fbpx
Meny
Coronafond stöttar odlare genom svår kris
En stor del av fondmedlen har använts för att täcka ökade produktionskostnader och för att förse anställda med personlig skyddsutrustning. Foto: Fairtrade International

Coronafond stöttar odlare genom svår kris

Svenska företags och konsumenters engagemang i Fairtrade har gett motsvarande två miljoner kronor till odlare som är hårt drabbade av coronapandemin. Genom Fairtrade Relief Fund har odlare i 59 länder fått akut stöd under krisen.

Coronapandemin fortsätter att utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa och försörjning. Fairtrade-certifierade råvaruproducenter runt om i världen vittnar om inställda ordrar, ökade kostnader och minskad efterfrågan. Människor i en redan utsatt situation har fått det ännu tuffare.

Ett hot mot hälsa och försörjning

I våras upprättades Fairtrade Relief Fund – som nu gynnat närmare 335 000 människor i Latinamerika, Afrika och Asien. Totalt har över 2,4 miljoner euro hittills fördelats i form av stödpaket till odlare i en mycket utsatt situation.

– Vi är glada över att Fairtrade Sverige, tack vare engagerade konsumenter och företag, har kunnat bidra med resurser till utsatta odlare under denna svåra pandemi. Coronakrisen innebär ett hot mot många människors försörjning – men tack vare fonden har odlarna fått möjlighet att hålla igång produktionen och försäljningen och dessutom vidta viktiga hälsofrämjande åtgärder, säger Cecilia Ceder, vd på Fairtrade Sverige.

Initiativ för att minska smittspridning

De första pengarna nådde odlarna redan i början av maj. En stor del av fondmedlen har gått till personlig skyddsutrustning och distribution av mat till utsatta personer. Initiativen för att minska smittspridningen har handlat om allt från att upprätta handtvättsstationer och införa temperaturscreeningar, till utbildningssatsningar och information om hygienrutiner. I vissa regioner har fondmedel finansierat löner till anställda som inte kunnat arbeta på grund av pandemin.

Exemplen på hur odlarna använt pengarna är många: Ett kakaokooperativ i Ghana investerade pengarna i att via radio informera tusentals lyssnare om hur de kan förhindra smittspridning och ett kaffekooperativ i Indonesien kunde dela ut extra kontanter för att kompensera för inkomstbortfall. I Peru finansierade en bananplantage coronatester och temperaturscreening av de anställda och ett kakaokooperativ valde att täcka de ökade transportkostnaderna som uppkom i samband med reserestriktionerna.

Både kortsiktigt och långsiktigt stöd

Nationella Fairtrade-organisationer, såsom Fairtrade Sverige, samt även kommersiella organisationer och statliga myndigheter i Storbritannien, Schweiz och Tyskland har valt att bidra med drygt 15 miljoner euro till Fairtrade Relief Fund och Fairtrade Resilience Fund. Den senare finns till för att ge odlarna ett mer långsiktigt stöd i efterverkningarna av pandemin som kommer att påverka deras ekonomiska situation under en lång tid framöver.

Dela