fbpx
Meny
Fairtrades insatser under pandemin
Foto: Ángela Ponce

Fem vägar ut ur pandemin

Fairtrade har vidtagit flera konkreta åtgärder för att stödja odlare och anställda som riskerar att drabbas hårt av pandemin. Så här arbetar Fairtrade för att stoppa spridningen och effekterna av viruset:

Ekonomiskt stöd till odlare

Genom Fairtrade Relief Fund och Fairtrade Resilience Fundhar mer än 900 producentorganisationer med omkring 540 000 odlare och anställda i 57 länder fått ekonomiskt stöd. Pengarna har använts för en rad omedelbara åtgärder, såsom inköp av personlig skyddsutrustning och livsmedel, till hälso- och säkerhetsåtgärder på arbetsplatser och för att täcka ökade lagrings- och transportkostnader under nedstängningen.

Dessutom har producenterna använt fondmedel till att börja odla fler sorters grödor, införa nya jordbruksmetoder och ta sig in på nya marknader, till exempel genom att satsa på ekologisk odling.

Läs mer här.

Satsningar i lokalsamhället

Med hjälp av Fairtrade-premien har kooperativ kunnat bidra med viktiga insatser för lokalsamhället. I Kenya har anställda på en blomsterplantage sytt munskydd och i Peru har kaffekooperativ distribuerat matpaket till utsatta områden. I Colombia bidrog bananproducenter till ett diagnostiskt center för att invånarna i en avlägsen region lättare skulle kunna testa sig för corona och få vård vid behov. Och Fairtrade-certifierade te-producenter i Indien har bidragit till flera vaccinationscentrum.

Läs mer om hur Fairtrade har anpassat premiereglerna så att producenterna kan fatta snabbare beslut om utgifter under pandemin.

Uppmaning till globala ledare

Under pandemin har Fairtrade uppmanat ledare i hela världen att prioritera stöd till odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Till exempel har Fairtrade uppmanat alla G20-ledare att hjälpa till att skydda odlare och anställda från pandemins värsta effekter.

Vid G7-mötet i Storbritannien 2021 anordnade Fairtrade dessutom uppropet The Wave of Hope och efterlyste gemensamma åtgärder mot pandemin, klimatförändringarna och oschyssta villkor i de globala handelskedjorna.

Läs hela uttalandet där Fairtrade efterlyser en omställning av ekonomin och handelssystemet som en del av en hållbar återhämtning efter pandemin.

Lyfter fram pandemins effekter

Dokumentärserien Farmers – fighting the global crisis spelades in under sex månader i Peru, Indonesien och Kenya. Där får vi ta del av tre Fairtrade-odlares förhoppningar, farhågor och ambitioner. Vi möter Roberto, Ponisih och Caroline när de tacklar pandemin, men också när de möter akuta utmaningar som klimatförändringar och ojämlikhet mellan könen.

Dessutom har Fairtrade uppmanat modeindustrin att inte glömma bomullsodlarna i en tid när återförsäljare har stängt och flera stora klädmärken återkallat sina beställningar.

Intensifierar arbetet för levnadslöner

I många länder har människor som är drabbade av pandemin kunnat förlita sig på skyddsnät som till exempel socialförsäkringar. Tyvärr kan odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom ofta inte göra det. Därför har Fairtrade arbetat ännu hårdare för att förändra maktobalansen i de globala handelskedjorna. Odlare och anställda är ofta i en utsatt position och får inte tillräckligt betalt för sina råvaror. Fairtrade har under coronapandemin uppmanat regeringar och privat sektor att arbeta för levnadslöner, särskilt inom kakao-, kaffe– och bananbranscherna.

Dela