fbpx
Meny
Vinkooperativet som byggde ett samhälle
Foto: La Riojana

Vinkooperativet som byggde ett samhälle

En av de mest populära jordbrukstekniska skolorna i norra Argentina byggdes med hjälp av Fairtrade-premien. Och det är framför allt svenska konsumenter som möjliggjort de stora satsningarna på utbildning och sjukvård. Det berättade Walter Carol, exportchef på vinkooperativet La Riojana, när han besökte Sverige för att tala om Fairtrade och den svenska vinmarknaden

Vinkooperativet La Riojana är beläget i Famatina-dalen i nordvästra Argentina. Provinsen, La Rioja, är en av landets viktigaste vinregioner, känd för sitt varma och torra klimat. Men där finns också en utbredd fattigdom. Walter Carol, som är exportchef vid La Riojana, är stolt över att vinkooperativet betalar sina anställda mer än landets lagstadgade minimilön.

– Vi har som krav att våra löner ska täcka de anställdas grundläggande behov. Minimilönen i Argentina gör inte det i dagsläget, så vi har räknat ut vad som faktiskt behövs och betalar det istället.

Vad gäller medlemmarna i kooperativet, de småskaliga vinodlarna, får de alltid en betalning som minst täcker kostnaderna för hållbar produktion enligt Fairtrades prismodell. När den här intervjun genomfördes, i november 2019, var världsmarknadspriset på vindruvor lågt. Därför fick vinodlarna vid kooperativet istället Fairtrades minimipris, som fungerar som ett skyddsnät när världsmarknadspriset sjunker till ohållbart låga nivåer.

– Vi är måna om att ge våra odlare det bästa möjliga priset vid varje givet ögonblick, säger Walter Carol.

Störst skillnad genom Fairtrade-premien

Men fördelarna med Fairtrade-certifieringen går långt utöver minimilöner och minimipriser för själva vindruvorna, menar Walter Carol.

– När vi blev Fairtrade-certifierade förstod jag att pengarna från Fairtrade-premien var det som kunde göra störst skillnad. Jag började åka runt till olika byar där våra medlemmar bodde, för att se var pengarna behövdes som mest. Så hittade vi Tilimuqui.

FAKTA

Fairtrade-premien är en extra betalning som tillkommer vid försäljning av Fairtrade-certifierad råvara och är tänkt att investeras i utvecklingsprojekt i lokalsamhället eller i en mer hållbar produktion. Medlemmarna i kooperativet röstar om var pengarna ska investeras.

Ett Fairtrade-certifierat kooperativ består av ett antal småskaliga familjeodlare, som i sin tur kan ha anställda för att till exempel hjälpa till med skörden.

Ett samhälle formas

– Vi kom till Tilimuqui av misstag när vi körde vilse efter att ha spanat in några andra byar där våra medlemmar bodde. I Tilimuqui stötte vi på några av kooperativets anställda.

Det visade sig att byns invånare gick flera kilometer varje dag för att hämta vatten, från en pump som ofta var trasig. Omkring 100 elever gick på byns enda grundskola, som hade tre lärare och tre klassrum, men bara en toalett.

– De anställda sa: ”Det är här ni behöver investera premie-pengarna.” Och kooperativet höll med, säger Walter Carol.

La Riojanas medlemmar röstade gemensamt fram en projektplan som gick ut på att se till att invånarna i Tilimuqui fick rinnande vatten inom ett år. En medlem donerade en bit av sin odlingsmark i anslutning till byn, i hopp om att det kanske fanns vatten under marken. Åtta månader senare hade samtliga hus i byn tillgång till vatten.

Det var fantastiskt att se. Vi grävde och grävde och skulle precis ge upp när vi äntligen hittade vatten.

– Det var fantastiskt att se. Vi grävde och grävde och skulle precis ge upp när vi äntligen hittade vatten, långt ner under den torra marken. Det är inte vårt dyraste projekt, men det är det som gjort störst skillnad.

Walter Carol är exportchef på vinkooperativet La Riojana. Han var med och byggde upp det lilla samhället Tilimuqui i Argentina. Foto: La Riojana

Men det fanns fler problem i byn. Ungdomarna som gick ut grundskolan hade inga andra möjligheter än att själva börja arbeta med vinodling i ung ålder. De blev rastlösa, började dricka och blev ofta med barn redan i tonåren.

– Invånare i 30-årsåldern hade åtta barn och saknade utbildning. Det var ett mönster som upprepade sig genom hela byns historia, säger Walter Carol.

Nytt högstadium och gymnasium

Nästa investering som vinkooperativet röstade igenom blev därför att inkludera högstadium och gymnasium i skolan. Samtidigt profilerades den till att specialisera sig på jordbruksteknik, så att de ungdomar som ville ta över vinodlingen som vuxna skulle få möjlighet att tillföra ny kunskap och fortsätta utveckla vinets kvalitet och hållbarhet. Skolan donerades sedan till regionens universitet, som tillsatte lärare och betalade de löpande kostnaderna.

– Nu anses den vara den bästa jordbrukstekniska skolan i hela nordvästra Argentina. Alla vill gå där! På den tiden var cirka 60 procent av våra medel från Sverige, så man kan verkligen säga att den svenska konsumtionen av Fairtrade-vin bidrog till utvecklingen av Tilimuqui och till många barns skolgång, säger Walter Carol.

Man kan verkligen säga att den svenska konsumtionen av Fairtrade-vin bidrog till utvecklingen av Tilimuqui och till många barns skolgång.

Gratis hälsovård

Den sista stora investeringen som behövdes i området var sjukvård. 2018 beslutade odlarna vid La Riojana att låta bygga en sjukvårdsklinik mittemellan Tilimuqui och fyra andra byar.

– Tidigare hade varje by en läkare som kom en gång i veckan. Men tänk dig att läkaren kommer på en onsdag kväll och så blir ditt barn sjukt på torsdag morgon. Då måste du vänta en vecka på nästa läkarbesök.

Även kliniken kommer att doneras till universitet så småningom. På det sättet garanteras långsiktighet i projektet samtidigt som det lokala universitetet kan starta ett läkarprogram där eleverna får göra praktik.

När det är klart menar Walter Carol att det är dags att börja investera i någon av de andra byarna:

– Vi har bidragit med de förutsättningar som krävs för at Tilimuquis invånare själva ska kunna bygga ett bättre liv nu. Det är så man skapar en verklig och hållbar förändring.


Läs mer om Fairtrade-märkt vin.

Dela