fbpx
Meny
Stärk kvinnor – Förändra världen
Genom att stärka kvinnor kan vi förändra världen, menar Parul Sharma, människorättsjurist och författare. Foto: Fairtrade Sverige

Stärk kvinnor – Förändra världen

Att stärka kvinnor i produktionskedjan är nyckeln till en hållbar värld. Sverige måste bli bättre på att motverka kränkningar av mänskliga rättigheter. Det menar Parul Sharma, människorättsjurist och författare av boken ”Produktionskedjan”.

Parul Sharma är grundare av The Academy for Human Rights in Business och tidigare ordförande för Sveriges Agenda 2030-delegation. Nu är hon aktuell med boken ”Produktionskedjan: Ditt ansvar för människa och miljö”. I boken slår hon fast att Sveriges konsumtion har en enorm påverkan på resten av världen.

– Sverige gör ju affärer med i princip alla länder. Då är det viktigt att förstå hur mycket vi förändrar i form av liv och miljö, med det som för oss är ett enkelt inköp, säger Parul Sharma.

Mänskliga rättigheter underprioriterade

Sverige har främst två utmaningar när det gäller att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, menar Parul Sharma. Det gäller mål 10, minskad ojämlikhet och mål 12, hållbar konsumtion och produktion. Särskilt underprioriterad är frågan om mänskliga rättigheter för de människor som dagligen arbetar med att producera de varor vi konsumerar i Sverige. Det handlar om allt ifrån kakaoodlare till anställda på fabriker som tillverkar laptops eller tegelstenar. I sin bok erbjuder Parul Sharma handfasta rekommendationer till inköpare och upphandlare på hur de kan undvika kränkningar i produktionen av dessa varor. Boken innehåller också personliga historier från länder som Sverige köper in varor och tjänster ifrån:

– Jag har lovat mig själv att alltid lyfta människorna jag träffar. Det är deras historier som kommer forma vårt ansvar i slutändan, säger Parul Sharma.

Kvinnor extra utsatta

Hon nämner den pakistanska arbetsgivaren som satte lås på toalettdörren så att kvinnorna kunde låsas in utifrån. Och läkaren på en fabrik i Indien, som aldrig vårdat en kvinnlig anställd ”eftersom kvinnor inte behöver vård eller värktabletter som män gör”. I själva verket handlade det om att kvinnorna var rädda för att ensamma gå in till en manlig läkare.

– För det är det som sker: de går in på toaletten eller kliniken, någon smyger in bakom dem och en tredje person låser in dem. Sedan händer allt det där som inte får hända.

Många kvinnor uträttar därför inte sina behov förrän solen går ner, och då helt utan vatten och sanitet. De går ut i mörkret och använder fältet som sin toalett. Men det vet förövarna ofta om. Kvinnorna är utsatta hur de än gör, menar Parul Sharma.

Saknas helhetstänk

Något som företag och upphandlare i högre utsträckning prioriterar är miljön, enligt Parul Sharma – men utifrån en väldigt teoretisk synvinkel. Kontroller av produktionskedjan sker via en övergripande checklista som missar många sociala, ekonomiska och kulturella aspekter.

Som på fabriken i Pakistan, där en grupp kvinnor arbetade med att sortera cement i hinkar. Fabriken hade en gammal kran med stor skruv som det tog lång tid att vrida på och av, så kvinnorna lät vattnet flöda. Samtidigt led staden av vattenbrist, vilket Parul Sharma påpekade. Kvinnorna svarade upprört att det inte fanns tid att tänka på vattenbristen – eftersom hinkens vikt i slutet av dagen avgjorde om deras barn kunde få mat eller inte.

– Jag fick en utskällning och det var en bra påminnelse för mig. Den som känner sig exkluderad och diskriminerad kommer varken vilja eller kunna delta i kampen för planeten. Det är därför minskad ojämlikhet är så viktigt.

Satsa på kvinnors rättigheter

Men Parul Sharmas besök på fabriker och plantager runtom i världen har också lärt henne att relativt små investeringar kan göra stor skillnad. Ett tydligt exempel är att se till att kvinnor runtom i världen har tillgång till just trygga toaletter och grundläggande sanitet på arbetsplatsen. På det sättet kan de uträtta sina behov utan rädsla för övergrepp.

Får de dessutom tillgång till sjukvård och en tillräcklig betalning för att ge sina barn mat, har världen kommit långt. När kvinnor får sina grundläggande behov tillgodosedda gynnas nämligen närmiljön, klimatet och hållbarhetsfrågor generellt, enligt bland andra FN:s utvecklingsorgan UNDP.

– Så vill du förändra världen, börja där! Stärk kvinnor i produktionskedjan och se vilka fantastiska effekter det kommer ha.

Visste du att…

Fairtrade arbetar för att stärka kvinnor genom att bland annat: förbjuda diskriminering och våld på Fairtrade-certifierade odlingar, främja demokratiska strukturer som ökar kvinnors medbestämmande, och utmana historiska normer som hindrar kvinnor från att äga mark.

Läs mer om Parul Sharmas arbete med kvinnors och flickors rättigheter.

Dela