fbpx
Meny
Vilket blir ditt företags nästa hållbarhetssteg?

Vilket blir ditt företags nästa hållbarhetssteg?

Dagens konsumenter nöjer sig inte längre med bara en affärsidé: De vill ha ett större syfte. Moderna företag behöver visioner och tydliga värderingar – och ett tydligt förankrat hållbarhetsarbete. Fairtrade erbjuder ett trovärdigt sätt för företag att bli mer hållbara.

Intresset för etiskt och hållbart handlade produkter ökar. En ny studie från Storbritannien visar att konsumenter i allt högre utsträckning efterfrågar schysst producerade varor för både människa och miljö. Olika generationer verkar brinna för olika delar av hållbarhet – men alla vill att företagens hållbarhetsarbete trappas upp.

Samtidigt anser en majoritet av dagens konsumenter att Fairtrade-märkningen speglar deras värderingar, enligt en internationell studie från GlobeScan. Konsumenterna litar på Fairtrade, och associerar certifieringen med rättvisa priser, levnadsinkomster och att möjliggöra för odlare att ta sig ur fattigdom. Enligt en svensk studie från Kantar Sifo från 2018 anser 77 procent av tillfrågade att varumärken påverkas positivt när en vara blir Fairtrade-märkt. Företag som väljer att handla med Fairtrade-certifierade råvaror positionerar sig, i en värld där tydliga ställningstaganden efterfrågas av konsumenterna. Ditt företag kan på trovärdigt sätt ta ansvar för och positivt påverka människorna i första ledet av handelskedjan.

Gav nötföretaget en skjuts

För nötföretaget Smiling handlade det om att öppna dörrar. Smiling började som en kandidatuppsats om bistånd i Gambia – och slutade med nötblandningar i snygga påsar. Två studenter åkte till Gambia för att skriva uppsats om bistånd, och insåg att cashewodlarna i landet ville ta sig ur fattigdom genom handel – inte bistånd. Här fanns driftiga entreprenörer som hade svårigheter med att få ut sina produkter på den internationella marknaden, och en alldeles för lång och brokig handelskedja som sträckte sig över tre kontinenter.

Konceptet Smiling föddes och var redan från början en idé om Fairtrade-certifierade, rättvist handlade nötter från småskaliga cashewnötsodlare i Gambia. Det var delvis Fairtrade-märkningen som gav Smiling den knuff de behövde för att komma in på bland annat Pressbyrån.

På bara sex år har Smiling arbetat upp ett rykte som ett hållbart, etiskt och nytänkande företag – och ökat sin försäljning med 4 700 procent. Nu är företaget i en utvecklingsprocess där det är dags att ta steget in på andra nordiska marknader.

Möjliggör skolgång i Argentina

Ett företag som gjort påtaglig skillnad genom Fairtrade är vinimportören Giertz. På Systembolaget säljs bland annat Giertz Fairtrade-certifierade vin Ecologica, ett populärt vin som varit listat i standardsortimentet länge. Men vinet har också en helt annan fördel: Försäljningen av Ecologica har bidragit till byggandet av en gymnasieskola i byn Tilimuqui i Argentina, där drygt 500 elever idag går. Skolan är ett av de största Fairtrade-finansierade projekten i världen.

Vinet kommer från det argentinska kooperativet La Riojana – som varit Fairtrade-certifierat sedan 2006. Medlemmarna i kooperativet har valt att investera stora delar av Fairtrade-premien i just utbildning för kommande generationer. Det har lett till att fler ungdomar valt att stanna i området istället för att leta sig bort från regionen och från vinodlingen, som tidigare upplevts leda till ett liv på marginalerna.

Tack vare företag som Giertz kan odlarna vid La Riojana fortsätta att utbilda sina barn. Kanske väljer några av barnen också att föra vinodlartraditionen vidare i framtiden.

– Genom att sälja de här produkterna blir vi också en aktör som man gärna lyssnar på och tar hänsyn till. Vi blir ett företag som anses ligga i framkant, säger Giertz grundare Björn Wittman.

Från minst till störst

Men vill konsumenter verkligen ha schysst producerade råvaror, som ofta kostar lite mer? Ja, om man ska tro chokladföretaget Tony’s Chocolonely. Företaget startades i Nederländerna som en reaktion på vittnesmål om barnarbete och slaveri i dagens kakaobransch. Målet är att göra kakaoindustrin ”100 procent slavfri”. All kakao i Tony’s Chocolonelys chokladkakaor är Fairtrade-certifierad och företaget är ett av få i världen som når upp till det gemensamt satta referenspriset för levnadsinkomst på kakao – det vill säga det pris som företag behöver betala för sin kakao för att odlarna ska uppnå en enkel men tillfredsställande levnadsstandard.

På knappt 15 år har Tony’s Chocolonely växt från att vara en liten uppstickare på den nederländska marknaden, bestående av tre journalister som ville förändra chokladindustrin – till att dominera den. Tony’s har sedermera expanderat och säljer nu sin choklad i 22 länder, där Sverige är en av deras snabbt växande marknader.

– Det är vårt ansvar att betala ett anständigt pris. Vi måste tackla ojämlikheten i branschen för att motverka fattigdom och olagligt barnarbete, säger Henk Jan Beltman, chokladchef på Tony’s Chocolonely.

Det kan aldrig bli för mycket Fairtrade

För mest av allt är det förstås det allt handlar om. Ditt företag kan, och bör, värna om mänskliga rättigheter och miljö. Genom att välja att handla med Fairtrade-certifierade råvaror kan ni bidra till att de människor som odlar, skördar, förpackar och hanterar de råvaror som hamnar i våra butiker får ökade möjligheter att själva ta sig ur fattigdom. Då ökar även deras chanser att ta hand om sin egen närmiljö och att ställa om till ekologiskt odlande. Dessutom kan ni stoltsera med världens kändaste etiska märkning, med full transparens och oberoende.

Så vad väntar ni på? Gör som Giertz, Smiling, Tony’s Chocolonely och över hundra andra företag på den svenska marknaden. Det kan aldrig för mycket Fairtrade.

Dela