fbpx
Meny
På väg mot levnadsinkomst för kakaoodlare i Västafrika
Cacao seeds on a platform where they are sun dried. APPTA, Cahuita, Talamanca, Limón, Costa Rica. September 4, 2012.

På väg mot levnadsinkomst för kakaoodlare i Västafrika

Fairtrade välkomnar Ghanas och Elfenbenskustens uppmaning till kakaoindustrin att prioritera levnadsinkomst för kakaoodlare, bland annat genom att betala en så kallad levnadsinkomst-differential.

Världsmarknadspriserna på kakao är fast på ohållbart låga nivåer. Därför välkomnade Fairtrade i juni 2019 regeringarna i Ghanas och Elfenbenskustens beslut om att höja det pris som betalas till kakaoodlare på kooperativnivå (så kallat farm gate price) till 1 820 amerikanska dollar per ton. Fairtrade ser detta som en verklig möjlighet att driva på för en storskalig förändring för kakaoodlare i de två länderna – som tillsammans producerar mer än 60 procent av världens kakao och som drabbades hårt av priskollapsen 2017.

Inför prisdifferential för levnadsinkomst

Fairtrade stödjer de två ländernas regeringar i deras beslut att införa en så kallad levnadsinkomst-differential som ett led i att uppnå levnadsinkomst för kakaoodlare. Det handlar om en extra summa pengar för varje ton kakao som säljs, med syfte att säkerställa en faktisk prishöjning som kommer odlarna till del. Fairtrade har också redan anpassat sina kriterier så att dessa stödjer levnadsinkomst-differentialen som ett verktyg för att nå ett pris till odlarna på 1 820 dollar per ton.

Mot denna bakgrund välkomnar Fairtrade den tydliga uppmaningen till handling i hela kakaoindustrin som Elfenbenskusten och Ghana signalerade vid World Cocoa Forum i Berlin den 23 oktober. Efter att ha flaggat för att de kommer att göra en granskning av alla certifieringar och företags hållbarhetsprogram i regionen ber länderna nu samtliga aktörer att prioritera levnadsinkomsts-differentialen framför egna hållbarhetssatsningar i regionen.

Fairtrade fokuserar på priser

Utöver att stödja ländernas uppmaning till kakaoindustrin har Fairtrade redan tagit ytterligare steg för att öka kakaoodlarnas inkomster. Fairtrade är den enda certifieringen som fokuserar på just priser, och har drivit frågan om odlares rätt till levnadsinkomst under en längre tid. Fairtrade kommer att fortsätta jobba jämsides med Ghanas och Elfenbenskustens regeringar för att göra levnadsinkomst till en prioritet och en verklighet.

Dessutom gör Fairtrade redan i dag en betydande skillnad vad gäller odlares inkomster i länder med utbredd fattigdom. Från och med den första oktober 2019 träder den 20-procentiga höjningen av minimipriset på kakao i kraft, vilket stärker Fairtrade-certifierade kakaoodlares skyddsnät. Utöver minimipriset höjs också den Fairtrade-premie som odlare får vid försäljning av råvaran med 20 procent. Till skillnad från andra märkningar får Fairtrade-anslutna kooperativ 100 procent av premien. Medlemmarna beslutar sedan genom en demokratisk process hur de vill investera pengarna, till exempel i ökad produktion eller i lokalsamhället.

Modell som möjliggör förändring

Odlare och anställda har 50 procent av rösträtten vid Fairtrade Internationals generalförsamling, vilket lägger grunden för en inkluderande och representativ modell. Fairtrade bidrar vidare till ökat inflytande av småskaliga producentorganisationer och deras medlemmar genom det Västafrikanska kakaoprogrammet (West Africa Cocoa Program), som fokuserar på att stärka småskaliga producentorganisationers livskraftighet.

Fairtrade är övertygade om att förbättrade priser till odlare i demokratiska kooperativ utgör grunden till att uppnå flera av FN:s globala hållbarhetsmål. Vi ser fram emot att se hur Fairtrade och levnadsinkomst-differentialen kompletterar varandra i det viktiga arbetet för levnadsinkomster för alla.

Dela