fbpx
Meny
Kvinnlig kakaoodlare som står vid en kakaoplanta.
Kakaoodlaren Alphonsine N'Guetia på kooperativet Coopaza. Foto: Simon Rawles

Kakaoodlare får mer betalt

Glassföretaget Ben & Jerry’s växlar tillsammans med Fairtrade upp arbetet för att ta ytterligare steg mot levnadsinkomst för kakaoodlare.

Runt 5 000 Fairtrade-certifierade kakaoodlare i Elfenbenskusten ska nu få bättre betalt för sina bönor. Det högre priset började gälla redan i oktober och innebär att kakaoodlarna i Ben & Jerrys leverantörskedja kommer att tjäna ytterligare 600 000 dollar under nästa år. Detta får de utöver det minimipris för kakao som Elfenbenskustens regering beslutat om och den årliga Fairtrade-premien på cirka 970 000* dollar.
Beslutet att ge odlarna bättre betalt är en viktig del av en större satsning från Ben & Jerry’s som handlar om att minska gapet mellan odlarnas nuvarande inkomst och en levnadsinkomst.

Kakaoodling är en oförutsägbar form av jordbruk och odlarna lever med risken att förlora hela eller delar av sin skörd till följd av klimatförändringar och extrema väderförhållanden. Kakaoodlare inom familjejordbruk har i princip ingen kontroll över de globala marknadspriserna och drabbas därför hårt av prissvängningar.

Kakaoodlare lever i svår fattigdom

Många av världens kakaoodlare lever i dag i extrem fattigdom. De har inte råd att investera i mer moderna jordbruksmetoder för att förbättra sina inkomster. Inte heller har de råd att anpassa jordbruket till det föränderliga klimatet. Det här får i sin tur negativa konsekvenser på miljön och innebär försämrade utvecklingsmöjligheter för samhällen ute på landsbygden. För att bryta den onda cirkeln behöver odlarna få en levnadsinkomst. En levnadsinkomst täcker kostnaden för utbildning, sjukvård, rent vatten, ett anständigt boende och sparande för oförutsedda utgifter.

Den högre betalningen är den sista delen av det åtgärdsprogram för levnadsinkomst som Ben & Jerrys har implementerat i samarbete med Fairtrade sedan 2015. Inom ramen för det samarbetet arbetar man sedan tidigare med ökad produktivitet, diversifiering av inkomst och att stärka kooperativen. Tillsammans bidrar dessa faktorer till att uppnå målet om levnadsinkomst.

Vill uppmuntra andra att satsa mer

Samarbetspartners på plats i Elfenbenskusten kommer noggrant att följa upp hur den högre betalningen bidrar till hållbara levnadsförhållanden för odlare.

– Vi har åtagit oss att arbeta för ekonomisk rättvisa genom vår glass – och nu gör vi historia genom att växla upp vårt åtagande när det gäller inköp av kakao. Vi hoppas att vårt arbete uppmuntrar andra att satsa mer. Genom att börja med kakaon i vår chokladglassmix arbetar vi för att uppnå Fairtrades referenspris för levnadsinkomst** för kakaoodlare. Det här är början! Vi tittar även på levnadsinkomst i våra andra globala leverantörskedjor, säger Cheryl Pinto, ansvarig för värderingsdriven produktion på Ben & Jerry’s.

En bättre framtid för kakaoodlare

Ben & Jerry’s inköp av Fairtrade-certifierade råvaror genererade 3,6 miljoner dollar i Fairtrade-premie under 2019, pengar som odlarna själva bestämmer hur de vill använda. Många har investerat i skolor, lokal infrastruktur och åtgärder för att hantera klimatförändringarna.

– Arbetet för en levnadsinkomst är komplext, men både Fairtrade och Ben & Jerry’s har ett djupt rotat engagemang för den här frågan. Ben & Jerry’s synliggör företagens roll när det gäller att hantera kakaobranschens utmaningar – och deras åtagande är verkligen ett gott exempel på hur företag kan göra skillnad. Jag hoppas att andra kommer att följa i deras spår och stötta kakaoodlarna i att bygga en bättre framtid för sig och sina familjer, säger Hewan Temesghen, generalsekreterare på Fairtrade.

*Den årliga summan varierar beroende på volym och syftar här till kakaon i chokladglassmixen.

**Fairtrades referenspris för levnadsinkomst anger det pris som krävs för att ett medelstort familjejordbruk med en livskraftig jordbruksstorlek och en tillräcklig produktivitetsnivå ska få en levnadsinkomst vid försäljning av råvaran. Fairtrade har fastställt detta referenspris till 2,2 dollar per kilo kakao som odlaren säljer.

Sedan 2017 har Fairtrade drivit en kampanj för odlares rätt till en levnadsinkomst. Fairtrade tillhandahåller vägledning och ett ramverk för att stötta kommersiella samarbetspartners som väljer att betala de högre priserna som en del av arbetat för levnadsinkomst.

Dela