fbpx
Meny

Hundra år senare – kommer vi äntligen se ett slut på barnarbete?

År 2019 firar ILO (International Labour Organization) hundra år. Att skydda barn från exploatering har sedan starten 1919 varit ett av ILO:s viktigaste mål. Och visst har det gjorts framsteg – men fortfarande beräknas 152 miljoner barn vara fast i barnarbete.

Det råder inte direkt någon brist på engagemang. Storbritannien, Australien, Frankrike och Nederländerna har antagit lagstiftning som kräver att företag adresserar problemet med barnarbete i sina handelskedjor. Andra länder planerar att följa efter. Inom ramen för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 har det internationella samfundet bestämt att avskaffa alla former av barnarbete redan till år 2025. Men hur ser vi till att engagemanget omsätts till verklig skillnad?

Bristande ekonomi den största orsaken till barnarbete

70 procent av alla barn som arbetar i dag är verksamma inom jordbruket. Anledningarna till barnarbete är många och varierade, men faktum är att den bakomliggande orsaken är densamma som den alltid varit: bristande ekonomiska resurser. Så länge odlare och anställda inte tjänar tillräckligt på sina grödor, kommer målet vara svårt att nå.

Fairtrade arbetar för att möjliggöra en levnadsinkomst för odlare och anställda vid världens plantager. Fairtrade-kriterierna innebär uttryckliga förbud mot barnarbete och tvångsarbete. Men med tiden har det blivit alltmer uppenbart att kriterier och kontroller inte räcker.

Rättighetsbaserad metod sätter barnen i första rummet

För tio år sedan introducerades därför ett nytt tillvägagångssätt för att stoppa barnarbetet. Som första certifiering implementerade Fairtrade en rättighetsbaserad metod, som alltid sätter barnen i första rummet. Samtal fördes med tusentals barn och unga på Fairtrade-certifierade plantager, om deras syn på barnarbete och vad de upplevde sig behöva. Barn och unga fick själva identifiera vilka risker som fanns mot deras välbefinnande, kartlägga var de kände sig säkra respektive osäkra, och fundera på varför. Och lärdomarna var många.

Genomsyrar hela samhället

Att få slut på barnarbete i fält är ett bra mål, men det är lika viktigt att se till barnen utanför plantagerna. Under en nyligen genomförd workshop på Filippinerna, berättade en sockerodlares unga dotter om det utbredda könsbaserade våldet som genomsyrade hela lokalsamhället. Många barn i närheten av Fairtrade-certifierade odlingar har upplevt misshandel i sina hem, byar och skolor. Fairtrades metod beaktar därför hela lokalsamhället som barnen och de unga verkar i.

Franklina Tweneboah Koduah är ungdomsledare på ett kakaokooperativ i Ghana. Hon menar att metoden har avslöjat de många potentiella orsakerna till exploatering av barn.

– Fairtrades metod sporrar och stärker samhället i att ta de beslut som är nödvändiga för att få stopp på barnarbete. Folk är mer öppna för diskussion nu, istället för att som tidigare vara defensiva och försöka dölja barnarbete och andra kränkningar.

Innovationsprojekt för ungdomars säkerhet

Om barnarbete upptäcks på plantager eller odlingar är Fairtrades första prioritet att agera för att skydda barnen. Fairtrade-certifierade kooperativ och plantager har rapporterat hundratals fall av barnarbete, trafficking och könsbaserat våld. Allvarliga fall rapporteras konfidentiellt till regeringar för att följas upp. Det har lett till att trafficking-aktörer gripits och många barn kunnat få en ny start.

Men tyvärr är det inte alltid så det slutar.

Erfarenheter har nämligen visat att även om barnen tas ur arbete, är de inte alltid säkra. De kan återvända till samma arbete eller välja andra gömda och olagliga vägar att tjäna pengar för att överleva. Dessutom måste många barn i fattiga familjer ta sig an hushållssysslor eller ta hand om andra familjemedlemmar.

Fairtrade är därför i samtal med ILO och med nationella regeringar och handelsaktörer, för att stödja innovationsprojekt för ungdomar mellan 16 och 18 år. Ambitionen är att flytta ungdomar från farligt arbete till ett mer utvecklande och anpassat sådant.

Alla i handelskedjan måste samarbeta

Fairtrade sätter också företag och producenter i direktkontakt för snabbare åtgärder när barnarbete upptäcks. Det har haft en viss framgång och underlättat för nya partnerskap. Här kan konsumenter spela en viktig roll: Att skapa större efterfrågan efter hållbara och etiska produkter kommer att sporra företagen att bli bättre.

Barn och unga drömmer om ett liv fritt från våld och exploatering. Den drömmen är en grundläggande mänsklig rättighet, som redan borde vara självklar. Låt oss inte vänta ännu ett århundrade, eller ens ett decennium, innan den blir verklighet.

Blogg skriven av Anita Sheth, Fairtrade International (översatt från engelska)

Dela