det i stort sett begränsat till rosor idag. Fler florister måste erbjuda Fairtrade och marknaden måste breddas till fler alternativ på både snittblommor och krukväxter, säger Christopher Riddselius, kundansvarig för blommor på Fairtrade Sverige.

Här kan du hitta Fairtrade-märkta rosor

I dag kan du hitta Fairtrade-märkta rosor i flera större butikskedjor så som Hemköp, Lidl, Willys, ICA och Coop samt hos Euroflorist och Interflora.

Dela