fbpx
Meny
Catherine Ångmark är nordisk ansvarig för aktivism på glassföretaget Ben & Jerry’s.
Catherine Ångmark är nordisk ansvarig för aktivism på glassföretaget Ben & Jerry’s. Foto: Christoffer Englund

Ben & Jerry’s tar ställning för att skapa förändring

Catherine Ångmark hoppas på en framtid där hållbart producerade varor kommer att vara normen. Som nordisk ansvarig för aktivism på glassföretaget Ben & Jerry’s är hon en del av förändringen.

– Det bästa med mitt jobb är att jag dagligen får vara aktiv i olika frågor som jag brinner för – på väldigt många olika sätt. Till exempel genom att driva kampanjer i syfte att motarbeta orättvisor i samhället. Jag är tacksam för att jag har den möjligheten i min yrkesroll, säger Catherine Ångmark.

Ben & Jerry’s arbete vilar på tre ben. Företaget har ett produktuppdrag som går ut på att skapa och sälja glass av högsta kvalitet, gjord på ingredienser och råvaror som har producerats med miljöhänsyn. Sedan finns det ett ekonomiskt uppdrag som handlar om att driva bolaget utifrån en hållbar ekonomisk grund med lönsam tillväxt, som gynnar alla parter i hela värdekedjan.

– Och så har vi vårt tredje ben – vårt sociala uppdrag, som helt enkelt är att använda företaget och verksamheten som en kraft för att göra gott. Både genom interna program och praxis, men också genom att använda vår plattform och röst för att förespråka förändring.

Ben & Jerry’s lyfter samhällsfrågor

I hennes jobb som nordisk ansvarig för aktivism ingår det sistnämnda. Arbetet kan till exempel innebära att stötta och skapa olika initiativ i linje med Ben & Jerry’s värderingar och vision för social rättvisa. I Norden och Europa har Ben & Jerry’s haft ett särskilt fokus på flyktingar och asylrättsfrågor.

– Det kan handla om att stötta organisationer som redan arbetar inom frågan. Ser vi att vi har värderingar som går ihop och att vi delar en vision, kan vi gå samman och skapa gemensamma kampanjer på olika sätt, säger Catherine Ångmark.

År 2019 samarbetade Ben & Jerry’s med den ideella organisationen Nema Problema genom att lansera kampanjen ”Love is what we share”. Syftet var att med hjälp av Ben & Jerry’s kanaler försöka skapa mer engagemang kring lokala integrationsprojekt och uppmärksamma organisationens mentorskapsprogram, som för samman människor som är nya respektive etablerade i Sverige.

– Möjligheten att kunna stötta viktiga och kraftfulla projekt som skapar förändring på systemnivå, är något som motiverar mig i min yrkesroll.

All glass är Fairtrade-märkt

Redan som tonåring hade Catherine Ångmark ett stort intresse för samhällsfrågor, demokratisering och mänskliga rättigheter. Hon berättar att det intresset har väglett henne i alla hennes val, vilket ledde till studier i statsvetenskap på universitetet. Under studietiden började hon också engagera sig ideellt i organisationer på lokal nivå, bland annat Rädda Barnen.

Fairtrade är jätteviktigt, det ger småskaliga jordbrukare egenmakt.

Nu jobbar hon på ett företag som sedan starten i slutet av 1970-talet har drivits utifrån dess värderingar. 1996 började glasstillverkaren köpa Fairtrade-certifierat kaffe till smaken ”Coffee Coffee BuzzBuzzBuzz”. I dag är alla Ben & Jerry’s produkter Fairtrade-märkta.

– Fairtrade är jätteviktigt, det ger småskaliga jordbrukare egenmakt. Fairtrade-premien gör det möjligt att bygga upp och främja utvecklingen i lokalsamhällen. Småskaliga jordbrukare kan vara med och bestämma och är en del av själva organisationen. Det tycker jag är väldigt viktigt. Likaså att Fairtrade arbetar med alla delar av hållbarhetsbegreppet. Det handlar inte bara om den ekonomiska aspekten, att odlarna får ett minimipris, utan också om miljömässiga krav som ska uppfyllas för att få vara Fairtrade-certifierad, säger Catherine Ångmark.

Nyligen meddelade företaget även sitt åtagande att tillsammans med Fairtrade växla upp arbetet för att kakaoodlare ska få en levnadsinkomst. Satsningen innebär att Ben & Jerry’s betalar en extra summa utöver minimipriset för kakao och Fairtrade-premien.

”Fler konsumenter ställer krav”

När det kommer till hållbart producerade varor är Catherine Ångmark tydlig med att det också finns stora utmaningar: framtidens jordbruk ska försörja och mätta en växande befolkning, bidra till ett hållbart nyttjande av jordens resurser och anpassa sig till ett föränderligt klimat. Men hon tycker ändå att framtiden ser ljus ut.

– Jag ser optimistiskt på framtiden, annars finns det inte så mycket att arbeta för och sträva efter om man inte tror på den bilden.

Finns det en efterfrågan så måste den ju också mötas. Jag tror att det kommer att göra att hållbart producerade varor förhoppningsvis är normen i framtiden.

Hon hoppas till exempel att viljan att konsumera hållbart fortsätter att växa. Enligt en Sifo-undersökning från 2020 tänker varannan svensk att de kan påverka sin omvärld genom valen de gör i butik.

– Fler och fler konsumenter ställer krav på att varor ska vara producerade utifrån alla aspekter av hållbarhet: socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Och det är någonting väldigt positivt. Finns det en efterfrågan så måste den ju också mötas. Jag tror att det kommer att göra att hållbart producerade varor förhoppningsvis är normen i framtiden.

Hoppas kunna inspirera andra företag

Men att åstadkomma förändring är inte enbart konsumentens ansvar, menar Catherine Ångmark. Hon vill se ett ökat samspel mellan samhällets olika aktörer, till exempel näringslivet och staten. Och att företag bemöter efterfrågan på hållbar produktion.

– Förändring måste ske i det internationella systemet och på en strukturell nivå för att effekten ska bli långsiktigt hållbar. Det kräver att regelverk finns på plats på samhällsnivå och att allt fler företag faktiskt ändrar sin praxis. Jag hoppas också att vi kan inspirera fler företag att vara aktiva aktörer i samhällsfrågor.

Catherine Ångmark
Nordisk ansvarig för aktivism på glassföretaget Ben & Jerry’s.

Skulle helst Fairtrade-fika med: ”Jag skulle vilja ta en Fairtrade-fika med Parul Sharma. Jag tycker att hon är en väldigt kraftfull och inspirerande person, som med sin expertis är väldigt tydlig i sina ställningstaganden om vad som behöver förändras och vad som behövs för att det ska kunna ske. Jag tror det skulle vara en väldigt lärorik fika med tanke på hennes breda kunskap och erfarenhet av att jobba med mänskliga rättigheter och hållbarhet i olika delar av samhället.”

Favorit-Fairtrade-produkt: ”En vara som jag konsumerar regelbundet är Tony’s Chocolonelys ’Mandel och havssalt’. Den är det perfekta fredagssnacket. En god choklad kan ju aldrig bli fel. Att Tony’s även arbetar för en kakaobransch fri från slaveri och använder sitt företagande för att främja en positiv utveckling i vissa samhällsfrågor, gör att jag är väldigt glad över att konsumera deras produkter.”

Dela