fbpx
Meny
Kvinna på ett kaffekooperativ
Miriam Elizabeth 'Betty' Pérez, odlare och medlem i kaffekopperativet COMSA i Marcala, Honduras. Foto: Sean Hawkey

Rekordbelopp till Fairtrade-odlare från svenska konsumenter

Den ökande försäljningen av Fairtrade-märkta varor i Sverige har genererat mångmiljonbelopp till odlarna. Aldrig förr har svenska konsumenter bidragit till så höga premier: 89 miljoner under 2019. Pengarna investeras i allt från utbildning till modern jordbruksteknik, men används nu även för att stötta dem som riskerar att drabbas hårdast under coronapandemin.

Under 2019 köpte svenskarna Fairtrade-märkta varor för 433 kronor per person. För varje såld vara får odlarna bakom råvaran en premie, ett extra prispåslag utöver själva betalningen. Premien ska investeras i jordbruket eller lokalsamhället, men exakt hur beslutar odlarna och de anställda själva. Och just nu väljer många att använda delar av premien för att bemöta effekterna av pandemin.

Nytt centrum för coronatester

I Urabá-regionen i Colombia bidrar sexton Fairtrade-certifierade banankooperativ med 55 000 dollar ur Fairtrade-premien till ett diagnostiskt centrum för coronatester. Kooperativen har också skänkt livsmedel till människor i lokalsamhället som stått helt utan inkomst på grund av pandemin.

Men Fairtrade-premien används inte i första hand för att bemöta krissituationer som denna – utan för att skapa långsiktiga förbättringar inom jordbruket och lokalsamhället.

På Fairtrade-certifierade bananplantager väljer de anställda ofta att investera pengarna i utbildning och bostäder. På plantagen Morel-Momibanano i Dominikanska republiken, som levererar bananer till Sverige, har flera anställda fått sina hem förstörda av klimatrelaterade översvämningar. Tack vare ett bostadsprojekt finansierat av Fairtrade-premien har de nu fått rymligare bostäder som bättre står emot yttre påfrestningar.

– Det här är bara ett par exempel på vilken konkret skillnad svenska konsumenter bidrar till när de handlar Fairtrade-märkta varor. Genom de val vi gör i butiken kan vi skapa en positiv förändring för odlarna i första ledet i leverantörskedjan, där villkoren ofta är som sämst, säger Cecilia Ceder, vd för Fairtrade Sverige.

Svenska konsumenter bidrar till utbildning

Utöver att investera i tryggare bostäder har de anställda på Morel-Momibanano också satsat på utbildning. Många av de anställda på plantagen kommer från Haiti och har sina familjer där. Tack vare Fairtrade-premien har ett 90-tal barn på Haiti fått tillgång till utbildning på grundskole- och gymnasienivå. Andelen som hoppar av skolan har därmed minskat.
I Sverige genererar försäljningen av Fairtrade-märkt kaffe allra mest premie-pengar, drygt 50 miljoner kronor under 2019. Konsumtionen av Fairtrade-märkta bananer resulterar i den nästa största premiepotten.

Bland kaffeodlarna är det vanligt att använda premien för att göra extra utbetalningar till kooperativens medlemmar. De lever ofta i stor ekonomisk osäkerhet på grund av låga världsmarknadspriser. Men tillsammans med Fairtrades minimipris på kaffe bidrar de extra premieutbetalningarna till en tryggare försörjning och en bättre familjeekonomi. Många kaffeodlare investerar också i kvalitetshöjande åtgärder och ny teknik för att modernisera jordbruket, och för att övergå till ekologisk produktion.
Vanligtvis får odlarna endast dela ut en del av premiepengarna i form av kontanta utbetalningar, men fram till den 30 september finns inga sådana begränsningar.

– Coronapandemin hotar hälsan och försörjningsmöjligheterna för miljontals odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. I det läget är det viktigt att agera snabbt för att odlarna och deras lokalsamhällen ska bli bättre rustade för att klara den här krisen.

Dela