Meny
Politikern Björn Jedvert.
För politikern Björn Jedvert (L) i Göteborg är etisk konsumtion och hållbar handel viktiga frågor. Foto: Privat

Porträtt: Björn Jedvert

Politikern Björn Jedvert (L) sitter i samverkansgruppen för Fairtrade City Göteborg sedan sex år tillbaka. Under den tiden har kommunens engagemang för etisk konsumtion och hållbar handel vuxit till att bli en del av det dagliga arbetet.

– Från att vi kanske uppmärksammade detta under några få dagar arbetar vi nu med frågorna mer systematiskt i vardagen. Vi deltar givetvis fortfarande när det är Fairtrade-dagar, men arbetet har blivit mer grundläggande och mer genomgripande, säger han.

Samarbete inom staden

Göteborg blev en Fairtrade City-diplomerad kommun 2011. Det innebär bland annat att olika delar av samhället tillsammans engagerar sig för en hållbar konsumtion med hänsyn till människa och miljö.

– Vi har ett forum för näringslivet, ett för skolan, ett för akademin, och ett internt för Göteborgs stad där vi verkar för de här frågorna. Sedan samverkar vi och försöker se till att Göteborgs upphandling och konsumtion är bra på det här. Och även att staden, som ska vara en besöksstad, har ett gott utbud av rättviseprodukter, säger Björn Jedvert.

För att fortsätta att utveckla Fairtrade City-arbetet har kommunen tagit initiativ till ett samarbete med Göteborgs universitet.

– Jag tycker att det är ett väldigt klokt grepp, så att detta inte bara blir jippobetonade aktiviteter några gånger per år utan ett systematiskt arbete där man försöker knyta samman just civilsamhället, staden och näringslivet.

”Det är en frihetsfråga”

Den 1 januari 2019 tog Björn Jedvert över ordförandeposten i samverkansgruppen för Fairtrade City Göteborg efter att kommunen fått ett nytt styre. Han är också ordförande i nämnden för konsument- och medborgarservice. Den liberale politikern berättar att hans intresse för hållbar handel har funnits med länge.

– Någonstans känner jag att det är en frihetsfråga, att man ska kunna jobba på likartade villkor. Och ha hyfsade och goda villkor. Det är viktigt att värna det, säger han.

Om vi har en lågkonjunktur finns det också en risk att gemene man har mindre pengar att tillgå. Och det kan slå mot utvecklingen med rättvis handel och hållbar konsumtion.

Samverkansgruppens arbete bidrar till att skapa en förståelse för att städer och lokalsamhällen kan göra skillnad för människor i andra delar av världen. Detta genom att säkerställa att de varor som kommunen konsumerar är schysst producerade. Men enligt Björn Jedvert är det inte en helt lätt uppgift att få med folk på tåget.

– Det finns ju alltid ekonomiska utmaningar. Så länge de här produkterna tyvärr kanske är mer kostsamma så kan det för Göteborgs stads del vara att man väljer att frångå dem av budgetskäl. Sedan får man ju ändå inse, nu med virus och elände, att om vi har en lågkonjunktur finns det också en risk att gemene man har mindre pengar att tillgå. Och det kan slå mot utvecklingen med rättvis handel och hållbar konsumtion. Man får ha stor respekt för de som inte har råd att köpa certifierade produkter.

Bidrar till globala målen

Samtidigt upplever Björn Jedvert att många är positiva till stadens engagemang för en mer hållbar konsumtion. Arbetet medverkar dessutom till att uppnå målen i Agenda 2030. Och han tror att insatserna har lett till en högre medvetandegrad hos allmänheten om etiskt producerade varor.

– Det skapar en ökad kännedom om Fairtrade, framför allt för produktbredden som finns. Det är så lätt att det stannar vid kaffe, choklad och bananer. Sedan tycker jag också att det är viktigt att känna till att i den förvaltningen och nämnden som jag verkar lyfter vi inte bara Fairtrade-frågorna utan det handlar väldigt mycket om hållbar konsumtion, cirkulär ekonomi och mänskliga rättigheter. Och på något sätt knyter allt detta in i vartannat.

EU-kommissionen lyfte fram Göteborg

I oktober fick Göteborg ett särskilt omnämnande i samband med att EU-kommissionen korade vinnaren av EU Cities for Fair and Ethical Trade Award. Den svenska staden blev uppmärksammad för sitt hållbarhetsarbete inom den offentliga upphandlingen.

– Det var jätteroligt. Vi hade naturligtvis gärna önskat att vi kunde vinna, men det är ändå ett tecken på att Göteborg jobbar aktivt med detta och ligger långt fram. Och vi har internationella samarbeten som vi kan jobba vidare med. Det är viktiga frågor, säger Björn Jedvert.

Björn Jedvert
Liberal politiker som är ordförande i nämnden för konsument- och medborgarservice i Göteborgs stad. Han är även ordförande i samverkansgruppen för Fairtrade City Göteborg.

Skulle helst Fairtrade-fika med: ”Jag skulle nog gärna vilja Fairtrade-fika med Greta Thunberg. För det här är en rättvisefråga, det är på sikt en överlevnadsfråga och det har också att göra med produktion och klimat, att vi alla ska ha ett gott liv och kunna leva under vettiga villkor och hantera planetens framtid. Allt hänger ihop.”

Favorit-Fairtrade-produkt: ”Fairtrade-kaffe är min stora grej när det gäller konsumtion. Jag är en storkonsument av kaffe.”

Dela