fbpx
Meny
Förbättrad produktivitet för bananodlare i Latinamerika
Deltagare i Fairtrades PIP-program i Colombia. Bild från CLAC.

Förbättrad produktivitet för bananodlare i Latinamerika

Bananodlare i Latinamerika har ökat sin produktivitet och minskat sitt klimatavtryck genom Fairtrades miljöprogram PIP. Det visar en resultatmätning från projektets första fyra år.

Bananodling är en tuff bransch präglad av svåra arbetsvillkor och låga inkomster för de som odlar bananerna. Småskaliga bananodlare har på senare år haft särskilt svårt att hävda sig på den internationella marknaden, och har sett en nedgång i odlingens produktivitet. Därför finns miljöprogrammet PIP (Productivity Improvement Program) som syftar till att minska sårbarheten och öka produktiviteten för småskaliga Fairtrade-certifierade bananodlare i Colombia, Ecuador, Peru och Dominikanska republiken. Fairtrade lanserade programmet år 2016 tillsammans med producentnätverket för Latinamerika och Karibien, CLAC. Fairtrade ser nu över hur programmet kan fortsätta för att täcka in fler odlare.

Kemikalier minskade odlingens produktivitet

Det visade sig att den nedgång i produktivitet som familjeodlare i regionen hade upplevt berodde på överdriven användning av kemikalier. Kemikalierna försämrade odlingsmarkens fertilitet och gjorde det svårare för odlarna att uppnå lönsamma och hållbara produktionsnivåer. Uppskattningsvis nådde de endast 57 procent av sin produktionspotential. Det gjorde att flera av dem fick svårt att hävda sig på den internationella marknaden, där konkurrensen från större bananplantager vad gäller kvalitet och pris var stor.

Nu visar resultat från miljöprogrammet PIP på fantastisk utveckling för bananodlarna. Jordförbättringar och andra åtgärder har bidragit till ökad produktion. I Peru har produktionen ökat med 78 procent på fyra år. Samtidigt har bananodlarna lyckats minska användningen av bekämpningsmedel med 35 procent, vilket i sin tur minskat deras utsläpp av koldioxid.

Minskad vattenanvändning och ökad mångfald

Förutom den ökade produktionsgraden har utbildningen också lett till att odlarna nu använder hälften så mycket vatten som de tidigare gjorde. Dessutom ökade den biologiska mångfalden i odlingsjorden med explosionsartade 300 procent under projektets första tolv månader. Man har även kunnat få fram mer motståndskraftiga plantor som klarar sig bättre vid svampangrepp, virus och bakterier. Sådana vinster är extra viktiga i bananbranschen, där angrepp inte sällan försvagar eller till och med dödar bananplantorna.

Fairtrade certifierar även plantager

Fairtrade certifierar såväl småskaliga familjeägda bananodlingar som större bananplantager med anställd arbetskraft. Pip-utbildningen fokuserar på familjeodlarna, eftersom de ofta har svårare att uppnå konkurrenskraft och stordriftsfördelar. Av samma anledning certifierar Fairtrade bara småodlare som är organiserade i kooperativ. På stora plantager med anställd arbetskraft arbetar Fairtrade med andra typer av åtgärder, såsom löneutveckling, förbättrade anställningsförhållanden och organisationsrätt. Här kan du läsa mer om villkoren för världens bananodlare.

Dela