fbpx
Meny
Kvinna som plockar kaffebär.
En studie från Harvard visar att Fairtrade minskar ojämlikheten i kaffesektorn. Joana Maecha är medlem i kooperativet CADIBRINE i Colombia och har fått utbildning och stöd genom Fairtrade-premien. Foto: Juan Nicolás Becerra Manrique

Coronakrisen ökar världens fattigdom. Hållbar handel hjälper.

Coronavirusets spridning utgör den största ekonomiska chocken på årtionden och miljontals människor riskerar att bli fattiga. Fairtrade arbetar för minskad fattigdom genom en hållbar handel, där råvaruproducenten i första ledet av leverantörskedjan kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Coronakrisen är inte bara en direkt hälsorelaterad global kris, utan nu även en fullskalig ekonomisk sådan. Pandemin förväntas försätta majoriteten av världens länder i lågkonjunktur och Världsbanken beräknar att tiotals miljoner människor kommer att falla tillbaka ner under den internationella fattigdomsgränsen. Detta efter att samma människor ägnat många decenniers hårt arbete åt att ta sig ur den allra djupaste fattigdomen. Det är dessutom de mest lågavlönade människorna som oftast saknar verktygen för att överleva ekonomiskt och hälsomässigt i en pandemi. Det gäller allt från tillgång till adekvat sjukvård och rätt till sjukpenning till möjligheten att jobba hemifrån.

30 år av fattigdomsbekämpning riskerar gå förlorade – med bara tio år till 2030

Även Oxfam konstaterar att så många som en halv miljard människor kan försättas i fattigdom i kölvattnet av pandemin. Det skulle enligt Oxfam betyda att halva jordens befolkning lever i fattigdom. Dessutom skulle upp till 30 år av fattigdomsbekämpning gå förlorade i vissa regioner.

Att utrota fattigdomen är det övergripande och första målet i Agenda 2030 med de globala hållbarhetsmålen. Om tio år ska ingen människa vara fattig. Men trenden går nu alltså för första gången sedan agendan antogs åt fel håll. Om vi ska ha någon chans att uppnå de globala målen behöver hela världen accelerera arbetet mot fattigdom på ett hållbart sätt.

Eller för att återigen citera Världsbanken: Krisen understryker behovet av akuta åtgärder som kan utgöra en krockkudde mot pandemins värsta hälso- och ekonomiska effekter, skydda de mest utsatta människorna och skapa förutsättningar för en hållbar framtid.

Hur motverkar Fairtrade fattigdom?

En ny studie från Harvard (2020) visar att Fairtrade bidrar till ökade inkomster för Fairtrade-certifierade kaffeodlare i Costa Rica. Studien visar också att Fairtrade minskar ojämlikheten i kaffesektorn i stort. I en jämförelse mellan kaffekooperativ i Uganda framgår att Fairtrade-certifieringen har lett till en 30-procentig inkomstökning, samtidigt som sannolikheten att leva i fattigdom har minskat med 50 procent.

Under coronapandemin har Fairtrade ändrat regelverket kring Fairtrade-premien. Det möjliggör snabba kontantutdelningar till sårbara odlare och anställda som redan har förlorat pengar till följd av krisen. Dessutom deltar Fairtrade i flera internationella samarbeten i syfte att snabba på omställningen till en mer hållbar världshandel. Bland annat genom forskning, information och påverkan inom EU och på mellanstatlig nivå.

Det kan tyckas vara en futtig sak att flytta handen i butikshyllan som ett svar på en pågående världskris. Men för att förstå hur en schysstare konsumtion med utjämnande ekonomiska effekter kan påverka världens fattigdom bör nämnas att cirka en fjärdedel av alla arbetande människor i världen är sysselsatta inom jordbrukssektorn. Och de människor som befinner sig i leverantörskedjornas första led tillhörde redan före pandemin de mest ekonomiskt utsatta i världen. Enligt Fairtrades rapport från 2019 tjänar anställda inom jordbruks- och textilindustrin i länder med utbredd fattigdom bara i genomsnitt 65 procent av en så kallad levnadslön – det vill säga en lön som det går att leva ett enkelt men tillfredsställande liv på.

En mer hållbar världshandel skulle göra enorm skillnad i strävan efter att uppnå en värld utan fattigdom till år 2030. Varje gång du väljer Fairtrade bidrar du till att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom själva kan bygga sig ett bättre liv.

Dela