fbpx
Meny
Höjda löner för anställda vid rosplantage i Tanzania

Höjda löner för anställda vid rosplantage i Tanzania

År 2017 reviderades Fairtrades kriterier för blommor till att inkludera lägstalöner för anställda vid blomsterplantager. Nu börjar förändringarna märkas i praktiken. Vid Mount Meru i Tanzania har de anställda sett en inkomstökning på 30 procent.

I skuggan av den inaktiva vulkanen Mount Meru i nationalparken Arusha i Tanzania ligger rosplantagen Mount Meru Flowers. Där odlas över 30 olika sorters rosor för export till främst Europa. Anställda på plantagen arbetar många och långa timmar med att odla, beskära och förpacka de sköra blommorna. Det är ett hårt, varmt och fuktigt arbete i de enorma växthusen, trots moderna ventilationssystem. Fram tills nyligen tjänade de anställda på plantagen den nationella minimilönen på 100 000 tanzaniska shilling i månaden. Det motsvarar ungefär 40 euro. 

Men det senaste året har lönerna ökat väsentligt. År 2017 tog Fairtrade ett tydligt steg mot att förbättra löner i blomsterbranschen genom att revidera Fairtrade-kriterierna för blommor, så att dessa nu inkluderar lägstalöner. Alla blomsterplantager som certifierade sig efter att de nya kriterierna trätt i kraft blev tvungna att genast uppnå lägstanivåerna. Plantager som redan var certifierade fick ett år på sig att nå upp till 85 procent av lägstanivåerna – och två år till 100 procent.

Märkbar effekt för anställda vid Mount Meru

Mount Meru har varit Fairtrade-certifierad sedan 2008. Plantagen var en av många i Tanzania som behövde genomföra stora förändringar efter det att Fairtrade-kriterierna reviderats. Förändringarna har fått stor effekt: Sedan 2017 har plantagens anställda sett en inkomstökning på 30 procent. Förutom högre löner får de flesta anställda dessutom ytterligare betalningar beroende på deras roller och ansvarsområden på plantagen. 

-Det var helt nödvändigt att öka lägstalönerna. Vår ekonomiska situation är fortfarande svår, men Fairtrade har verkligen gett oss skjuts i rätt riktning. Jag pratar för alla oss anställda när jag säger att vi uppskattar den förändring som de nya kriterierna har inneburit, säger en anställd som också är medlem i facket. 

Alltför låga löner för anställda världen över

Fairtrade uppmärksammar att löner runtom i världen – inte bara på blomsterplantager – ofta är alldeles för låga för att anställda och deras familjer ska kunna leva ett anständigt liv. Fairtrade är en del av ”the Global Living Wage Coalition” som arbetar med att just sätta nivåer för lägstalöner. Syftet är att minska gapet mellan reella löner och så kallade levnadslöner.

Tydligt steg mot levnadslöner för alla

Fairtrades expert på anställdas rättigheter och fackliga relationer, Wilbert Flinterman, menar att införandet av lägstalöner är ett tydligt första steg mot att uppnå levnadslöner för alla anställda inom jordbruket. Samtidigt kvarstår stora utmaningar.

-Vi ska inte underskatta hur svårt det är att få till en levnadslön för anställda inom jordbruket. Levnadslöner behöver vara baserade på kollektivavtal som är ekonomiskt hållbara och som de anställda kan göra rättsligt anspråk på. Anställda ska inte vara objekt för världsmarknadens nycker eller fluktuerande priser, säger Flinterman.

Fairtrade-premie till utbildning och rent vatten

Precis som vid andra Fairtrade-certifierade plantager gynnas de anställda vid Mount Meru också av den unika Fairtrade-premien. Det är en extra betalning på cirka tio procent för varje såld stjälk som de anställda kan välja att investera i hälsovård, utbildning eller andra demokratiskt valda utvecklingsprojekt. Plantageanställda Sirila Ion säger att Fairtrade-premien gjort stor skillnad för hela lokalsamhället.

-Vi har dragit nytta av de ökade lönerna, men det är mer än så. På grund av Fairtrade har mina barn och även min man kunnat gå i skolan och bygga på sin utbildning. Dessutom gynnas hela lokalsamhället från projekt som möjliggjorts genom Fairtrade, som till exempel de installationer för rent vatten som nu finns på plats i många av våra byar.

En annan anställd vid namn Damian fyller i:

-Fairtrade har inte bara möjliggjort mina egna studier, utan även mina syskons: Min bror arbetar numera som hotellchef tack vare sin utbildning. Själv har jag också kunnat bygga ett hus med hjälp av en fond vi satt upp med pengar från Fairtrade-premien. 

Levnadslöner en förutsättning för Agenda 2030

Fairtrade reviderar kontinuerligt sina kriterier för enskilda råvaror, såväl som de generella kriterierna för anställd arbetskraft respektive småskaliga familjejordbruk. I samband med en sådan revidering höjdes nyligen även minimipriset och premien för Fairtrade-märkt kakao med 20 procent vardera. Att motverka fattigdom är kärnan i Fairtrades verksamhet, precis som i Agenda 2030 med de globala hållbarhetsmålen. Levnadslöner för anställda är en förutsättning för att uppnå Agendan och utrota all typ av fattigdom överallt. Det börjar med Fairtrade.

Dela