fbpx
Meny
kakaofrukt
Bara inom kakaoindustrin i Elfenbenskusten och Ghana arbetar 1,6 miljoner barn. Foto: Fairtrade

Inget barnarbete viktigast för svenska konsumenter

För svenska konsumenter är det viktigast att varorna de köper har tillverkats utan barnarbete och med hänsyn till biologisk mångfald. Det visar en rapport av opinionsinstitutet GlobeScan om globala konsumenttrender i spåren av coronapandemin.

När svenska konsumenter svarat på vilka områden inom social och miljömässig hållbarhet som är viktigast för dem när de handlar – då är det som rankas allra högst att en vara inte producerats med hjälp av barnarbete. För 37 procent av svenska konsumenter är den frågan bland de allra viktigaste.​​

– För första gången på 20 år har barnarbetet i världen ökat. 160 miljoner barn är fast i barnarbete och de riskerar att bli ännu fler på grund av pandemin. Det är därför hoppfullt att frågan är högt prioriterad bland svenska konsumenter, säger Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige.

Motståndet mot barnarbete syns även tydligt i en Kantar Sifo-undersökning som visar att sju av tio svenskar skulle välja bort en viss choklad om de visste att den producerats med hjälp av barnarbete. Starkast avstånd tar kvinnliga konsumenter.

Företag behöver växla upp

 – Nu behöver företag växla upp för att eliminera barnarbete från sina leverantörskedjor. Tredjepartscertifieringar som Fairtrade är en god hjälp i det arbetet, säger Hewan Temesghen.

Globalt ökar konsumenters förväntningar på att företag ska bete sig på ett ansvarsfullt sätt, enligt opinionsinstitutet GlobeScan. Svenska konsumenter har höga förväntningar på att företag ska betala anständiga löner och ta miljöhänsyn. Exempelvis tycker 82 procent att företag bör ta ansvar för att anställda får rättvisa löner. 

Sociala och miljömässiga frågor är fortsatt viktiga för konsumenter, även i tider av pandemi. Framför allt är människor bekymrade över klimatförändringar, naturtillgångar och fattigdom. Över hälften är villiga att betala mer för produkter eller märken som arbetar för att förbättra samhället och miljön.

Intresset för att värna biologisk mångfald märks särskilt starkt bland svenska, franska och tyska konsumenter. Var tredje svensk tycker att biologisk mångfald är ett av de viktigaste områdena att ta hänsyn till vid köp av en produkt. I de internationella Fairtrade-kriterierna ingår uttryckliga miljökrav, exempelvis skydd av ytvatten och biologisk mångfald och ett prispåslag för ekologisk odling.

– Det är tydligt att konsumenter vill värna både människa och miljö. Det ger en viktig signal till företagen i en tid med växande klimatutmaningar och ökad fattigdom, säger Hewan Temesghen.


Siffrorna kommer från en konsumentundersökning gjord av opinionsinstitutet GlobeScan på uppdrag av Fairtrade våren 2021 (15 länder och 15 418 personer deltog). Samt GlobeScans undersökning om konsumenttrender från 2020 (27 länder deltog).

De mest motiverande hållbarhetsområdena för svenska konsumenter – topp fem
Globalt genomsnitt för 15 länder angivet inom parentes

1. Inget barnarbete – 37% (37%)
2. Skydd av biologisk mångfald – 33% (24%)
3. Säkrare/minskad användning av artificiella bekämpningsmedel, kemikalier och genetiskt modifierade produkter– 29% (27%)
4. Inget tvångsarbete – 24% (25%)
5. Anständiga och säkra arbetsförhållanden för odlare och anställda – 23% (23%)

Källa GlobeScan

Dela