fbpx
Meny
Odlare i Colombia har investerat Fairtrade-premien i mer motståndskraftiga kaffebuskar.
Den offentliga kaffekonsumtionen i Fairtrade City- och Fairtrade Region-diplomerade kommuner och regioner har på ett år genererat 8 miljoner kronor i Fairtrade-premie. Odlare använder bland annat premien till satsningar på miljön. Foto: Fairtrade Tyskland

Konferens lyfte kommuners arbete med Agenda 2030

Engagerade kommuner och regioner spelar en viktig roll för att driva på omställningen till ett mer hållbart samhälle. Därför arrangerade Fairtrade Sverige i går en konferens med fokus på det lokala Agenda 2030-arbetet.

Den digitala konferensen samlade ett stort antal beslutsfattare, politiker, representanter för Fairtrade City- och Fairtrade Region-diplomerade kommuner och regioner, och andra engagerade. Syftet var att inspirera till fortsatt engagemang för en etisk konsumtion och hållbar handel som bidrar till de globala målen. Bland annat delade fem kommuner med sig av exempel på hur de använder Fairtrade City-diplomeringen som ett verktyg för att genomföra Agenda 2030.

Malmö satsar på integrerat arbetssätt

Arwin Sohrabi (S), ordförande i samverkansgruppen för Malmö Fairtrade City, berättade att deras Fairtrade City-arbete har varit en del av en långsiktig vision om att Malmö ska ligga i framkant när det gäller miljö- och hållbarhetsarbete.

– Arbetet med Fairtrade City ska ses i skenet av den här visionen som Malmö stad har jobbat med under väldigt lång tid, och inte som ett isolerat projekt som är frånkopplat resten av kommunens utveckling, sa han.

Malmö stad har dessutom implementerat Agenda 2030 i det kommunala budgetarbetet.

– Alla större projekt vi jobbar med sätts inom ramen för hur de kan bistå de globala målen för vilken sorts värld vi vill ha till år 2030. Och däri jobbar vi med tre dimensioner, vilka är ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Fairtrade City-kansliets arbete är ett typexempel på ett sådant arbete som passar in i de här dimensionerna, sa Arwin Sohrabi.

Upphandling ses som viktigt verktyg

I Uppsala har kommunen jobbat aktivt med social hållbarhet i den offentliga upphandlingen. Till exempel genom att handla certifierade produkter och därigenom bidra till att förbättra arbetsvillkoren för odlare och anställda i leverantörsländerna.

– När en köpare av Uppsala kommuns storlek knackar dörr och vill upphandla då är det ganska många leverantörer som påverkas av vår beställning och ställer om. Upphandlingsverktyget är väldigt viktigt att jobba med, sa Mohamad Hassan (L), ordförande i samverkansgruppen för Uppsala Fairtrade City.

Även Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030, lyfte frågan om offentlig upphandling under Fairtrade Sveriges konferens. Han ser upphandling som en av de centrala processerna för att kunna ställa om till ett hållbart Sverige:

– Genom att placera upphandlingsfrågorna i centrum för till exempel en kommunstyrelses beslutsfattande, tvingas organisationen att anlägga mer utav ett helhetsperspektiv. Att jobba mer långsiktigt och se på vilka sätt man kan främja samverkan, både innanför organisationen och utanför den.

”Det är en investering”

Gabriel Wikström anser att politiken har ett avgörande ansvar för att kommuner ska kunna genomföra Agenda 2030. Han betonade att kommunpolitiker behöver bidra med nödvändiga resurser för att en upphandling ska kunna bli så hållbar som möjligt.

– Upphandling måste, åtminstone inledningsvis, få kosta mer än vad den annars hade behövt göra om man ska bedriva den hållbart och den ska bidra till en hållbar utveckling. Det är en investering som vi som samhälle måste vara beredda att göra, sa Gabriel Wikström.

Under gårdagens konferens presenterade Fairtrade Sveriges generalsekreterare, Hewan Temesghen, exempel på hur hållbar upphandling gör stor skillnad för odlare och anställda. På ett år har den offentliga kaffekonsumtionen i Fairtrade City- och Fairtrade Region-diplomerade kommuner och regioner sammanlagt genererat 8 miljoner kronor i Fairtrade-premie. Premien är en extra betalning till kooperativet i samband med försäljningen av kaffet. Medlemmarna beslutar gemensamt hur de vill investera pengarna.

– Det handlar om de behov som de själva ser är allra störst, sa Hewan Temesghen.

Kaffekooperativ har bland annat valt att använda Fairtrade-premien till satsningar på miljön, som återplantering av skog och omställning till ekologiskt jordbruk. I Colombia har odlare fokuserat på att hantera klimatförändringarna genom att gå en utbildning och investera i mer motståndskraftiga kaffebuskar. Detta för att säkra kaffeodlingen för framtiden.

Dela