fbpx
Meny
Fairtrade växlar upp arbete för att banananställda ska få en levnadslön

Fairtrade växlar upp arbete för att banananställda ska få en levnadslön

Fairtrade International uppmanar aktörer inom bananbranschen att tycka till om ett nytt förslag som ska leda till levnadslöner för banananställda. Anställda och plantageägare, återförsäljare och handlare, bjuds nu in för att tillsammans med Fairtrade arbeta för att alla anställda på Fairtrade-certifierade bananplantager ska tjäna en levnadslön.

Avsaknaden av levandslön är fortfarande en av de mest brådskande och olösta utmaningarna för bananbranschen. Anställda på bananplantager runt om i världen tjänar ofta den lagstadgade minimilönen. Vanligtvis ligger den långt under vad de behöver för att ha en anständig levnadsstandard. Lönen räcker inte till för att täcka kostnaderna för ett tryggt boende, skolgång, mat, sjukvård och en buffert för oförutsedda utgifter.

Den redan svåra situationen har blivit ännu värre. Coronapandemin bidrar till ökad osäkerhet och sårbarhet hos miljontals jordbruksanställda världen över. För att stötta odlare och producenter som upplever särskilda svårigheter har Fairtrade därför upprättat en särskild fond. Men i ett långsiktigt perspektiv är det levnadslöner som bäst säkerställer att anställda kan försörja sina familjer.

Fairtrade gör skillnad – men det är fortfarande en lång väg att gå

I många år och i många länder har det inte funnits någon överenskommen levnadslön för jordbruksanställda. Som medgrundare av Global Living Wage Caolition har Fairtrade arbetat för förändring genom att ta fram riktmärken för levnadslön. Genom att beräkna levnadskostnaden på en viss plats går det att uppskatta vad som utgör en levnadslön.

I dag tjänar anställda på bananplantager i Colombia och Ecuador antingen en levnadslön, eller nästan en levnadslön. I andra länder har man en längre väg att gå. Fairtrade-premien, som råvaruproducenter får utöver betalningen för grödan, används delvis som ekonomiskt stöd till miljontals odlare och anställda. Det sker genom lågräntelån, subventionerad sjukvård, stipendier och kontantutbetalningar, men syftet är inte att ersätta en levnadslön.

Fairtrades förslag

Fairtrade arbetar för att alla certifierade bananplantager ska ge de anställda en lön som det går att leva på. Samtidigt är det avgörande att köpare och återförsäljare tar sitt ansvar i att inte pressa priser i ett ohållbart ”race to the bottom”. I en mer långsiktigt hållbar världshandel ska alla människor kunna leva på sitt arbete. Det innebär ett gemensamt ansvar från alla aktörer.


Det här är vårt förslag:

En obligatorisk Fairtrade-baslön: Från och med mitten på 2021 ska minst 70 procent av kontantbeloppet som krävs för att uppnå en levnadslön betalas till alla anställda på Fairtrade-certifierade bananplantager. Den här summan ska öka till 75 procent under 2023. Varje anställd på Fairtrade-certifierade bananplantager ska få minst denna inkomst, även om den nationella lagstadgade minimilönen är lägre. Om de anställda redan tjänar mer får arbetsgivarna inte sänka deras löner.

Fairtrade-premien: Som en tillfällig åtgärd för att minska det eventuella gapet mellan baslönen och levnadslön måste de anställda få en del av premien i form av kontanter. Ju större gapet mellan baslön och levnadslön är, desto mer premie ska de få kontant, dock inte mer än 30 procent. Detta gäller utöver de frivilliga 20 procent som de anställda redan kan välja att få i form av kontanter. Beroende på lokala skatteregler kan de anställda välja att få ut Fairtrade-premien i värdecheckar istället för kontanter.

En förhandlad plan för att uppnå levnadslöner: Kollektiva förhandlingar utgör en viktig grund för att uppnå levnadslön, både för anställda och deras arbetsgivare. Fairtrades kriterier för anställd arbetskraft innehåller redan i dag krav på att löner ska öka över tiden, för att på sikt uppnå nivåer för levnadslön. Det innebär att arbetsgivarna, efter att ha implementerat den baslön Fairtrade kräver, måste förhandla med fackföreningar eller andra valda representanter om när och hur det kvarstående gapet ska överbryggas. Hur lång tid det kommer ta kan bero på företagets finansiella situation, men löneökningen ska alltid vara större än inflationen.

Var med och arbeta för levnadslön!

Fairtrades förslag för att förbättra lönerna för anställda inom bananbranschen är beroende av engagemang och samarbete mellan olika aktörer. Vi behöver veta vad aktörer inom bananbranschen tycker. Konsultationen håller öppet till sista september 2020 och vi hoppas kunna godkänna de nya kriterierna i slutet av 2020 så att de kan börja gälla från mitten av 2021.

Ta reda på mer och delta här.


Dela