fbpx
Meny
Det kan aldrig bli för mycket Fairtrade!

Det kan aldrig bli för mycket Fairtrade!

Vi har nu tio år på oss att uppfylla de globala hållbarhetsmålen. Agendan som sattes i New York för fem år sedan innehåller ambitiösa mål som kräver handlingskraft. Min förhoppning är att 2020 blir året då vi ökar takten – i stort och i smått – för vi har en lång väg kvar att gå.

Senast 2030 ska den extrema fattigdomen vara avskaffad och alla barn ska få gå i skolan. I dag lever cirka nio procent av jordens befolkning i extrem fattigdom och 258 miljoner barn i skolåldern går inte i skolan.

Samtidigt som globala hållbarhetsmålen kräver att vi hejdar förlusten av biologisk mångfald dör jordens arter ut i snabbare takt än någonsin.

Och om ett årtionde ska vi ha uppnått jämställdhet i en värld där kvinnor har sämre tillgång till mark, teknologi och utbildning. Trots att de står för hälften av världens matproduktion.

Ur hopp föds drivkraft

Konfronterad med den här typen av fakta är det lätt att tappa hoppet. Men jag tror samtidigt att det är viktigt att inte göra det. För ur hopp föds den framåtanda och drivkraft som behövs för att uppnå förändring.

När jag hör odlare och anställda berätta om hur Fairtrade förändrat deras liv, då fylls jag med hopp. För jag vet att mina och dina val i butiken kan göra skillnad.

I dag inleder vi vår höstkampanj där vi berättar mer om vilken förändring Fairtrade skapar. Genom att köpa Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får en tryggare familjeförsörjning och att deras barn får ökade möjligheter att gå i skolan. Du bidrar till en världshandel där kvinnor får egen makt att förändra sina liv genom ökade inkomster, utbildningsmöjligheter och ledarskapspositioner. Dessutom bidrar du till att odlarna får stöd i att hantera klimatförändringarna.

Om vi ska uppnå de globala hållbarhetsmålen kan det aldrig bli för mycket ekonomisk trygghet, skolgång, hållbart jordbruk eller jämställdhet. Därför kan det aldrig bli för mycket Fairtrade!

Dela