fbpx
Meny

Nu prisas Örebro för sitt arbete med rättvis handel

I över tio år har Örebro kommun varit en Fairtrade City. De senaste åren har de utvecklat både en klimatstrategi och tydligt hållbarhetsarbete. Nu tar de emot pris för sitt arbete som årets Fairtrade City 2017.

Att arbeta med hållbarhet är något som kräver både engagemang, tid och kraft. Det är något som Örebro kommun har gott om. De senaste åren har de, utöver arbetet med offentlig upphandling, genomfört allt ifrån workshops med pedagoger till att anordna fikautmaningar och seminarium med fokus på hållbarhet och rättvis handel.

– Arbetet med rättvis handel och etisk konsumtion bidrar positivt till och ligger i linje med kommunens arbete med de globala hållbarhetsmålen som Agenda 2030, säger Per-Åke Sörman, kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun samt ordförande för kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling.

Enligt Per-Åke Sörman handlar det om att arbeta långsiktig hållbarhet och hitta hållbara lösningar.

– Vi är alla medvetna om de problem världen står inför idag så som social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det är oerhört viktigt att vi på många olika plan arbetar för att hitta lösningar och verkställer dem. Kommuner behöver ta sitt ansvar och göra vad de kan för att klara dessa utmaningar. Jag ser det som ytterst nödvändigt att forma och främja en hållbar utveckling som balanserar både ekonomi, ekologi och sociala perspektiv, säger han.

En stor del av arbetet handlar om att förankra kommunens arbete med det internationella arbetet med Agenda 2030.

– De mål som finns i det internationella arbetet för hållbarhet för klimat, miljö, sociala och ekonomiska frågor bör ligga till grund för det politiska arbetet i respektive kommun. Det är en viktig förändring för att kommunerna både ska utvecklas lokalt, samt för hur de ska bidra till global hållbarhet och sammanhållningen.

Ökade inköp av etiskt märkta produkter

Under året har Örebro kommun även visat på en positiv förändring av ökat inköp av rättvist handlade produkter: bananer har ökat från 42 procent till cirka 79 procent, kaffe från 55 procent till cirka 91 procent, te från 11 procent till 69 procent, kakao från 92 till 97 procent. Örebro kommun har även en tydlig klimatstrategi med mål att alla inköp av kaffe, te, kakao och bananer ska vara etiskt märkta senast år 2020. Att säkerställa att kommunens konsumtion inte leder till brott mot mänskliga rättigheter i produktionsländer är en viktig del i deras arbete. Nu hoppas kommunen på att fler örebroare kommer att vilja delta i arbetet mot ett mer hållbart samhälle.

– I Örebro håller hållbarhetsarbetet på att utvecklas. Målet är att fler örebroare ska delta i arbetet mot ett hållbart samhälle, därför ska inriktningen i första hand vara utmaningar som många kan och vill delta i. Ett utökat samarbete bör också ske med andra aktörer, inklusive det civila samhället.

Kommunen ska också ta initiativ till insatser som fördjupar samarbetet och dialogen med näringsliv och andra aktörer.

– Målsättningen är att ta tillvara på innovationskraften för att utveckla varor och tjänster, skapa klimatnytta och bidra till social hållbarhet. Genom att använda offentlig upphandling strategiskt, kan gemensamma resurser brukas effektivt och bidra till en positiv utveckling av hela regionen, säger Per-Åke Sörman.

Hur ser ni på framtidens hållbarhetsarbete och Fairtrade City?

– Vi ser ljust på framtiden och kommer fortsätta utmana oss i arbetet för att Örebro ska bli en föregångare i arbetet med hållbar utveckling. Under 2019 ska ett hållbarhetsprogram tas fram för kommunen som innefattar ekologisk, social såväl som ekonomisk hållbarhet. Kommunledningen har även beslutat att ändra Örebro kommuns styrsystem, som nu ska utgå från FN:s hållbarhetsarbete, Agenda 2030. Syftet med förändringen är att göra arbetet för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet mer sammanhållet och tydligt. Fairtrade arbetet ser vi som en inkluderad del i hållbarhetsarbetet då målen och syftet med det även ingår i de globala målen, avslutar han.

Dela