fbpx
Meny
Hewan Temesghen  –  en av Sveriges hållbarhetsmäktigaste
Fairtrade Sveriges generalsekreterare Hewan Temesghen hamnar på plats 42 av Sveriges 101 hållbarhetsmäktigaste.

Hewan Temesghen – en av Sveriges hållbarhetsmäktigaste

Faitrade Sveriges generalsekreterare Hewan Temesghen är en av Sveriges 101 hållbarhetsmäktigaste, enligt tidningen Aktuell Hållbarhet.
– Jag är oerhört glad för utmärkelsen och att vårt arbete för en mer hållbar världshandel uppmärksammas på detta sätt, säger hon.

För första gången står Hewan Temesghen med på listan över Sveriges hållbarhetsmäktigaste – och hon hamnar på plats 42. Som generalsekreterare för Fairtrade Sverige arbetar hon för att odlare och anställda ska få förbättrade arbetsvillkor och en tryggare försörjning. Och det är en nyckelfråga för de flesta företagens hållbarhetsarbete, skriver Aktuell Hållbarhet. Hewan Temesghen får utmärkelsen för sitt arbete med att visa på missförhållanden och för att driva på utvecklingen genom att licensera företag som vill ta ansvar.

– Internationell handel bidrar till förbättrade levnadsvillkor för miljontals människor. Men den måste ske på ett sätt som värnar mänskliga rättigheter och miljö. För att varorna vi konsumerar ska vara hållbara på riktigt måste de vara framtagna på ett sätt som bidrar till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Intresset ökar bland svenska företag

Intresset bland svenska företag att bidra till en mer hållbar världshandel genom att certifiera sina produkter har ökat de senaste åren. År 2017 fanns 95 svenska licenstagare – år 2019 hade siffran ökat till 115. Även antalet Fairtrade-märkta produkter på den svenska marknaden ökade under den tidsperioden, från närmare 2 300 till över 2800 produkter.

– Det är glädjande att så många företag vill delta i arbetet för att odlare och anställda ska kunna skapa sig en trygg försörjning. På Fairtrade Sverige fortsätter arbetet för att konsumenter, företag och politiker ska bidra till en mer hållbar världshandel.

Konsumenter, företag och politiker kan bidra till förändring

I dag lever fyra miljarder människor i länder helt utan trygghetssystem. Därför går det inte att överskatta betydelsen av att mänskliga rättigheter respekteras i de globala leverantörskedjorna, poängterar Hewan Temesghen. Enligt Fairtrade Sveriges rapport om levnadslöner tjänar anställda i början av de globala leverantörskedjorna inom livsmedels- och textilsektorn i genomsnitt bara 65 procent av en levnadslön. Alltså den lön som möjliggör grundläggande rättigheter som mat, sjukvård, utbildning och en enkel men anständig bostad. För att uppnå de globala hållbarhetsmålen måste alla människor kunna försörja sig på sitt arbete. Här kan flera aktörer bidra:

– Konsumenter kan välja hållbart producerade produkter i butiken. Företag bör säkerställa att alla i leverantörskedjorna får en lön som det går att försörja sig på. Dessutom bör politikerna se till att den offentliga konsumtionen inte leder till kränkningar av mänskliga rättigheter.

Dela