Meny
Hållbar konsumtion – kommuners och regioners väg till Agenda 2030
Foto: Roger van Zaal

Hållbar konsumtion – kommuners och regioners väg till Agenda 2030

Välkommen till en digital konferens om hållbar konsumtion!

Om nio år ska de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 vara uppfyllda. Kommuner och regioner har en viktig roll i att Sverige ska kunna uppnå målen. Därför bjuder Fairtrade Sverige in till en digital konferens med särskilt fokus på mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

Fairtrade City och Fairtrade Region är diplomeringar och ett nätverk för etisk konsumtion och hållbar handel och ett verktyg för kommuner och regioner att bidra till att nå de globala målen i Agenda 2030. Under konferensen kommer ni få ny inspiration till att fortsätta ert engagemang för en etisk konsumtion och hållbar handel och veta mer om hur diplomeringarna kan vara ett stöd i ert lokala och regionala Agenda 2030-arbete.

Konferensen riktar sig till dig som är politiker, beslutsfattare, involverad i Fairtrade City eller Fairtrade Region och till dig som är intresserad av en hållbar och etisk konsumtion. Konferensen är kostnadsfri.

  • När: Tisdagen den 30 mars kl. 9.00–12.00.
  • Var: Digital konferens.
  • Anmälan: Anmäl dig här senast den 25 mars 2021.

Medverkande:
Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030.
Parul Sharma, människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor.
Mohamad Hassan, kommunalråd (L), Uppsala kommun.
Arwin Sohrabi, vice ordförande miljönämnden (S), Malmö stad.
Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige.
Moderator: Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.

Ta del av programmet nedan eller läs och ladda ner programmet i pdf-format.

Program
9.00–9.15 Inledning
Veronica Magnusson, moderator och förbundsordförande i Vision, och Hewan Temesghen, generalsekreterare, Fairtrade Sverige.

9.15–9.45 Hur påverkar vår konsumtion i Sverige människor och miljö i andra länder?
Parul Sharma, människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor.

9.45–10.00 Malmö stad, Sveriges första Fairtrade City och vinnare av EU-utmärkelse – vad betyder diplomeringen för er och vad är era planer framåt?
Arwin Sohrabi, vice ordförande miljönämnden (S) och ordförande Malmö Fairtrade City, samt Olov Källgarn, Fairtrade City-samordnare.

10.00–10.05 Paus

10.05–10.15 Erfarenheter och reflektioner ifrån Nässjö Fairtrade City
Dennis Lundquist, utvecklingsstrateg Nässjö kommun.

10.15–10.25 Uppsalas arbete med Fairtrade City – koppling till övergripande mål och en hållbar upphandling
Mohamad Hassan, kommunalråd (L) och ordförande för Uppsala Fairtrade City.

10.25–10.45 Sveriges genomförande av Agenda 2030 och vilken roll kommuner och regioner spelar
Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030.

10.45–10.55 Paus

10.55–11.20 Utmaningar för kaffeodlare och hur Fairtrade gör skillnad för människor och miljön
Mr Paineto Baluku, Managing director & co-founder of Bukozo Joint Cooperative, Uganda.

11.20–11.30 Nyheter och information från Fairtrade Sverige
Hewan Temesghen, generalsekreterare, Fairtrade Sverige.

11.30–11.40 Fairtrade City Göteborg arbetar tillsammans med näringslivet för att möjliggöra Agenda 2030
Kristina Eberth, samordnare Fairtrade City; Jesper Jones, planeringsledare; och Björn Jedvert (L), ordförande Fairtrade City Göteborg.

11.40-11.50 Erfarenheter ifrån samarbetet mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället i Karlstad samt tankar kring Agenda 2030-protokollet
Anna Sundell, miljösamordnare Karlstad kommun, och Christer Johansson, ICA Maxi.

11.50–12.00 Avslut
Veronica Magnusson, moderator och förbundsordförande i Vision; Hewan Temesghen, generalsekreterare, Fairtrade Sverige; och Anneli Örtqvist, ansvarig för Fairtrade City och Fairtrade Region, Fairtrade Sverige.

Vid frågor kontakta anneli.ortqvist@fairtrade.se.

Dela