Meny
Nu startar Ethical Trading Initiative i Sverige

Nu startar Ethical Trading Initiative i Sverige

Nu går företag, fackförbund, civilsamhälle och offentliga aktörer samman för att främja goda arbetsvillkor i produktionsländer. Fairtrade Sverige är en medgrundare av Ethical Trading Initiative, ETI Sweden, som verkar för schyssta villkor i världshandeln.

Sveriges import är beroende av produktion i länder där arbetsvillkoren ofta är undermåliga och de miljömässiga fotavtrycken stora. Arbetet med att säkra goda arbetsvillkor i komplexa globala leverantörsled går framåt. Men i första ledet av handelskedjan, där riskerna är som störst, saknas ofta både spårbarhet eller transparens.

– Som medgrundare av ETI Sweden vill vi bidra till att öka takten för en schysstare global handel och en mer hållbar utveckling för alla, säger Ola Höiden, tf generalsekreterare på Fairtrade Sverige.

ETI är en medlemsorganisation för företag, fack, civilsamhällets organisationer och offentliga aktörer som arbetar engagerat och systematiskt för att säkerställa hållbara leverantörskedjor, bland annat utifrån FN:s och OECD:s riktlinjer för etiskt företagande. Det handlar om att respektera mänskliga rättigheter och ta hänsyn till berörda lokalsamhällen och miljön i alla steg, från det att en råvara utvinns till det att produkterna tillverkas och säljs till konsument.

– Många som odlar och producerar de varor vi köper i Sverige har inkomster de inte kan leva på och kränkningar av mänskliga rättigheter är mer regel än undantag. Genom detta initiativ för etisk handel hoppas Fairtrade Sverige kunna lyfta dessa frågor i nya sammanhang, i nära dialog med de olika aktörer som ingår i ETI Sweden, säger Ola Höiden.

Fairtrade Sverige har mångårig erfarenhet av arbete med rättvis handel och samverkan med en mångfald av aktörer, allt från näringsliv och konsumenter till civilsamhälle och myndigheter. Som medgrundare till det branschöverskridande initiativet hoppas Fairtrade Sverige kunna bidra med expertis i frågor som rör social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling i första ledet av handelskedjan.

Fairtrade arbetar för att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor, bland annat genom ett minimipris för råvaran, successivt höjda lönenivåer och en premie för att utveckla lokalsamhället. Dessutom är kriterierna direkt kopplade till mänskliga rättigheter, såsom demokratiutveckling, jämställdhet, föreningsfrihet och barns rätt att gå i skolan istället för att arbeta.

Det nybildade ETI Sweden öppnar för samarbete med såväl aktörer inom Sverige som med övriga ETI-organisationer i andra länder. Viveka Risberg, programansvarig på Axfoundation som drivit frågan om ett svenskt ETI, beskriver det svenska initiativet som en plattform för alla som vill göra skillnad.

– Det finns ett stort engagemang för dessa frågor i Sverige och ETI skapar fler förutsättningar för verklig förändring, säger Viveka Risberg.

Genom kompetenshöjning och lokala projekt ska ETI Sweden bidra till schyssta arbetsvillkor, minskad miljöförstöring och verka mot korruption.

I dag samlar ETI-organisationerna runt om i världen 350 medlemmar och når flera miljoner anställda och odlare. Grundare av ETI Sweden är Axfoundation, Coop Sverige, Systembolaget, LO, Unionen, Union to Union, Västtrafik, Oxfam Sverige och Fairtrade Sverige.

– Fairtrade Sverige arbetar dagligen för att bidra till schysstare villkor i den globala handeln. Med vår mångåriga erfarenhet hoppas vi kunna bidra i arbetet för en mer hållbar global världshandel och förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom, säger Ola Höiden.

Dela