fbpx
Meny
Hewan-Temesghen
Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige. Foto: Fairtrade Sverige

Fairtrade – för en hållbar framtid

Hållbarhet. Ibland används begreppet kanske lite slentrianmässigt. Det låter bra och ger tyngd när vi diskuterar mat, klimat, relationer och arbetsliv. Men vad innebär det egentligen?

För oss på Fairtrade handlar hållbarhet om en ekonomisk, social och miljömässig helhet. När de globala handelskedjorna är hållbara kan odlare få bra betalt för sina råvaror och anställda en inkomst de kan leva på. Det ökar möjligheten för deras barn kan gå i skolan. Hållbarhet handlar också om att kvinnor och män får lika möjligheter och att jordbruket ställs om så att det främjar biologisk mångfald. Helt enkelt handlar det om en världshandel där odlare och anställda kan skapa sig en trygg försörjning och själva bestämma över sin framtid. Samtidigt innebär det en långsiktighet där vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Småskaliga odlare befinner sig i klimatkrisens frontlinje. Luis Palacio, kaffeodlare i Colombia, är en av dem. Han märker hur flera av hans buskar inte längre ger skörd på grund av ökade temperaturer. Men det finns hopp.
– Tack vare utbildningen vi fått, klarar vi oss framöver, berättar Luis Palacio.

Genom Fairtrade vet han numera hur han ska sköta och skydda sina odlingar för att möta utmaningarna.

Valet i butik gör skillnad

Utöver klimatförändringarna har också pandemin drabbat människor i länder med utbredd fattigdom hårt. När stora delar av världen öppnar upp och vaccinationsgraden ökar, lever odlare och anställda fortfarande med konsekvenserna av pandemin.

Därför är det viktigare än någonsin att handla Fairtrade. I dag inleder vi vår höstkampanj för att fler ska upptäcka hur valet i butik kan göra skillnad för odlare och anställda. Genom ditt köp av Fairtrade-produkter bidrar du till ett mer hållbart jordbruk där odlare som Luis får schysstare arbets- och levnadsvillkor. Fler barn kan gå i skolan. Dessutom bidrar du till en världshandel där kvinnor får samma förutsättningar som män, vilket i sin tur kan leda till att mer än 100 miljoner fler människor skulle slippa gå hungriga.

Om framtiden ska bli hållbar kan det aldrig bli för mycket Fairtrade.

Dela