fbpx
Meny
Kakaoodlare i Elfenbenskusten
För kakaoodlare i det Fairtrade-certifierade kooperativet SCINPA COOP-CA fungerar Fairtrades minimipris som ett skyddsnät. Foto: Sean Hawkey

Kraftigt prisras drabbar Elfenbenskustens kakaoodlare – nu måste EU agera!

Prisraset på kakao i Elfenbenskusten försvårar möjligheten till högre inkomster för västafrikanska kakaoodlare, menar Fairtrade. En EU-reglering av kakaoindustrin kan vara ett viktigt steg på vägen mot levnadsinkomst för kakaoodlare i Västafrika.

Fairtrade uppmanar Europakommissionen och de europeiska regeringarna att erkänna rätten till en levnadsinkomst i en framtida HRDD-lagstiftning om mänskliga rättigheter i den europeiska kakaoindustrins leverantörskedjor.
Uppmaningen kommer efter att Elfenbenskustens regering har uppgett priset på kakao blir 25 procent lägre under den kommande kakaosäsongen, som pågår från maj till oktober. Priset är fastställt av regeringen och anger det lägstapris som uppköpare ska betala vid inköp av kakao från Elfenbenskusten.

Låga priser låser fast kakaoodlare i fattigdom

För odlare som ingår i Fairtrade-certifierade kakaokooperativ gäller dock Fairtrades minimipris. Det fungerar som ett skyddsnät när priset på kakao sjunker. Certifierade odlare kommer under denna period att kunna sälja sin kakao till Fairtrades minimipris som nu är 13 procent högre än det pris som regeringen fastställt.
Prisfallet på kakao sker efter att Elfenbenskusten och Ghana, som tillsammans producerar två tredjedelar av världens kakao, i oktober 2020 införde en prishöjning på 20 procent. Regeringarna introducerade en så kallad levnadsinkomstdifferential på 400 dollar/ton kakao som ett steg mot att uppnå levnadsinkomst för kakaoodlare. Historiskt sett har det låga världsmarknadspriset på kakao låst fast kakaoodlare i fattigdom.

Olika orsaker bakom prisraset

Minskad kakaoförsäljning mellan oktober 2020 och mars 2021 ligger bakom den ivorianska regeringens beslut att sänka priset på kakao. Att en större mängd kakao inte såldes under denna period – och nu ligger på lager – sägs bero på bristande efterfrågan till följd av coronapandemin. Men det finns också uppgifter som pekar på att det beror på att uppköpare reagerat negativt på den tidigare prishöjningen. Istället har de sökt efter billigare kakao från andra länder.
Ett åtagande om levnadsinkomst från chokladkonsumerande länder skulle fungera som ett komplement till den ivorianska regeringens försök att stabilisera kakaopriset för landets odlare, menar Fairtrade International.

– Det är oklart hur stor del av prisnedgången som beror på pandemin, och hur stor del som beror på uppköparnas önskan om att undgå att betala det högre priset som levnadsinkomstdifferentialen innebär. Men en sak är tydlig – kakaoodlarna är förlorarna, säger Jon Walker, senior rådgivare för kakao på Fairtrade International.

Rätten till levnadsinkomst för kakaoodlare

Vissa inköpare har valt att uttryckligen stödja den prishöjning som Elfenbenskustens regering införde. Men det är inte tydligt om alla gör det:

– Genom att införa levnadsinkomstdifferentialen har Elfenbenskustens regering agerat kraftfullt för att skapa stabilitet och förbättra kakaoodlarnas levnadsvillkor. Men vi behöver också en förändrad spelplan där företag konkurrerar på lika villkor. Och den HRDD-lagstiftning som nu diskuteras på EU-nivå och bland medlemsstater möjliggör en sådan förändring, säger Jon Walker.

För att en kommande HRDD-lag, alltså en lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter, ska bidra till att göra verklig skillnad behöver den också innehålla frågan om levnadsinkomst, menar Jon Walker på Fairtrade International:
– Om rätten till en levnadsinkomst inte erkänns, hur kan då kakaoodlarnas andra mänskliga rättigheter tillgodoses på ett hållbart sätt?

Hållbar kakao på agendan i EU

Europakommissionen håller nu möten med olika intressenter där fokus ligger på en hållbar kakaoproduktion. Syftet är att diskutera pågående initiativ från kommissionen – som bland annat rör skogsskövling och företags ansvar för mänskliga rättigheter. Europakommissionen väntas presentera ett förslag om HRDD-lagstiftning under 2021.

Dela