fbpx
Meny
Fairtrade växlar upp för att möta coronapandemin
Foto: Philipp Benedikt

Fairtrade växlar upp för att möta coronapandemin

I spåren av coronapandemin riskerar odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förlora sin försörjning. Nu växlar Fairtrade upp sitt arbete för att snabbt ge stöd till de som riskerar att drabbas hårdast. Anställda på Fairtrade-certifierade plantager kan därför få extra kontantutbetalningar de kommande månaderna.

Den ekonomiska kris som den pågående coronapandemin ger upphov till väntas slå hårdast mot människor i länder med utbredd fattigdom. När hela samhällen går i karantän får odlare svårt att ta hand om sina skördar och transportera sina råvaror. Det råder brist på fraktcontainrar och exporten försvåras av stängda hamnar och inställda flyg.

– Blomproducenter i Kenya har till exempel inte kunnat exportera sina varor till Europa på grund av inställda flyg. Och det är just anställda på plantager som riskerar att drabbas hårdast när varor inte kan skördas och exporteras och försäljningssiffrorna dalar, säger Ola Höiden, tf generalsekreterare på Fairtrade Sverige.

För att stötta de anställda har Fairtrade beslutat att pengarna från Fairtrade-premien, som de anställda annars investerar i lokalsamhället, nu får delas ut som kontanta utbetalningar. I vanliga fall får endast en del av premiepengarna delas ut i kontanter till de anställda – men fram till den 30 september finns ingen sådan begränsning. Den tillfälliga lättnaden kan komma 145 000 anställda på Fairtrade-certifierade te- och blomsterplantager till gagn. Deras Fairtrade-premie uppgick till mer än 11 miljoner euro år 2018.

Fairtrade-premien får också användas för att minska smittspridning, exempelvis för att köpa och distribuera ansiktsmasker och annan skyddsutrustning eller för att sprida information om hygien.

– Coronapandemin hotar hälsan och försörjningsmöjligheterna för miljontals odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Fairtrade inför nu dessa förändringar för att öka motståndskraften och möjligheten för odlare att skydda sig själva och sina lokalsamhällen mot vad som kan bli den värsta krisen på mycket länge, säger Ola Höiden.

Dela