fbpx
Meny
Vad säger forskningen om Fairtrade?

Vad säger forskningen om Fairtrade?

Fairtrade är en internationell certifiering som verkar för förbättrade arbetsvillkor i länder med utbredd fattigdom. För att se hur Fairtrade kan göra ännu större skillnad är det viktigt att se till forskning. Vad säger egentligen forskningen om Fairtrade?

I en värld där jordbruket sysselsätter en fjärdedel av jordens befolkning finns alldeles för många dåliga exempel där odlare och anställda far illa av att producera varorna vi älskar att konsumera. Det är just därför som Fairtrade finns.

För många av de produktområden som Fairtrade verkar inom går den generella utvecklingen åt fel håll. Det handlar bland annat om sjunkande världsmarknadspriser och klimatförändringar. Väldigt få unga ser till exempel en framtid i att odla kakao eller kaffe. Priserna är helt enkelt för låga för att de ska kunna leva på sitt arbete! Samtidigt beräknas över två miljoner barn arbeta inom kakaobranschen bara i Västafrika. De utgör billig arbetskraft och är lättare att exploatera än vuxna. Ju mindre det går att tjäna på att sälja kakao, desto större är risken att barn blir involverade i produktionen av den.

Världsmarknadspriset på kaffe är i dag det lägsta på över 12 år. Det har lett till att latinamerikanska kaffeodlare gått samman i ett upprop och att colombianska odlare hotar dra tillbaka sitt kaffe från börsen. Där spelar också klimatförändringarna en avgörande roll för utvecklingen, eftersom de riskerar halvera den areal i världen som är lämplig för kaffeodling.

Det handlar om människors välstånd och levnadsvillkor. Därför värdesätter Fairtrade alla typer av välgrundade studier om certifieringens effekter: Såväl de som lyfter de positiva effekterna som de som identifierar områden där Fairtrade behöver göra mer.

Höjda inkomster och fler barn i skolan

I en studie från Harvard (2018) framgår att Fairtrade leder till högre inkomster för familjer i områden med Fairtrade-certifierade kooperativ i Costa Rica. Fler barn utbildar sig också på gymnasienivå i de regioner där kooperativen finns. Studien finns även i en preliminär version publicerad 2014, som även den visar att Fairtrade-certifierade odlare får bättre betalt för sina råvaror, upplever sin ekonomiska situation som mer stabil och är mer troliga att använda sig av miljövänliga odlingsmetoder.

En studie från Centre for Evaluation vid Saarland University (2012) slår fast att investering av Fairtrade-premien i infrastrukturprojekt bidrar till utveckling av hela lokalsamhällen, bland annat genom ökad tillgång till utbildning. Corporation of Rural Business Development (2014) visar i en rapport att Fairtrades minimipris och premie är effektiva verktyg för att förbättra levnadsvillkoren för odlare, anställda och deras familjer – men också att Fairtrade har en generellt positiv effekt på närliggande samhällen.

På utvalda kooperativ i Uganda skapar Fairtrade-certifieringen en inkomstökning med 30 procent samtidigt som den minskar sannolikheten att leva i fattigdom med 50 procent, enligt en studie från Göttingen University (2013). En nyare studie från Natural Resource Institute vid Greenwich University (2016) visar att Fairtrade-certifieringen skapar starkare kaffekooperativ på tre kontinenter – som bland annat har bättre förutsättningar att hantera klimatförändringar.

Utvecklingsområden

Majoriteten av de studier som gjorts om Fairtrade visar att Fairtrade gör betydande skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Men det finns förstås ändå områden där Fairtrade kan göra mer.

Till exempel visar tidigare nämnda Harvardrapport att medan effekten på så kallade ”skilled workers” (professionella kaffeodlare) är tydlig, märks ingen direkteffekt av Fairtrade-certifieringen för ”unskilled workers”. ”Unskilled workers” kan till exempel vara säsongsanställda på de Fairtrade-certifierade kooperativen, som kanske är inhyrda för att plocka kaffebären men inte har någon expertkunskap om kaffeodling. Även denna grupp gynnas dock av den indirekta effekt som ofta märks i hela samhällen på grund av premie-investeringen, så kallade ”spillover effects”, där tillgången till utbildning är en av de tydligaste.

Att Fairtrade-certifieringen inte har lika tydliga effekter för säsongsanställda är något som adresseras i den senaste uppdateringen av Fairtrade-kriterierna för småskaliga producentorganisationer, som nu i större utsträckning inkluderar gruppen.

I de händelser Fairtrade får vetskap om att något fungerar bristfälligt sätts specifika processer igång för att åtgärda problemen. Ett exempel är när det framkom nya uppgifter om den extremt utsatta situationen för kakaoodlare i Västafrika. Det ledde till en höjning av Fairtrades minimipris och premie för kakao med 20 procent vardera under år 2018.

Sammanställning och egen uppföljning

År 2017 publicerades en oberoende forskningssammanställning av Overseas Development Institute. Den beställdes några år tidigare av Fairtrade International, på grund av att det saknades en tydlig bild av det samlade forskningsläget. Sammanställningen består av 45 artiklar där slutsatsen är tydlig: Fairtrade-certifierade plantager har fått förbättrade arbetsvillkor och Fairtrade-premien har genererat en positiv effekt genom ökade investeringar i lokalsamhällen.

Förutom oberoende studier av tredjeparter gör Fairtrade också egna undersökningar. För att ständigt vara aktuella och utvecklas behövs utvärdering, lärdomar och nulägesbevakning. Till detta har Fairtrade ett eget team, MEL-teamet (Monitoring, Evaluation and Learning), vars enda uppgift är just att bevaka olika producentorganisationers utveckling för att se vad certifieringen har för effekter.

Efterfrågan styr effekten

En annan utmaning är att Fairtrade fortfarande har en förhållandevis liten marknadsandel, och att Fairtrade-certifierade odlare ibland inte får hela sin skörd såld som Fairtrade. Konsekvensen blir att de säljer återstående mängd som icke-certifierat, vilket oftast innebär ett lägre pris. Ju mer odlarna får sålt som Fairtrade-märkt desto större nytta drar de av certifieringen. Därför behöver efterfrågan på Fairtrade-märkt öka för att effekterna ska bli ännu större.

 

Sammanställningen av 45 forskningsartiklar om Fairtrade finner du här.
Här kan du läsa mer om MEL-teamets viktiga arbete.

Dela