fbpx
Meny
Höjda löner på bananplantager i Ecuador och Colombia

Höjda löner på bananplantager i Ecuador och Colombia

Anställda inom banansektorn i Ecuador och Colombia har under de senaste åren fått högre löner och förbättrade arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade välkomnar utvecklingen och kommer att fortsätta verka för schyssta löner i alla bananproducerande länder.

Regeringar, arbetsgivare och fackliga organisationer spelar alla en viktig roll i arbetet för att höja lönerna och förbättra villkoren för anställda inom jordbruket i länder med utbredd fattigdom. Fairtrade välkomnar de framsteg som gjorts inom vissa bananproducerande länder där de anställda vid bananplantagerna – till följd av flera år av engagemang och påverkansarbete från olika parter – har fått upp sina löner till en anständig nivå. Nu uppmanas övriga bananproducerande länder följa exempel. I flera länder, till exempel Dominikanska republiken, Ghana och Kamerun, finns fortfarande ett stort gap där de lagstadgade lönenivåerna inte ens täcker de allra mest grundläggande behoven. Fairtrade arbetar därför med att bygga broar mellan anställda, fackföreningar och arbetsgivare i dessa länder.

Ecuador och Colombia visar vägen

I Ecuador har regeringen infört en så kallad salario digno, vilket på svenska översätts till ungefär ”värdig lön”. Målet är att säkerställa en rättvis betalning till odlare och anställda i syfte att motverka fattigdom. Lönen för anställda vid bananplantager har definierats till 444,62 amerikanska dollar per månad, vilket är högre än landets lagstadgade minimilön. Den nya lönen ska betalas ut till alla plantageanställda – inklusive dem som i dag tjänar allra minst.

Preliminära beräkningar från Fairtrade International visar att den lägst betalda anställda på en Fairtrade-certifierad plantage i Ecuador tjänar 570 dollar, det vill säga ungefär 125 dollar mer än vad som anses vara en ”värdig lön”. Dessutom tillkommer en genomsnittlig premie på 31 dollar i månaden per odlare, som ska gå till gemensamma projekt i lokalsamhället eller till förbättringar i produktionen.

Även i Colombia görs stora framsteg för plantageanställdas rätt till anständiga löner, men där genom en modell som mer liknar den svenska. Starka och välfungerande samarbeten mellan fackföreningar och plantageägare har bidragit till ökade löner genom lokala kollektivavtal. I september 2019 nåddes en ny överenskommelse mellan bananarbetarnas fackförbund Sintrainagro och Colombias arbetsgivarorganisation Augura, om att öka lönerna med ytterligare 5,5 procent. Ökningen är ett påslag på de avtalade lönenivåerna, som redan i dag överstiger landets lagstadgade minimilön på 265 amerikanska dollar i månaden.

Hållbar prissättning och Fairtrade-premien

Fairtrades roll är att stödja och komplettera ansträngningarna i Ecuador och Colombia genom att se till att anställda vid Fairtrade-certifierade plantager får möjlighet att utöva sina grundläggande fri- och rättigheter i praktiken. Fairtrade stödjer företag genom att säkerställa en stabil inkomst för deras bananer. Dessutom får anställda vid bananplantager en Fairtrade-premie på 1 dollar extra för varje bananlåda de säljer, vilken kan användas till att komplettera odlarnas grundläggande rättigheter. Till exempel är grundskolan redan gratis för alla barn i Ecuador och Colombia, men med Fairtrade-premien kan de anställda köpa in nödvändiga tillbehör som skoluniform och ryggsäckar eller investera i transportmedel till och från skolan. På liknande sätt har de anställda tillgång till grundläggande lokal sjukvård – men kan med premien betala för vård av högre kvalitet, inklusive mödravård, tandvård och akutvård.

Esteban Subia äger en Fairtrade-certifierad bananplantage vid namn Finca Remanso i Ecuador. Han vittnar om vilken skillnad Fairtrade-premien gjort för hans anställda på bara ett år

– Det tog dem lite tid att vänja sig vid det, men efter ett år har vi redan sett en stor förändring i form av bättre mat, bättre utbildning och personlig utveckling för de anställda själva. Det är också viktigt för mig som ägare för det ökar motivationen hos min personal, säger Esteban Subia.

Levnadslönskonferens i Nederländerna

I november anordnades en konferens i Nederländerna där aktörer diskuterade en gemensam väg till hur anställda i globala leverantörsled ska uppnå levnadslöner. I samband med konferensen meddelade ett stort antal nederländska dagligvarukedjor ett gemensamt åtagande att successivt stänga lönegapet för anställda vid bananplantager som kedjorna handlar ifrån. Kedjornas mål är att reducera gapet mellan dagens löner och levnadslöner med åtminstone 75 procent inom fem år.

– 75-procentsmålet är särskilt viktigt för länder som Costa Rica och Ghana, där gapet mellan faktiska löner och levnadslöner fortfarande är stort. I länder som Ecuador och Colombia är lönegapet mindre. Vi förutser att handelsaktörer kommer kunna garantera levnadslöner i Ecuador och Colombia inom ett år, säger Peter D’Agremond, vd på Fairtrade Nederländerna.

Dela