fbpx
Meny
Fairtrade växer – tre nya medlemsorganisationer
Foto: Juan Nicolás Becerra Manrique

Fairtrade växer – tre nya medlemsorganisationer

Fairtrade Sverige har utökats med tre nya medlemsorganisationer.

Vi har samma värderingar som Fairtrade och vill samarbeta för en schysst handel, säger Ayesha Nagahage på Sustainability Concepts, en av de nya medlemsorganisationerna.

Sedan augusti har tre nya organisationer – Fastighetsanställdas Förbund, Svenska Transportarbetareförbundet och Sustainability Concepts – blivit medlemmar i Fairtrade Sverige. Genom att bli medlemmar har organisationerna gjort ett aktivt val för att bidra till en mer hållbar värld med handel som verktyg för att utrota fattigdom.

Fairtrade Sverige har nu 36 medlemsorganisationer som kan vara med och påverka strategier och lagstiftning. Medlemsorganisationerna kan också öka kännedom och kunskap om Fairtrade och rättvis handel.

Torbjörn Jonsson
Torbjörn Jonsson, ombudsman på Fastighetsanställdas Förbund.

Medlemskapet naturlig förlängning

För Fastighetsanställdas Förbund är medlemskapet i Fairtrade ytterligare ett steg in på den globala arenan. Det är också ett sätt för organisationen att anta ett helhetsperspektiv när det gäller etiska frågor.

Redan i dag bedriver förbundet internationellt arbete, till exempel genom sitt engagemang i Union to Union och Olof Palme International Center.

– Fairtrade känns helt enkelt som en logisk koppling till det. Genom Fairtrade kan vi med en ganska liten insats göra skillnad för personer i andra länder och kanske också öppna ögonen på våra medlemmar. Vi kan inte bara se till städbranschen i Sverige utan även till arbetare internationellt, säger Torbjörn Jonsson, ombudsman på Fastighetsanställdas Förbund.

Fairtrade-kopplingen till Agenda 2030 ligger också i linje med hur förbundet tänker när det gäller att ta ett större helhetsansvar i etiska frågor.

– Samtidigt är vi är ett litet förbund med begränsade resurser. Därför känns det alltmer uppenbart att vi behöver göra skillnad tillsammans om vi ska kunna göra skillnad i världen.

Ny arena

Fastighetsanställdas Förbund har ännu inte tagit ställning till hur medlemskapet i Fairtrade ska se ut förutom att man vill ta del av föreläsningar och utbildningar. Man vill också sprida information om Fairtrade på förbundets webb. Tidigare har informella Fairtrade-fikor anordnats på enskilda medlemmars initiativ.

– Detta är en ny arena för oss som vi får öppna lite försiktigt.

Peter Lövkvist
Peter Lövkvist, Internationell chef på Svenska Transportarbetarförbundet.

Vill göra skillnad

Svenska Transportarbetarförbundet är också i startgroparna för att utforma samarbetet med Fairtrade Sverige, berättar Peter Lövkvist, Internationell chef på förbundet.

– Vi vill känna att vi hamnar på en bra nivå som också är långsiktigt hållbar för oss.

Tillsammans med Fairtrade kommer han och hans kollegor att titta på beröringspunkterna som finns mellan Transport och Fairtrade och hur förbundet skulle kunna engagera sig.

Svenska Transportarbetareförbundet ser Fairtrade Sverige som en organisation som gör skillnad.

– Genom att välja Fairtrade-märkt vet vi till exempel att anställda har vettiga och bra arbetsvillkor och lön. Vi vill vara med och stötta Fairtrade i det arbetet, säger Peter Lövkvist.

Engagemang i organisationen

Ett engagemang för Fairtrades frågor finns sedan tidigare i organisationen. Just nu arbetar Transport för att Sverige, och resten av världen, ska ratificera ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet.

– Denna konvention är viktig för alla arbetare, men extra viktig för kvinnor som vi vet är mer utsatta för våld och trakasserier än män.

Mänskliga rättigheter och hållbara leveranskedjor är redan viktiga områden för Transport. Peter Lövkvist tror ändå att kunskaperna om frågorna generellt skulle kunna förbättras och uppdateras inom organisationen.

– Just hållbara leveranskedjor har verkligen blivit synliggjorda under Covid-19-pandemin och detta är viktigt för Transport. Nästan alla våra medlemmar påverkas av fungerande leveranskedjor både yrkesmässigt och ekonomiskt. Allt blir dyrare inklusive maten. Det får å andra sidan inte påverka redan dåliga arbets- och lönevillkor för anställda i de länder vi importerar ifrån.

Ayesha Nagahage

”Genom vårt engagemang vill vi skapa en länk mellan odlarsamhällen och världen.”

Ayesha Nagahage, Sustainability Concepts


Delar Fairtrades värderingar

Sustainability Concepts är en nystartad svenskbaserad ideell hållbarhetsorganisation som arbetar med miljöfrågor och livsmedelssäkerhet.

– Fairtrades vision stämmer överens med Sustainability Concepts vision. Vi delar samma värderingar. Fairtrade gör mycket för att stötta en hållbar utveckling för livsmedel och för att förbättra livskvaliteten för odlare runt om i världen. Vi vill samarbeta med Fairtrade för en schysst handel, säger organisationens grundare Ayesha Nagahage.

Hon ser medvetenhet som en av de viktigaste faktorerna för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter i leverantörskedjorna.

– Vi måste betala en liten extra kostnad för produkternas mervärde. Jag prioriterar själv etiskt producerade produkter för att stötta skyddet av mänskliga rättigheter i handelskedjan. Jag kommer att tänka likadant när det gäller våra samarbeten och när vi genomför projekt med odlare.

Utvecklingsprojekt och levnadsinkomster på agendan

Organisationen fokuserar på fyra olika områden: miljöfrågor, ekologiskt jordbruk, utveckling av försörjningsmöjligheter på landsbygden och utbildning för personer med olika funktionsnedsättningar. Utvecklingsprojekt för hållbara samhällen och levnadsinkomster för odlare är två viktiga fokusområden.

– Vi vill utbilda odlare och stötta dem för att de ska kunna planera sin framtid. På denna resa behöver vi ett starkt stöd från en väletablerad och erkänd organisation som Fairtrade.

Ayesha Nagahage ser utbildning och innovation som starka verktyg för att förbättra livskvaliteten för odlare. Sustainability Concepts vill vara en aktör som uppmuntrar innovativa idéer och som stöttar odlarna i att hitta nya kunder för sina produkter.

– Genom vårt engagemang vill vi skapa en länk mellan odlarsamhällen och världen.


Är din organisation intresserad av att bli medlem i Fairtrade Sverige? Kontakta i så fall felicia.junger@fairtrade.se.

Dela